Förbättringar i hjälpcentret för Google Ads-policyn

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I juni 2016 gör vi om och byter namn på vissa av våra policyer för Google Ads och sidorna om dessa. Det gör vi för att göra dem lättare att läsa och förstå. De uppdaterade policynamnen används därefter i alla policyåtgärder och all motsvarande information till Google Ads-annonsörer. Obs! Ändringarna påverkar inte vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyn.

Några exempel på vad som ändras:

Efter omorganisationen kommer vissa av våra policyer som i dagsläget faller under riktlinjer för annonstext att falla under policyn om vilseledande information, t.ex. policyerna om ogrundade konkurrensbetonade påståenden och oklar relevans.

Kraven på annonsformat är tydligt utsatta i huvudmenyn för policyer, så att annonsörerna lättare ska kunna hitta policyerna för olika annonsformat.

(Upplagt 2 maj 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
73067