Nieodpowiednie treści

Cenimy sobie różnorodność oraz wzajemny szacunek i staramy się nie urażać uczuć użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Treści niebezpieczne lub obraźliwe

Na co nie zezwalamy:

Treści nawołujące do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z planową dyskryminacją lub marginalizacją

Przykłady: treści promujące grupy szerzące nienawiść lub akcesoria dla tych grup; treści, których celem jest dehumanizacja określonej grupy lub konkretnej osoby, przedstawienie jej jako gorszej lub zasługującej na nienawiść

Treści, których celem jest nękanie lub zastraszanie konkretnej osoby lub grupy osób albo dokuczanie im

Przykład: treści wskazujące daną osobę jako cel do znęcania się lub nękania; treści sugerujące, że tragiczne wydarzenie nie miało miejsca, że ofiary lub ich rodziny są aktorami, lub że są to osoby zamieszane w próbę zatuszowania faktów związanych z tym wydarzeniem

Treści zawierające groźby lub nawołujące do fizycznego bądź psychicznego krzywdzenia siebie lub innych osób

Przykłady: treści pochwalające samobójstwo, anoreksję lub inne formy samookaleczenia; promowanie lub chwalenie szkodliwych treści lub praktyk medycznych i zdrowotnych; grożenie komuś rzeczywistą krzywdą lub nawoływanie do ataków na inne osoby; promowanie, wychwalanie lub akceptowanie przemocy wobec innych osób; treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub osoby je popierające oraz treści pochwalające ataki terrorystyczne i nawołujące do aktów terroru (w tym materiały rekrutacyjne)

Treści, których celem jest wykorzystywanie innych osób

Przykłady: wymuszanie, szantaż, wyłudzanie lub reklamowanie posagów

Szokujące treści

Na co nie zezwalamy:

Reklamy zawierające brutalny język, makabryczne lub odrażające obrazy bądź realistyczne obrazy ofiar wypadków lub obrażeń cielesnych

Przykłady: zdjęcia z miejsc zbrodni lub wypadków, filmy z egzekucji

Reklamy zawierające nieuzasadnione obrazy płynów ustrojowych lub odchodów

Przykłady: krew, wnętrzności, posoka, płyny seksualne, ludzkie lub zwierzęce odchody

Reklamy zawierające obsceniczny lub wulgarny język

Przykłady: przekleństwa lub wulgaryzmy, obelgi odnoszące się do rasy lub seksualności, zmodyfikowany i nieprawidłowy zapis wulgarnych słów

Uwaga: jeśli oficjalna nazwa produktu, witryny lub aplikacji zawiera wulgarne słowa, poproś o jej sprawdzenie i podaj informacje na jej temat. Pomyśl o docelowych odbiorcach kampanii i przekształć słowa kluczowe, aby jak najlepiej oddawały intencje użytkownika podczas wyszukiwania.

Reklamy, które mogą szokować lub wywoływać strach

Przykłady: reklamy, które sugerują, że możesz być w niebezpieczeństwie, zarazić się chorobą lub paść ofiarą spisku

Zdarzenia o charakterze wrażliwym

Na co nie zezwalamy:

Treści, które mogą być postrzegane jako próba zarabiania na zdarzeniach o charakterze wrażliwym lub jako takie, które nietaktownie odnoszą się do klęski żywiołowej, konfliktu zbrojnego, śmierci lub innego tragicznego zdarzenia

Przykłady: działania, które wyglądają na czerpanie zysków z tragicznego wydarzenia bez widocznych korzyści dla jego ofiar

Znęcanie się nad zwierzętami

Na co nie zezwalamy:

Treści promujące okrucieństwo lub nieuzasadnioną przemoc wobec zwierząt

Przykłady: promowanie okrucieństwa wobec zwierząt dla rozrywki, np. walki kogutów lub psów

Treści, które mogą być interpretowane jako handel produktami pozyskiwanymi z zagrożonych lub wymarłych gatunków

Przykłady: sprzedaż tygrysów, płetw rekina, kości słoniowej, skóry tygrysa, rogów nosorożca, tranu z delfina

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?