Sjuk- och hälsovård: Onlineapotek och läkemedelstillverkare i Norge och Österrike

Google Ads policy för sjuk- och hälsovård ändras i april 2016 så att onlineapotek får marknadsföras enligt lokala lagar i Norge och Österrike. Policyn tillåter även att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Norge och Österrike. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(Upplagt i mars 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?