Inna działalność podlegająca ograniczeniom

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ograniczamy zamieszczanie reklam związanych z określonego rodzaju działalnością, nawet jeśli dana firma przestrzega naszych innych zasad. Na podstawie stale prowadzonych przez nas analiz oraz opinii użytkowników, organów regulacyjnych i urzędów ochrony konsumenta od czasu do czasu uznajemy dany produkt lub daną usługę za podatne na nadużycia. Jeśli naszym zdaniem określony rodzaj działalności niesie nadmierne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników lub ich wygody, możemy zablokować lub ograniczyć wyświetlanie powiązanych reklam.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Powtarzające się naruszanie naszych zasad może doprowadzić do zawieszenia konta.

Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Pozyskiwanie funduszy

Pozyskiwanie funduszy i darowizn jest dozwolone tylko w przypadku polityków, partii politycznych i organizacji charytatywnych zwolnionych z opłat podatkowych. W miejscu docelowym reklamy musi być wyraźnie podany status podatkowy, numer organizacji charytatywnej lub numer zwolnienia z opłat podatkowych.

Więcej informacji o zasadach dotyczących pozyskiwania funduszy.


Bezpłatne oprogramowanie komputerowe

Ograniczamy możliwość promowania bezpłatnego oprogramowania komputerowego. Musisz przesłać wniosek o pozwolenie na reklamowanie bezpłatnego oprogramowania jako wiarygodna witryna dystrybucyjna i dopilnować, aby reklamy zawierały nazwę oprogramowania.

Więcej informacji o zasadach dotyczących bezpłatnego oprogramowania komputerowego.


Usługi lokalne

W niektórych krajach wyświetlanie reklam usług lojalnych jest niedozwolone lub wymaga wcześniejszego przejścia weryfikacji zaawansowanej.

Więcej informacji o zasadach dotyczących usług lokalnych.


Alerty konsumenckie

Google może ograniczyć sposób wyświetlania reklam produktów i usług będących przedmiotem alertów konsumenckich w obszarach działalności, w których te alerty są powszechne.

Więcej informacji o zasadach dotyczących alertów konsumenckich.


Dokumenty urzędowe i usługi administracji publicznej

Tylko certyfikowane instytucje państwowe i autoryzowani dostawcy mogą wyświetlać reklamy promujące bezpośrednie wydawanie określonych dokumentów urzędowych i świadczenie usług administracji publicznej.

Pojęcie „dokumenty urzędowe i usługi administracji publicznej” dotyczy oficjalnych dokumentów wydawanych przez organy administracji państwowej oraz świadczonych przez nie usług.

Autoryzowany dostawca to reklamodawca, który uzyskał jednoznaczne pozwolenie instytucji państwowej na wydawanie określonych dokumentów lub świadczenie określonych usług. Jeśli chcesz, aby uznano Cię za autoryzowanego dostawcę, oficjalna witryna instytucji państwowej musi zawierać link do Twojej domeny wraz z jednoznaczną informacją potwierdzającą, że masz upoważnienie do wydawania określonych dokumentów lub świadczenia określonych usług.

Więcej informacji o zasadach dotyczących dokumentów urzędowych oraz usług administracji publicznej.


Usługi informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Promowanie usług informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Więcej informacji o zasadach dotyczących usług informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów.


Sprzedaż biletów na wydarzenia

Promocja sprzedaży biletów na wydarzenia na żywo jest dozwolona tylko w przypadku kont, które uzyskały od Google potwierdzenie spełnienia wymagań. Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacji tutaj i prześlij prośbę o potwierdzenie spełnienia wymagań za pomocą tego formularza.

Więcej informacji o zasadach dotyczących sprzedaży biletów na wydarzenia.


Usługi poręczenia majątkowego

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Promowanie usług poręczenia majątkowego, które oferują wpłatę kaucji za stronę pozwaną.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Więcej informacji o zasadach dotyczących usług poręczenia majątkowego.


Pomoc techniczna oferowana użytkownikom przez firmy zewnętrzne

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Pomoc techniczną oferowaną przez firmy zewnętrzne w zakresie konsumenckiego sprzętu i oprogramowania oraz usług online.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Więcej informacji o zasadach dotyczących pomocy technicznej oferowanej przez firmy zewnętrzne.


Reklamy żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru

Ograniczamy możliwość promowania żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru w sieci reklamowej Google oraz w YouTube w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji o zasadach dotyczących reklamowania żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru.


Serwisy randkowe w Japonii

Aby wyświetlać w Google Ads reklamy kierowane na Japonię, reklamodawcy promujący internetowe serwisy randkowe muszą uzyskać certyfikat Google. Prześlij wniosek o certyfikat tutaj.

Reklamy muszą też zawierać ostrzeżenie „18禁” lub „18+”.

Więcej informacji o zasadach dotyczących serwisów randkowych w Japonii.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne