Inna działalność podlegająca ograniczeniom

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ograniczamy zamieszczanie reklam związanych z określonego rodzaju działalnością, nawet jeśli dana firma przestrzega naszych innych zasad. Na podstawie stale prowadzonych przez nas analiz oraz opinii użytkowników i urzędów ochrony konsumenta od czasu do czasu uznajemy dany produkt lub daną usługę za podatne na nadużycia. Jeśli naszym zdaniem określony rodzaj działalności niesie nadmierne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników lub ich wygody, możemy prewencyjnie zablokować lub ograniczyć wyświetlanie powiązanych reklam.

Poniżej znajdziesz przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Pozyskiwanie funduszy

Niedozwolone Zbieranie środków i darowizn jest dozwolone tylko w przypadku polityków, partii politycznych i organizacji dobroczynnych zwolnionych z opłat podatkowych.

Uwaga: strona docelowa reklamy musi jasno określać, czy darowizny są zwolnione z podatku.
 
Dowiedz się, jak poprawić odrzucone reklamy lub rozszerzenia

Bezpłatne oprogramowanie komputerowe

 

Niedozwolone Promowanie bezpłatnego oprogramowania komputerowego jest dozwolone tylko w przypadku, jeśli reklama zawiera nazwę tego oprogramowania i prowadzi do witryny będącej wiarygodnym kanałem dystrybucji online.

Przykłady: pliki wykonywalne (np. .exe, .dmg, pliki spakowane, rozszerzenia, wtyczki, dodatki i aplikacje komputerowe), które można uruchomić na komputerze lub laptopie i których pobranie nie wymaga podawania informacji rozliczeniowych; bezpłatne wersje próbne; oprogramowanie freeware i shareware; oprogramowanie freemium; wersje demo oferujące treści do pobrania
 
Uwaga: wiarygodny kanał dystrybucji nie może mieć opinii miejsca naruszającego zasady; nie może mieć także stwierdzonych naruszeń zasad w przeszłości.

 

Rozwiązanie problemu: nieobsługiwany rodzaj działalności
  1. Zarejestruj swoją witrynę jako wiarygodny kanał dystrybucji, jeśli jesteś wydawcą oprogramowania, które chcesz reklamować. Jeżeli stwierdzimy, że witryna stanowi wiarygodny kanał dystrybucji, zatwierdzimy Twoje odrzucone reklamy.
  2. Zmień miejsce docelowe reklamy. Jeśli inna witryna jest już zarejestrowana jako wiarygodny kanał dystrybucji Twojego oprogramowania, zmodyfikuj reklamę tak, by końcowy adres URL kierował na zatwierdzoną stronę docelową.

Zmieniona i zapisana reklama trafi do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń zasad, usuń reklamę, by uniknąć zawieszenia konta w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam. 

Usługi lokalne

W limitowanej wersji beta wyświetlanie reklam usług ślusarskich i naprawy drzwi garażowych na niektórych obszarach jest dostępne z ograniczeniami. Aby reklamować się na tych obszarach, należy złożyć wniosek o zaawansowaną weryfikację. Dowiedz się więcej na temat zaawansowanej weryfikacji.

Poza obszarem, na którym obowiązują ograniczenia, reklamy usług lokalnych wciąż będą się wyświetlać, nawet jeśli firma nie dokonała weryfikacji.

Alerty konsumenckie

Google może ograniczyć sposób wyświetlania reklam produktów i usług związanych z alertami konsumenckimi w obszarach działalności, w których te alerty są powszechne.

Przykład: aukcje groszowe – program Google Ads będzie wyświetlał reklamy takich aukcji tylko wówczas, gdy zapytanie użytkownika będzie zawierało wyrażenie „aukcja groszowa” (lub podobne). Reklamy te będą się wyświetlać w sieci reklamowej Google wyłącznie w witrynach związanych z aukcjami.

Czym jest alert konsumencki?

Alerty konsumenckie są źródłem informacji o zagrożeniach i korzyściach związanych z niektórymi produktami i usługami. Zazwyczaj są one publikowane przez organizacje ochrony konsumentów. Organizacje zajmujące się publikacją alertów konsumenckich to m.in.: Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) w USA, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office of Fair Trading) w Wielkiej Brytanii, Agencja Ochrony Konsumentów (Consumer Affairs Agency) w Japonii oraz inne regionalne agencje zajmujące się ochroną praw konsumentów. Organizacje ochrony praw konsumentów mogą być instytucjami rządowymi, ale mogą być także zarządzane przez pozarządowe grupy ochrony praw konsumenckich.

Jak alerty konsumenckie wpływają na reklamy?

W przypadku opublikowania alertu konsumenckiego w odniesieniu do jakiegoś produktu w jednym kraju, firma Google może zmienić zasady wyświetlania jego reklam na całym świecie. Dzięki temu użytkownicy, którzy szukają tego typu produktów, nadal będą widzieli związane z nimi reklamy, a inni użytkownicy, którzy mogą być nieświadomi zagrożeń konsumenckich związanych z podobnymi produktami, będą chronieni.

Sprzedaż produktów, które dostępne są bezpłatnie

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Pobieranie opłat za produkty lub usługi w ramach oferty podstawowej, które są oferowane przez organy rządowe lub administrację publiczną bezpłatnie lub w niższej cenie.

Przykłady (lista nie jest wyczerpująca): usługi związane z wnioskami o paszport, prawo jazdy lub ubezpieczenie zdrowotne; dokumenty z oficjalnych rejestrów, takie jak akty urodzenia, akty małżeństwa lub potwierdzenia rejestracji firmy; wyniki egzaminów; kalkulatory podatkowe.

Uwaga: możesz dodać produkt lub usługę, które są bezpłatne, do produktu lub usługi w Twojej ofercie. Na przykład dostawca telewizji może powiązać ogólnodostępne i płatne treści, a biuro podróży może oferować złożenie wniosku wizowego w ramach wykupionej wycieczki. Produktu lub usługi, które są bezpłatne, nie można jednak reklamować jako oferty podstawowej.

Usługi informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Promowanie usług informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów.

Przykłady (lista nie jest wyczerpująca): usługi informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów. W przypadku tego typu usług klient zwykle dzwoni po to, by uzyskać numer telefonu (lub informacje o firmie, np. adres) albo by połączyć się z inną usługą.

Sprzedaż biletów na wydarzenia

Niedozwolone Sprzedawcy biletów na wydarzenia mogą się reklamować tylko po uzyskaniu certyfikatu Google. Uwaga: jeśli odsprzedajesz bilety lub udostępniasz linki do stron, na których jest prowadzona taka działalność, musisz spełniać określone wymagania dotyczące miejsc docelowych, do których prowadzi reklama, by uzyskać certyfikat.

Wymagania dotyczące reklam odsprzedaży biletów na wydarzenia

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Reklamy niespełniające odpowiednich wymagań, utworzone przez sprzedawców, którzy odsprzedają bilety na wydarzenia lub udostępniają linki do stron, na których prowadzona jest taka działalność. 

Usługi poręczenia majątkowego

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Promowanie usług poręczenia majątkowego

Przykłady: agenci świadczący komercyjne usługi poręczenia majątkowego (wpłaty kaucji); usługi w zakresie finansowania poręczenia majątkowego; łowcy nagród; osoby oferujące poręczenie majątkowe; usługi poręczenia majątkowego dla nielegalnych imigrantów lub osób zatrzymanych

Pomoc techniczna oferowana użytkownikom przez firmy zewnętrzne

Nie zezwalamy na:
 
Niedozwolone Promowanie oferowanej przez dostawców zewnętrznych pomocy technicznej w zakresie konsumenckiego sprzętu i oprogramowania oraz usług online
 
Przykłady (lista nie jest wyczerpująca): pomoc techniczna związana z rozwiązywaniem problemów, zabezpieczeniami, usuwaniem wirusów, łącznością z internetem, obsługą kont (np. odzyskiwaniem haseł i loginów) lub instalacją oprogramowania
 
Uwaga: zezwalamy na reklamy sprzedaży konsumenckiego sprzętu i oprogramowania, których strona docelowa może zawierać funkcje nawigacyjne związane z pomocą techniczną.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?