Druge omejene vrste podjetij

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Oglaševanje nekaterih vrst podjetij omejujemo, da bi preprečili morebitno izkoriščanje uporabnikov, čeprav morda posamezna podjetja izpolnjujejo druge naše pravilnike. Na podlagi neprekinjenih pregledov in povratnih informacij s strani uporabnikov, regulativnih organov ter organov za varstvo potrošnikov občasno zaznamo izdelke ali storitve, ki se nagibajo k zlorabi. Če menimo, da nekatere vrste podjetij predstavljajo nerazumno tveganje za varnost uporabnikov ali uporabniško izkušnjo, lahko prikazovanje povezanih oglasov omejimo ali ustavimo.

Spodaj je navedenih nekaj primerov, ki prikazujejo, česa se je treba izogibati v oglasih. Zaradi večkratnih kršitev pravilnikov lahko začasno onemogočimo račun.

Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

V primeru kršitev teh pravilnikov vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.

Zbiranje sredstev

Ni dovoljeno Zbiranje sredstev ali donacij je dovoljeno smo v imenu politika, politične stranke ali dobrodelne ustanove, ki je oproščena davkov, in samo, če je v cilju oglasa jasno naveden status davčnega oproščenca, številka dobrodelne organizacije ali številka davčne oprostitve.

Orodje za odpravljanje težav: Zbiranje sredstev
 1. Preverite oglas in njegov cilj, da si ogledate, kje morda manjkajo pomembni podatki o statusu davčnega oproščenca.

  Če vaš oglas ali ciljna stran zbira donacije, ki so oproščene davka, na ciljni ali donacijski strani jasno navedite svoj status davčnega oproščenca in svojo številko dobrodelne organizacije. Primer: V Združenih državah Amerike je zahtevani status davčnega oproščenca določen s statusom »501(c)(3)« ali »501(c)(4)«.

 2. Popravite cilj oglasa. Dodajte vse zahtevane podatke. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.

 3. Uredite oglas. Dodajte vse zahtevane podatke. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, izvedite spremembo v oglasu in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Brezplačna programska oprema za računalnike

Ni dovoljeno Oglasi za brezplačno programsko opremo za namizne računalnike morajo vsebovati ime določene programske opreme, ki se oglašuje, in voditi do verodostojnega spletnega vira za distribucijo te programske opreme.

Primeri (nepopoln seznam): Izvršljive datoteke (kot so .exe, .dmg, datoteke ZIP, razširitve, vtičniki, dodatki in aplikacije za namizne računalnike), ki se lahko zaženejo v namiznih ali prenosnih računalnikih ter za prenos ne zahtevajo podatkov za plačilo; preizkusi brez denarnega plačila; programska oprema brez denarnega plačila; preskusna programska oprema; programska oprema brez denarnega plačila z doplačljivimi storitvami; predstavitvene različice, ki ponujajo vsebino za prenos
 
Opomba:
 • Med verodostojne vire za spletno distribucijo ne spadajo viri, ki so v preteklosti kršili pravilnike ali so bili kakor koli povezani s kršitvami.
 • Storitev v oblaku ni zajeta v tem pravilniku in je izključena glede vloge za pridobitev certifikata.
Orodje za odpravljanje težav: Brezplačna programska oprema za računalnike
 1. Če ste izdajatelj posamezne programske opreme, ki jo želite oglaševati, registrirajte svoje spletno mesto kot verodostojen spletni vir za distribucijo. Če bomo ugotovili, da je vaše spletno mesto verodostojen spletni vir za distribucijo, bomo lahko vaše neodobrene oglase odobrili.
 2. Spremenite cilj oglasa. Če je kot verodostojen spletni vir za distribucijo programske opreme že registrirano drugo spletno mesto, uredite oglas tako, da bo končni URL usmerjal na odobren cilj.

Ko boste uredili in shranili oglas, bo poslan v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Če teh kršitev ne morete ali ne želite odpraviti, odstranite oglas, s čimer boste preprečili, da bi bil vaš račun v prihodnosti blokiran zaradi ponavljajočih se kršitev pravilnika. Preberite več o blokiranih računih.

Lokalne storitve

Oglasi za ključavničarske storitve so v Združenih državah Amerike in Kanadi omejeni. Oglasi za storitve popravil garažnih vrat so v Združenih državah Amerike omejeni. Če želite oglaševati, se morate prijaviti za napredno preverjanje. Preberite več o naprednem preverjanju.

Oglasi za ključavničarske storitve so v Belgiji, Nemčiji, na Nizozemskem in Švedskem omejeni. Oglasi se ne morejo prikazovati.

Oglasi za lokalne storitve se bodo še vedno lahko prikazovali zunaj omejenih območij, tudi če podjetje ne dokonča preverjanja.

Nasveti za potrošnike

No issues detected and positive check mark icon Na poslovnih področjih, kjer so nasveti za potrošnike običajni, lahko Google omeji način prikazovanja oglasov za te izdelke ali storitve.

Primer (nepopoln seznam): Peni dražbe (Google Ads bo prikazal oglase za peni dražbe samo, če bo uporabnikova poizvedba vključevala besedno zvezo »peni dražbe« ali podobne izraze. V Google Prikaznem omrežju se bodo ti oglasi prikazovali samo na spletnih mestih, ki so povezana z dražbami.)

Kaj je nasvet za potrošnike?

Nasveti za potrošnike so opozorila, ki vsebujejo informacije o tveganju in prednostih določenih izdelkov ter storitev. Opozorila običajno razpošiljajo organizacije, ki pomagajo ščititi potrošnike. Primera slovenskih organizacij, ki izdajata nasvete za potrošnike in s tem ščitita njihove interese, sta Urad za varstvo potrošnikov in Zveza potrošnikov Slovenije, v ZDA pa je to Zvezna tržna komisija (Federal Trade Commission). Organizacije za zaščito potrošnikov lahko delujejo v okviru državnih organov ali kot neodvisne nevladne organizacije.

Kako nasveti za potrošnike vplivajo na oglase?

Če se za določen izdelek v posamezni državi izda nasvet za potrošnike, lahko Google spremeni pravila glede prikazovanja oglasov za zadevni izdelek na globalni ravni. Tako omogoči prikazovanje oglasov za tovrstne izdelke, kadar jih uporabniki izrecno iščejo, hkrati pa pred njimi zaščiti druge uporabnike, ki se morda ne zavedajo potrošniških pomislekov glede podobnih izdelkov.

Dokumenti in uradne storitve, ki jih zagotavljajo državni organi

Naslednje ni dovoljeno:

rdeča oznaka »x« Promoviranje dokumentov ali storitev, ki omogočajo pridobitev, podaljšanje, zamenjavo ali iskanje uradnih dokumentov ali informacij, ki so na voljo neposredno pri državnem organu ali ponudniku, ki ga je pooblastila vlada.

Primeri (nepopoln seznam): Potni listi in druge oblike nacionalnih osebnih izkaznic; dokazilo o stalnem prebivališču; dokazilo o priseljenskem statusu/registraciji; vozniška dovoljenja; dokumenti o registraciji vozil; potne listine, kot so vizumi in elektronski sistemi za odobritev potovanja; kartice zavarovanja socialne varnosti; dovoljenja za lov ali ribolov; orožni listi ali registracija orožja; in dokumenti ali informacije, izpeljane iz uradnih registrov, kot so rojstni listi, poročni listi in vojaške evidence.
 

rdeča oznaka »x« Promoviranje pomoči pri oddajanju vloge ali plačevanju za uradne storitve, ki so na voljo neposredno pri državnem organu ali pooblaščenemu ponudniku.

Primeri (nepopoln seznam): Pomoč pri oddajanju vloge za vladna imenovanja ali ugodnosti; pomoč pri zahtevi uradne spremembe naslova, ali uradne spremembe imena, zahtevi za neprevzet denar ali zadržanje pošte; in pomoč pri plačevanju transportnih pristojbin, kot so mostnine ali območja s pogostimi zastoji.

Storitve, ki jih ta pravilnik ne omejuje

Ta pravilnik ne omejuje naslednjih strokovnih storitev: Storitve za pripravo davka, pravne storitve, storitve za poslovanje med podjetji (B2B)/storitve za podjetja, odvetniki na področju priseljevanja ali svetovalci za priseljevanje, pri katerih je poudarek na svetovanju in ne nudijo samo pomoči pri pridobivanju določenih potnih listin ali uradnih storitev.

Če ste državni organ ali pooblaščeni ponudnik, ta omejitev oglaševanja za vas ne velja. Pooblaščeni ponudnik je opredeljen kot podjetje, ki mu je prvotni ponudnik (vlada) uradno zaupal ali dodelil pooblastilo, da v njegovem imenu zagotavlja nekatere izdelke ali storitve, ki jih običajno izvaja ali jih je predhodno izvajala vlada sama. Pooblaščeni ponudniki ne vključujejo subjektov, ki so pooblaščeni ponudniki ali prodajni posredniki. Če ste državni organ ali pooblaščeni ponudnik in menite, da je bil ta pravilnik neustrezno uveljavljen za vas, se obrnite na nas tukaj.

Storitve imenikov klicev, posredovanja klicev in snemanja klicev

Naslednje ni dovoljeno:

 rdeča oznaka »x« Promocije za storitve imenikov klicev, posredovanja klicev in snemanja klicev.

Primeri (nepopoln seznam): Storitve imenikov klicev, posredovanja klicev in snemanja klicev. Te storitve običajno vključujejo klicanje telefonske številke za pridobitev druge telefonske številke (ali podatkov o podjetju, kot je naslov) ali za povezavo z drugo storitvijo.

Prodaja vstopnic za dogodke

Ni dovoljeno Prodajalci vstopnic za dogodke v živo lahko oglašujejo, če so primerni. Če prodajate vstopnice za dogodke v živo ali imate prikazano povezavo do spletnih mest, ki se ukvarjajo z nadaljnjo prodajo takih vstopnic, upoštevajte, da morate za prejetje potrditve o primernosti izpolnjevati nekatere zahteve glede cilja.

Prodaja vstopnic za dogodke je omejena na primerne primarne ponudnike v Franciji in na francoskih ozemljih.

Storitve za poravnavo varščine

Naslednje ni dovoljeno:

 rdeča oznaka »x« Oglaševanje storitev za poravnavo varščine, ki ponujajo jamstvo za zavarovanje varščine za toženca.

Primeri (nepopoln seznam): Komercialni zastopniki za poravnavo varščine, storitve za financiranje varščine, lovci na glave, poroki za varščino, storitve za poravnavo varščine za priseljence, storitve za poravnavo varščine v primeru pridržanja

Tehnična podpora drugih ponudnikov za potrošnike

Naslednje ni dovoljeno:
 
rdeča oznaka »x« Tehnična podpora drugih ponudnikov za potrošniške tehnološke izdelke in spletne storitve
 
Primeri (nepopoln seznam): Tehnična podpora za odpravljanje težav, zagotavljanje varnosti, odstranjevanje virusov, internetno povezavo, spletne račune (na primer podpora za ponastavitve gesla ali prijavo), podpora za strojno opremo in popravila ali nameščanje programske opreme
Opomba: Dovoljeno je oglaševanje prodaje potrošniške tehnologije, pri katerem ciljna stran morda vsebuje funkcije krmarjenja, povezane s tehnično podporo.

Oglasi za živila in pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli

Podpiramo odgovorno oglaševanje živil in pijač. Oglasi in ciljna spletna mesta za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli so dovoljeni, če so skladni s spodnjimi pravilniki in ne ciljajo na mladoletnike. Informacije iz tega pravilnika niso namenjene pravnemu svetovanju, pri čemer pričakujemo, da bodo vsi oglaševalci delovali skladno z lokalnimi zakoni za posamezno regijo, na katero ciljajo njihovi oglasi, vključno z lokalnimi zahtevami, ki se lahko razlikujejo od tega pravilnika za oglase za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli. 

Oglaševalci se morajo izreči za uporabnike računa, ki prikazuje oglaševalske akcije za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli. Za vse oglase v tem računu bodo veljale omejitve pravilnika za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli. Če želite podati samoprijavo, uporabite obrazec, ki je na voljo tukaj.

Oglase obravnavamo kot oglase, ki promovirajo prodajo izdelkov z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli, kadar je v oglasu (v okviru besedila, slike, zvoka in/ali videa) oziroma na ciljnem spletnem mestu oglaševan eden ali več prehranskih izdelkov, pijač ali obrokov z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli. 

Spodaj je nekaj primerov živil in/ali brezalkoholnih pijač (seznam ni popoln), ki se obravnavajo kot izdelki z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli, razen v primeru, ko oglas ali ciljno spletno mesto vsebuje podatke o prehranski vrednosti, ki dokazujejo, da so izdelki znotraj dovoljenih omejitev za vsebnost maščob, sladkorja in soli ter velikost porcij/kalorije, ali če je bil oglaševalčev ugovor uspešen. Vse omejitve glede prehranske vrednosti živil in/ali brezalkoholnih pijač z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Nekaj primerov živil in/ali brezalkoholnih pijač z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli: 
 • sladkane pijače (gazirane pijače, voda, sok, kava, čaj ali športni napitki z dodanim sladkorjem oziroma drugimi kaloričnimi sladili), energijske pijače;
 • krofi, torte, sladki piškoti, pecivo, rogljički, sladki pekovski izdelki;
 • konzervirano sadje v sirupu, posušeno sadje z dodanim sladkorjem;
 • namazi iz čokolade ali oreščkov, študentska hrana ali tablice iz oreščkov s čokolado ali bonboni, kandirani oreščki ali oreščki z medom;
 • mlečni napitki; 
 • svinjske ali goveje klobase/hrenovke, salame, pršut, slanina, ocvrto meso, ocvrte ribe;
 • pica, hamburgerji z ocvrtim krompirčkom, ocvrta hrana (na primer kaneloni);
 • bonboni, čokolada, sladkarije, slaščice iz sladkorja, gumijasti bonboni, sladoled, penasti bonboni;
 • maslo, sol, kalorična sladila (npr. javorjev sirup, agava, med, sladkor), kokosovo olje.
Primeri oglasov, ki niso zajeti v tem pravilniku:
 • Oglasi ali ciljna spletna mesta, ki vključujejo samo besedilo, slike, zvok in/ali videoposnetke itd. v zvezi z živili, pijačami ter obroki, ki niso izdelki z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli. Primeri živil in brezalkoholnih pijač, ki niso izdelki z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli (nepopoln seznam): sok s 100-odstotnim deležem; navadna ustekleničena voda; gazirana voda in voda z okusom brez dodanega sladkorja ali sladil; pijača, ki vsebuje SAMO vodo in sok s 100-odstotnim deležem (npr. razredčeni sok); nesladkana kava in čaj; navadno mleko z malo ali brez maščob; žita brez dodanih sestavin; navadno sveže ali zamrznjeno sadje in zelenjava; suhi fižol in leča; konzervirano sadje v vodi ali soku s 100-odstotnim sadnim deležem; navadni oreščki in semena; oreščki in suho sadje brez dodanega sladkorja ali soli; navadni jogurt z malo ali brez maščob brez dodanega sladkorja; puste ribe, perutnina, jajca ali meso (brez dodane soli, maščob ali sladkorja); moke brez dodatkov; pecilni prašek; olivno olje; olje oljne ogrščice.
 • Oglasi ali ciljna spletna mesta podjetij za živila ali pijačo, ki ne vključujejo besedila, slik, zvoka in/ali videoposnetkov itd. v zvezi z živili in pijačo z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli, kot so:
 • logotip blagovne znamke ali ime podjetja, prikazano v situaciji, povezani s sponzorstvom ali dobrodelno dejavnostjo, na primer »Sponzorira ali zagotavlja podjetje [ime podjetja]«;
 • spletna mesta iskalnikov restavracij;
 • spletna mesta z mnenji o restavracijah;
 • storitve dostave hrane iz restavracij.
 • Oglasi ali ciljna spletna mesta, ki predstavljajo eno ali več živil in/ali brezalkoholnih pijač z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli za promocijo izdelka ali storitve, ki ni povezana z živili in/ali brezalkoholnimi pijačami, na primer: 
 • napovednik za kuharsko oddajo;
 • turistični oglas; 
 • oglasi za kuhinjske pripomočke za čiščenje.
 • Oglasi ali ciljna spletna mesta, ki predstavljajo enega ali več živil in/ali brezalkoholnih pijač z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli za promocijo obvestila za javnost v zvezi z zdravo prehrano in prehranjevanjem. 

Izvajanje pravilnika

Ta posodobitev pravilnika bo veljala za vse oglase za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli, ki se prikazujejo v Veliki Britaniji in EU v Google Prikaznem omrežju in YouTubu. Oglasi v računih, samoprijavljenih za oglaševanje živil in/ali brezalkoholnih pijač z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli, ki so prejeli oznako za oglaševanje teh izdelkov, se bodo prikazovali samo uporabnikom, ki so se izrekli za stare 18 let ali več.

Kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike

 • Če ugotovimo, da ste prikazovali oglas za živilo in/ali brezalkoholno pijačo z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli (ali za izdelek, za katerega ni mogoče potrditi statusa izdelka z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli zaradi manjkajočih podatkov o prehranski vrednosti) zunaj računa, ki je samoprijavljen za oglaševanje živil in/ali brezalkoholnih pijač z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli, boste prejeli obvestilo, da je prikazovanje oglasa mladoletnikom v Združenem kraljestvu in EU omejeno. Če želite na to odločitev podati ugovor, morate oglas urediti ali nam poslati podatke o prehranski vrednosti, s katerimi boste podkrepili svoje stališče.
 • Oglasi in razširitve, ki kršijo ta pravilnik, morda ne bodo odobreni. Neodobren oglas bo omejen, dokler kršitev pravilnika ne bo odpravljena in oglas odobren.

Kako odpraviti kršitev

 • Če ste prejeli obvestilo, da je eden ali več vaših oglasov kršil pravilnik za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli, obiščite stran s pomočjo in poskrbite, da bodo vsi izdelki, ki jih oglašujete v oglasih in na ciljnih spletnih mestih, skladni s smernicami glede prehranske vrednosti.
 • Če želite oglaševati izdelke z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli, Google zahteva, da se izrečete, da so ta živila in/ali brezalkoholne pijače skladne z omejitvami glede vsebnosti maščob, sladkorja ter soli.
 • Če želite, da bo omejen samo podnabor oglasov, morate ustvariti ločen račun in se izreči, da je to račun za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli.
 • Če menite, da so bili vaši oglasi napačno označeni kot oglasi za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli, podajte ugovor s podatki o prehranski vrednosti, da potrdite, da to niso oglasi za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli.

Preberite ta pravilnik, da ugotovite, ali velja za katerega od vaših oglasov. Če velja, takšne oglase sami prijavite tukaj.

Potrebujete pomoč?

Googlov profil za prehransko vrednost za živila in/ali brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ter soli

Stopnje prehranske vrednosti so določene za 100-gramske vrednosti in za posamezno porcijo, veljajo na globalni ravni, odražajo pa običajne označene velikosti porcij ter stopnje kalorijske vrednosti za obroke in njihove sestavine. Če se velikost porcije hrane ali pijače, ki jo oglašujete, ne ujema natančno z navedeno velikostjo porcije, ocenite izdelek na podlagi meril, ki so določena za 100-gramsko vrednost.

 

Hrana in pijača

Razmerje učinkovitosti beljakovin (PER)

Nasičene maščobe (g)

Sol (mg)

Skupno sladkorja (g)

Dodani sladkor (g)

Kalorije

Pijače

           

Vse pijače, razen mleka

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 8 oz/245 g)

/

105 mg

/

0

/

100 g

/

46 mg

0

             

Žita/kruh

           

Kruh in podobni izdelki, testenine, riž, žita, palačinke

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 100 g)

2

360

10

/

/

100 g

2

360

10

             

Žitarice za zajtrk

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 30 g)

1,5

250

6,75

/

/

100 g

5

625

22,5

             

Sadje, zelenjava in stročnice

           

Predelano sadje, zelenjava in stročnice

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 90 g)

2

350

/

0

/

100 g

2,2

390

0

             

Oreščki in semena

           

Oreščki in semena

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 30 g)

3,5

130

4

/

/

100 g

12

430

13

             

Mlečni izdelki

           

Mleko in nadomestki mleka

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 8 oz/245 g)

5

200

22

/

/

100 g

3

82

9

             

Siri in izdelki iz sira

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 30 g)

3

228

/

/

/

100 g

10

760

             

Jogurti in sorodni izdelki

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 170 g)

5

136

19

/

/

100 g

3

80

11,5

             

Meso, ribe, jajca, perutnina in nadomestki mesa

           

Predelano mesno, perutnina, ribe, jajca in nadomestki

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 50 g)

2

335

/

/

/

100 g

4

670

             

Obroki in sestavine obrokov

           

Že pripravljene jedi in predjedi

<315 kalorij (ocenjeno za 140 gramov)

5

545

14

/

315

100 g

4

390

10

225

             

Popoln obrok

<510 kalorij (ocenjeno za 300 g)

6,6

660

18

/

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Prigrizki in posladki

           

Prigrizki in posladki

<150 kalorij (ocenjeno za 30 g)

1,5

120

6,75

/

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Omake, začimbe in sestavine za kuhanje

           

Omake, začimbe in sestavine za kuhanje

Navedena velikost porcije (LSS) (ocenjeno za 30 g)

2

135

1,5

/

/

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite: Obrnite se na podporo za Google Ads.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
false
true
true
73067