Druge omejene vrste podjetij

Prepovedujemo oglaševanje nekaterih vrst podjetij, da preprečimo morebitno izkoriščanje uporabnikov, čeprav morda posamezna podjetja izpolnjujejo druge naše pravilnike. Na podlagi rednih pregledov ter povratnih informacij naših uporabnikov in uradov za varstvo potrošnikov občasno prepoznamo izdelke ali storitve, ki so nagnjeni k zlorabi. Če menimo, da nekatere vrste podjetij predstavljajo nerazumno tveganje za varnost ali izkušnjo uporabnikov, lahko zavzamemo bolj konzervativno stališče in omejimo ali zaustavimo prikazovanje takšnih oglasov.

Spodaj je navedenih nekaj primerov, ki prikazujejo, česa se je treba izogibati v oglasih. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Zbiranje sredstev

Ni dovoljeno Zbiranje sredstev ali donacij je dovoljeno samo v imenu politika, politične stranke ali dobrodelne ustanove, ki je oproščena plačila davkov.

Opomba: na ciljni strani oglasa mora biti jasno navedeno, ali so donacije oproščene davkov ali ne.
 
Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev

Brezplačna programska oprema za računalnike

 

Ni dovoljeno Oglase za brezplačno programsko opremo za namizne računalnike dovolimo samo v primeru, ko je v oglasu navedeno ime posamezne programske opreme, ki se oglašuje, in tak oglas usmerja na verodostojni spletni vir za distribucijo programske opreme.

Primeri: izvršljive datoteke (kot so .exe, .dmg, datoteke ZIP, razširitve, vtičniki, dodatki in aplikacije za namizne računalnike), ki se lahko zaženejo v namiznih, prenosnih ali tabličnih računalnikih ter za prenos ne zahtevajo podatkov za plačilo; brezplačni preizkusi; brezplačna programska oprema; preskusna programska oprema; brezplačna programska oprema z doplačljivimi storitvami; predstavitvene različice, ki ponujajo vsebino za prenos
 
Opomba: med verodostojne vire ne spadajo viri, ki so v preteklosti kršili pravilnike ali so bili kakor koli povezani s kršitvami.

 

Orodje za odpravljanje težav: nepodprta vrsta podjetja
  1. Registrirajte svoje spletno mesto kot verodostojni vir za distribucijo, če ste izdajatelj programske opreme, ki jo želite oglaševati. Če ugotovimo, da je vaše spletno mesto verodostojen vir, bomo lahko odobrili vaše neodobrene oglase.
  2. Spremenite ciljno stran oglasa. Če je neko drugo spletno mesto že registrirano kot verodostojni vir za distribucijo vaše programske opreme, uredite svoj oglas tako, da bo končni URL usmerjal na odobreno ciljno stran.

Ko boste uredili in shranili oglas, bo poslan v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Če teh kršitev ne morete ali ne želite odpraviti, odstranite oglas, da vaš račun v prihodnje ne bo blokiran zaradi prevelikega števila neodobrenih oglasov. 

Lokalne storitve

Oglasi za storitve ključavničarstva in popravila garažnih vrat so v okviru omejenega programa beta na določenih območjih omejeni. Če želite oglaševati na teh območjih, se prijavite za dodatno preverjanje. Preberite več o dodatnem preverjanju.

Oglasi za lokalne storitve se bodo še vedno lahko prikazovali zunaj omejenih območij, tudi če podjetje ne dokonča preverjanja.

Nasveti za potrošnike

Na poslovnih področjih, kjer so nasveti za potrošnike običajni, lahko Google omeji način prikazovanja oglasov za te izdelke ali storitve.

Primer: peni dražbe (Google Ads bo prikazal oglase za peni dražbe samo, če bo v uporabniški poizvedbi vključena besedna zveza »peni dražbe« ali podobni izrazi. V Google Prikaznem omrežju se bodo ti oglasi prikazovali samo na spletnih mestih, ki so povezana z dražbami.)

Kaj je nasvet za potrošnike?

Nasveti za potrošnike so opozorila, ki vsebujejo informacije o tveganju in prednostih določenih izdelkov ter storitev. Opozorila običajno razpošiljajo organizacije, ki pomagajo ščititi potrošnike. Primera slovenskih organizacij, ki izdajata nasvete za potrošnike in s tem ščitita njihove interese, sta Urad za varstvo potrošnikov in Zveza potrošnikov Slovenije, v ZDA pa je to Zvezna tržna komisija (Federal Trade Commission). Organizacije za zaščito potrošnikov lahko delujejo v okviru državne uprave ali kot neodvisne nevladne organizacije.

Kako nasveti za potrošnike vplivajo na oglase?

Če se za določen izdelek v posamezni državi izda nasvet za potrošnike, lahko Google spremeni pravila glede prikazovanja oglasov za zadevni izdelek na globalni ravni. Tako omogoči prikazovanje oglasov za tovrstne izdelke, kadar jih uporabniki izrecno iščejo, hkrati pa pred njimi zaščiti druge uporabnike, ki se morda ne zavedajo potrošniških pomislekov glede podobnih izdelkov.

Prodaja brezplačnih izdelkov ali storitev

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Zaračunavanje za izdelke ali storitve, katerih prvotna ponudba je brezplačna ali po nižji ceni na voljo iz vladnega oziroma javnega vira

Primeri (nepopoln seznam): storitve za obravnavanje vlog za pridobitev potnega lista ali vozniškega dovoljenja; vloge za zdravstveno zavarovanje; dokumenti iz uradnih registrov, kot je rojstni list, poročni list ali registracija podjetja; rezultati izpitov; storitve za izračun dohodnine; plačljive storitve imenikov/posredovanja klicev/snemanja klicev, ki oglašujejo kontaktne številke za nepovezana podjetja (v vsebini oglasov in/ali ključnih besed), in ne njihove storitve imenikov/storitve za posredovanje klicev

Opomba: brezplačen element lahko ponudite skupaj z drugim izdelkom ali storitvijo iz vaše ponudbe. Primer: ponudnik televizijskih storitev lahko v paketu ponudi javno dostopno vsebino in plačljivo vsebino, turistična agencija pa lahko ponudi možnost pridobitve vize skupaj s turističnim paketom. Vseeno pa brezplačnega izdelka ali storitve ni dovoljeno oglaševati kot glavno ponudbo.
 

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev

Orodje za odpravljanje težav: plačljive storitve za imenike klicev

Pri ugotavljanju, ali so oglasi za plačljivo storitev za imenike klicev skladni s pravilnikom o prodaji brezplačnih izdelkov, upoštevamo naslednje:

  • ali se vsebina ključnih besed nanaša na nepovezana podjetja in/ali vladne storitve (npr. vaši oglasi bodo morda neodobreni, če uporabite ključne besede, kot sta »socialna varnost« in »pokojninske storitve«, ali ključne besede z imeni podjetij/blagovnimi znamkami);

  • ali v besedilu oglasa trdite, da ste klicni center za vladno storitev in/ali nepovezano podjetje (namesto plačljiva storitev za imenike klicev); 

  • ali je vaša ciljna stran oblikovana tako, da posnema spletno mesto nepovezanega podjetja in/ali vladne storitve, ker želite prikriti, da je zadevna storitev storitev za imenike klicev/posredovanje klicev.

Če pa uporabite ključne besede, kot je »storitev telefonskih imenikov«, in so lastnosti ter stroški vaše storitve jasno podani, oglas pa je tudi drugače skladen s pravilniki Google Ads, lahko svojo storitev oglašujete s programom Google Ads.

Če ugotovimo, da oglas ni skladen s tem pravilom, bomo zavrnili oglas, tako da se ne bo smel prikazovati. Prejeli boste e-poštno sporočilo z obvestilom, da je bil vaš oglas zavrnjen, in zaradi katere kršitve pravilnika je prišlo do zavrnitve. Če bomo še naprej opažali kršitve tega pravilnika, morda ne boste smeli več prikazovati oglasov na povezani ciljni strani/v povezanem računu.

Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa. Če teh kršitev ne morete ali ne želite odpraviti, odstranite oglas, da vaš račun v prihodnje ne bo blokiran zaradi prevelikega števila neodobrenih oglasov.

Prodaja vstopnic za dogodke

Ni dovoljeno Prodajalci vstopnic za dogodke lahko oglašujejo, če so pridobili Googlov certifikat. Upoštevajte, da morate za prejetje certifikata izpolnjevati nekatere zahteve glede ciljnih URL-jev, če prodajate vstopnice za nadaljnjo prodajo ali imate prikazano povezavo do spletnih mest s takimi vstopnicami.

Zahteve za oglase za preprodajo vstopnic za dogodke

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglasi prodajalcev vstopnic za dogodke, ki prodajajo vstopnice za nadaljnjo prodajo ali imajo prikazano povezavo do njih in ki ne upoštevajo veljavnih zahtev za oglase

Storitve za poravnavo varščine

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglaševanje storitev za poravnavo varščine

Primeri: komercialni agenti za poravnavo varščine, storitve za financiranje varščine, lovci na glave, poroki za varščino, storitve za poravnavo varščine za priseljence, storitve za poravnavo varščine v primeru pridržanja

Tehnična podpora drugih ponudnikov za potrošnike

Naslednje ni dovoljeno:
 
Not allowed Tehnična podpora drugih ponudnikov za potrošniške tehnološke izdelke in spletne storitve
 
Primeri (nepopoln seznam): tehnična podpora za odpravljanje težav, varnost, odstranjevanje virusov, internetno povezavo, spletne račune (na primer podpora za ponastavitve gesla ali prijavo) ali nameščanje programske opreme.
 
Opomba: dovolimo oglaševanje prodaje potrošniške tehnologije, kjer ciljna stran morda vsebuje funkcije krmarjenja, povezane s tehnično podporo.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nas obvestite: obrnite se na podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?