Druge omejene vrste podjetij

Oglaševanje nekaterih vrst podjetij omejujemo, da bi preprečili morebitno izkoriščanje uporabnikov, čeprav morda posamezna podjetja izpolnjujejo druge naše pravilnike. Na podlagi neprekinjenih pregledov in povratnih informacij s strani uporabnikov, regulativnih organov ter organov za varstvo potrošnikov občasno zaznamo izdelke ali storitve, ki se nagibajo k zlorabi. Če menimo, da nekatere vrste podjetij predstavljajo nerazumno tveganje za varnost uporabnikov ali uporabniško izkušnjo, lahko prikazovanje povezanih oglasov omejimo ali ustavimo.

Spodaj je navedenih nekaj primerov, ki prikazujejo, česa se je treba izogibati v oglasih. Večkratne kršitve naših pravilnikov lahko privedejo do blokade računa. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

V primeru kršitev teh pravilnikov vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.

Zbiranje sredstev

Ni dovoljeno Zbiranje sredstev ali donacij v imenu politika, politične stranke ali dobrodelne ustanove, ki je oproščena davkov, je dovoljeno samo, če je v cilju oglasa jasno naveden status davčnega oproščenca, številka dobrodelne organizacije ali številka davčne oprostitve.

Orodje za odpravljanje težav: Zbiranje sredstev
  1. Preverite oglas in njegov cilj, da si ogledate, kje morda manjkajo pomembni podatki o statusu davčnega oproščenca.

    Če vaš oglas ali ciljna stran zbira donacije, ki so oproščene davka, na ciljni ali donacijski strani jasno navedite svoj status davčnega oproščenca in svojo številko dobrodelne organizacije. Primer: V Združenih državah Amerike je zahtevani status davčnega oproščenca določen s statusom »501(c)(3)« ali »501(c)(4)«.

  2. Popravite cilj oglasa. Dodajte vse zahtevane podatke. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.

  3. Uredite oglas. Dodajte vse zahtevane podatke. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, izvedite spremembo v oglasu in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.

Brezplačna programska oprema za računalnike

Ni dovoljeno Oglasi za brezplačno programsko opremo za namizne računalnike morajo vsebovati ime določene programske opreme, ki se oglašuje, in voditi do verodostojnega spletnega vira za distribucijo te programske opreme.

Primeri (nepopoln seznam): Izvršljive datoteke (kot so .exe, .dmg, datoteke ZIP, razširitve, vtičniki, dodatki in aplikacije za namizne računalnike), ki se lahko zaženejo v namiznih, prenosnih ali tabličnih računalnikih ter za prenos ne zahtevajo podatkov za plačilo; brezplačni preizkusi; brezplačna programska oprema; preskusna programska oprema; brezplačna programska oprema z doplačljivimi storitvami; predstavitvene različice, ki ponujajo vsebino za prenos
 
Opomba: Med verodostojne vire za spletno distribucijo ne spadajo viri, ki so v preteklosti kršili pravilnike ali so bili kakor koli povezani s kršitvami.

 

Orodje za odpravljanje težav: brezplačna programska oprema za namizne računalnike
  1. Če ste izdajatelj posamezne programske opreme, ki jo želite oglaševati, registrirajte svoje spletno mesto kot verodostojen spletni vir za distribucijo. Če bomo ugotovili, da je vaše spletno mesto verodostojen spletni vir za distribucijo, bomo lahko vaše neodobrene oglase odobrili.
  2. Spremenite cilj oglasa. Če je kot verodostojen spletni vir za distribucijo programske opreme že registrirano drugo spletno mesto, uredite oglas tako, da bo končni URL usmerjal na odobren cilj.

Ko boste uredili in shranili oglas, bo poslan v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.

Če teh kršitev ne morete ali ne želite odpraviti, odstranite oglas, s čimer boste preprečili, da bi bil vaš račun v prihodnosti blokiran zaradi ponavljajočih se kršitev pravilnika. Preberite več o blokiranih računih.

Lokalne storitve

Oglasi za ključavničarske storitve so v Združenih državah Amerike in Kanadi omejeni. Oglasi za storitve popravil garažnih vrat so v Združenih državah omejeni. Če želite oglaševati, se morate prijaviti za napredno preverjanje. Preberite več o naprednem preverjanju.

Oglasi za lokalne storitve se bodo še vedno lahko prikazovali zunaj omejenih območij, tudi če podjetje ne dokonča preverjanja.

Nasveti za potrošnike

Na poslovnih področjih, kjer so nasveti za potrošnike običajni, lahko Google omeji način prikazovanja oglasov za te izdelke ali storitve.

Primer (nepopoln seznam): Peni dražbe (Google Ads bo prikazal oglase za peni dražbe samo, če bo uporabnikova poizvedba vključevala besedno zvezo »peni dražbe« ali podobne izraze. V Google Prikaznem omrežju se bodo ti oglasi prikazovali samo na spletnih mestih, ki so povezana z dražbami.)

Kaj je nasvet za potrošnike?

Nasveti za potrošnike so opozorila, ki vsebujejo informacije o tveganju in prednostih določenih izdelkov ter storitev. Opozorila običajno razpošiljajo organizacije, ki pomagajo ščititi potrošnike. Primera slovenskih organizacij, ki izdajata nasvete za potrošnike in s tem ščitita njihove interese, sta Urad za varstvo potrošnikov in Zveza potrošnikov Slovenije, v ZDA pa je to Zvezna tržna komisija (Federal Trade Commission). Organizacije za zaščito potrošnikov lahko delujejo v okviru državnih organov ali kot neodvisne nevladne organizacije.

Kako nasveti za potrošnike vplivajo na oglase?

Če se za določen izdelek v posamezni državi izda nasvet za potrošnike, lahko Google spremeni pravila glede prikazovanja oglasov za zadevni izdelek na globalni ravni. Tako omogoči prikazovanje oglasov za tovrstne izdelke, kadar jih uporabniki izrecno iščejo, hkrati pa pred njimi zaščiti druge uporabnike, ki se morda ne zavedajo potrošniških pomislekov glede podobnih izdelkov.

 

Dokumenti in uradne storitve, ki jih zagotavljajo državni organi

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Promoviranje dokumentov ali storitev, ki omogočajo pridobitev, podaljšanje, zamenjavo ali iskanje uradnih dokumentov ali informacij, ki so na voljo neposredno pri državnem organu ali ponudniku, ki ga je pooblastila vlada.

Primeri (nepopoln seznam): Potni listi in druge oblike nacionalnih osebnih izkaznic; dokazilo o stalnem prebivališču; dokazilo o priseljenskem statusu/registraciji; vozniška dovoljenja; potne listine, kot so vizumi in elektronski sistemi za odobritev potovanja; kartice zavarovanja socialne varnosti; dovoljenja za lov ali ribolov; orožni listi ali registracija orožja; in dokumenti ali informacije, izpeljane iz uradnih registrov, kot so rojstni listi, poročni listi in vojaške evidence.
 

Ni dovoljeno Promoviranje pomoči pri oddajanju vloge ali plačevanju za uradne storitve, ki so na voljo neposredno pri državnem organu ali pooblaščenemu ponudniku.

Primeri (nepopoln seznam): Pomoč pri oddajanju vloge za vladna imenovanja ali ugodnosti; pomoč pri zahtevi uradne spremembe naslova, ali uradne spremembe imena, zahtevi za neprevzet denar ali zadržanje pošte; in pomoč pri plačevanju transportnih pristojbin, kot so mostnine ali območja s pogostimi zastoji.

Storitve, ki jih ta pravilnik ne omejuje

Ta pravilnik ne omejuje naslednjih strokovnih storitev: storitve za pripravo davka, pravne storitve, storitve za poslovanje med podjetji (B2B)/storitve za podjetja, odvetniki na področju priseljevanja ali svetovalci za priseljevanje, pri katerih je poudarek na svetovanju in ne nudijo samo pomoči pri pridobivanju določenih potnih listin ali uradnih storitev.

Če ste državni organ ali pooblaščeni ponudnik, ta omejitev oglaševanja za vas ne velja. Pooblaščeni ponudnik je opredeljen kot podjetje, ki mu je prvotni ponudnik (vlada) uradno zaupal ali dodelil pooblastilo, da v njegovem imenu zagotavlja nekatere izdelke ali storitve, ki jih običajno izvaja ali jih je predhodno izvajala vlada sama. Pooblaščeni ponudniki ne vključujejo subjektov, ki so pooblaščeni ponudniki ali prodajni posredniki. Če ste državni organ ali pooblaščeni ponudnik in menite, da je bil ta pravilnik neustrezno uveljavljen za vas, se obrnite na nas tukaj.

Storitve imenikov klicev, posredovanja klicev in snemanja klicev

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Promocije za storitve imenikov klicev, posredovanja klicev in snemanja klicev.

Primeri (nepopoln seznam): Storitve imenikov klicev, posredovanja klicev in snemanja klicev. Te storitve običajno vključujejo klicanje telefonske številke za pridobitev druge telefonske številke (ali podatkov o podjetju, kot je naslov) ali za povezavo z drugo storitvijo.

Prodaja vstopnic za dogodke

Ni dovoljeno Prodajalci vstopnic za dogodke v živo lahko oglašujejo, če so pridobili Googlov certifikat. Če prodajate vstopnice za dogodke v živo ali imate prikazano povezavo do spletnih mest, ki se ukvarjajo z nadaljnjo prodajo takih vstopnic, upoštevajte, da morate za prejetje certifikata izpolnjevati nekatere zahteve glede cilja.

Zahteve za oglase za preprodajo vstopnic za dogodke

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglasi, ki jih prikazujejo prodajalci vstopnic za dogodke v živo, ki prodajajo vstopnice za nadaljnjo prodajo ali imajo prikazano povezavo do takih ponudnikov in ki ne upoštevajo veljavnih zahtev za oglase.

Storitve za poravnavo varščine

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglaševanje storitev za poravnavo varščine, ki ponujajo jamstvo za zavarovanje varščine za toženca.

Primeri (nepopoln seznam): Komercialni zastopniki za poravnavo varščine, storitve za financiranje varščine, lovci na glave, poroki za varščino, storitve za poravnavo varščine za priseljence, storitve za poravnavo varščine v primeru pridržanja

Tehnična podpora drugih ponudnikov za potrošnike

Naslednje ni dovoljeno:
 
Ni dovoljeno Tehnična podpora drugih ponudnikov za potrošniške tehnološke izdelke in spletne storitve
 
Primeri (nepopoln seznam): Tehnična podpora za odpravljanje težav, zagotavljanje varnosti, odstranjevanje virusov, internetno povezavo, spletne račune (na primer podpora za ponastavitve gesla ali prijavo), podpora za strojno opremo in popravila ali nameščanje programske opreme
Opomba: Dovoljeno je oglaševanje prodaje potrošniške tehnologije, pri katerem ciljna stran morda vsebuje funkcije krmarjenja, povezane s tehnično podporo.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nas obvestite: obrnite se na podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?