Inna działalność podlegająca ograniczeniom

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ograniczamy zamieszczanie reklam związanych z określonego rodzaju działalnością, nawet jeśli dana firma przestrzega naszych innych zasad. Na podstawie stale prowadzonych przez nas analiz oraz opinii użytkowników, organów regulacyjnych i urzędów ochrony konsumenta od czasu do czasu uznajemy dany produkt lub daną usługę za podatne na nadużycia. Jeśli naszym zdaniem określony rodzaj działalności niesie nadmierne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników lub ich wygody, możemy zablokować lub ograniczyć wyświetlanie powiązanych reklam.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Powtarzające się naruszanie naszych zasad może doprowadzić do zawieszenia konta.

Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Pozyskiwanie funduszy

Niedozwolone Pozyskiwanie środków i darowizn jest dozwolone tylko w przypadku polityków, partii politycznych i organizacji charytatywnych zwolnionych z opłat podatkowych i tylko pod warunkiem, że w miejscu docelowym reklamy wyraźnie podano status podatkowy, numer organizacji charytatywnej lub numer zwolnienia z opłat podatkowych.

Narzędzie do rozwiązywania problemów: pozyskiwanie środków
 1. Sprawdź reklamę i jej miejsce docelowe pod kątem brakujących ważnych informacji o statusie podatkowym.

  Jeśli pozyskujesz darowizny uprawniające do ulgi podatkowej, czytelnie poinformuj o tym na stronie docelowej lub stronie umożliwiającej przekazanie darowizny, a także podaj swój numer organizacji charytatywnej. Na przykład w USA wymaganym wskaźnikiem uprawniającym do ulgi podatkowej od darowizn jest status „501(c)(3)” lub „501(c)(4)”.

 2. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Dodaj wymagane informacje. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.

 3. Zmień reklamę. Dodaj wymagane informacje. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Bezpłatne oprogramowanie komputerowe

Niedozwolone Reklamy bezpłatnego oprogramowania muszą zawierać nazwę promowanego oprogramowania i prowadzić do witryny zarejestrowanej jako wiarygodny kanał jego dystrybucji online.

Wybrane przykłady: pliki wykonywalne (np. .exe, .dmg, pliki ZIP, rozszerzenia, wtyczki, dodatki i aplikacje komputerowe), które można uruchomić na komputerze stacjonarnym lub laptopie i których pobranie nie wymaga podawania danych do płatności; bezpłatne wersje próbne; oprogramowanie freeware i shareware; oprogramowanie freemium; wersje demo oferujące treści do pobrania
 
Uwaga:
 • Wiarygodny kanał dystrybucji online to taki kanał, który cieszy się dobrą opinią i nie dopuścił się naruszeń zasad w przeszłości.
 • Usługi w chmurze nie podlegają tym zasadom i nie można w ich przypadku przesłać wniosku o przyznanie certyfikatu.
Rozwiązywanie problemów: bezpłatne oprogramowanie komputerowe
 1. Jeśli jesteś wydawcą oprogramowania, które chcesz reklamować, zarejestruj swoją witrynę jako wiarygodne źródło dystrybucji online. Jeżeli uznamy, że witryna stanowi wiarygodny kanał dystrybucji online, zatwierdzimy Twoje odrzucone reklamy.
 2. Zmień miejsce docelowe reklamy. Jeśli inna witryna jest już zarejestrowana jako wiarygodne źródło dystrybucji online Twojego oprogramowania, zmodyfikuj reklamę tak, by końcowy adres URL kierował na zatwierdzoną stronę docelową.

Zmieniona i zapisana reklama trafi do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Usługi lokalne

Reklamy usług ślusarskich podlegają ograniczeniom w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Reklamy usług naprawy drzwi garażowych podlegają ograniczeniom w Stanach Zjednoczonych. Aby się reklamować, należy złożyć wniosek o zaawansowaną weryfikację. Dowiedz się więcej o zaawansowanej weryfikacji.

Reklamy usług ślusarskich podlegają ograniczeniom w Belgii, Holandii, Niemczech i Szwecji. W tych krajach takie reklamy nie mogą być wyświetlane.

Poza obszarem, na którym obowiązują ograniczenia, reklamy usług lokalnych mogą się wyświetlać, nawet jeśli firma nie przeszła procesu weryfikacji.

Alerty konsumenckie

No issues detected and positive check mark icon Google może ograniczyć sposób wyświetlania reklam produktów i usług będących przedmiotem alertów konsumenckich w obszarach działalności, w których te alerty są powszechne.

Przykład: aukcje groszowe – Google Ads wyświetli reklamy takich aukcji tylko wówczas, gdy zapytanie użytkownika będzie zawierało wyrażenie „aukcja groszowa” (lub podobne). Reklamy te będą się wyświetlać w sieci reklamowej Google wyłącznie w witrynach związanych z aukcjami.

Czym jest alert konsumencki?

Alerty konsumenckie są źródłem informacji o zagrożeniach i korzyściach związanych z niektórymi produktami i usługami. Zazwyczaj są one publikowane przez organizacje ochrony konsumentów. Organizacje zajmujące się publikacją alertów konsumenckich to m.in.: Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) w USA, Agencja Ochrony Konsumentów (Consumer Affairs Agency) w Japonii oraz inne regionalne agencje zajmujące się ochroną praw konsumentów. Organizacje ochrony praw konsumentów mogą być instytucjami państwowymi, ale mogą być także zarządzane przez pozarządowe grupy ochrony praw konsumenckich.

Jak alerty konsumenckie wpływają na reklamy?

W przypadku opublikowania alertu konsumenckiego w odniesieniu do jakiegoś produktu w jednym kraju firma Google może zmienić zasady wyświetlania jego reklam na całym świecie. Dzięki temu użytkownicy, którzy szukają tego typu produktów, nadal będą widzieli związane z nimi reklamy, a inni użytkownicy, którzy mogą być nieświadomi zagrożeń konsumenckich związanych z podobnymi produktami, będą chronieni.

Dokumenty urzędowe i usługi administracji publicznej

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Reklamowanie dokumentów lub usług umożliwiających uzyskanie, odnowienie, wymianę lub sprawdzenie oficjalnych dokumentów bądź informacji, które są dostępne bezpośrednio w organach administracji publicznej albo u usługodawcy wyznaczonego przez administrację publiczną.

Wybrane przykłady: paszporty i inne typy dokumentów tożsamości; dokumenty potwierdzające pobyt stały; dokumenty potwierdzające status imigracyjny lub rejestrację w tym celu; prawa jazdy; dowody rejestracyjne pojazdów; dokumenty podróżne, np. wizy i elektroniczne zezwolenia na podróż (ETA); karty ubezpieczenia społecznego; pozwolenia na polowanie lub prowadzenie połowu ryb; pozwolenia na broń lub rejestracja broni; dokumenty i informacje pochodzące z oficjalnych rejestrów, np. akty urodzenia i akty małżeństwa oraz rejestry wojskowe
 

Czerwony znak x Reklamowanie pomocy przy składaniu wniosków o korzystanie z usług administracji publicznej oraz płaceniu za nie, o ile można je uzyskać bezpośrednio od organów administracji publicznej lub wyznaczonego usługodawcy.

Wybrane przykłady: pomoc przy składaniu wniosków o świadczenia społeczne lub umawianiu spotkań z urzędnikami administracji publicznej; pomoc przy składaniu wniosków o zameldowanie pod nowym adresem, zmianę nazwiska, zwrot nieodebranych środków pieniężnych lub przechowywanie poczty; pomoc przy uiszczaniu opłat transportowych, np. opłat mostowych albo opłat za wjazd do centrum miasta

Usługi, których nie dotyczą te zasady

Te zasady nie będą dotyczyć następujących usług specjalistycznych: usługi związane z przygotowywaniem deklaracji podatkowych, usługi prawne, usługi business-to-business (B2B) i usługi dla przedsiębiorstw, usługi prawników imigracyjnych i konsultantów imigracyjnych, którzy zajmują się doradztwem, a nie tylko pomocą w uzyskiwaniu konkretnych dokumentów podróżnych lub korzystaniu z konkretnych usług administracji publicznej.

Te ograniczenia nie dotyczą organów administracji publicznej ani wyznaczonych przez nie usługodawców. Wyznaczony usługodawca to firma, której pierwotny podmiot (organ administracji publicznej) powierzył lub przekazał zapewnianie w jego imieniu pewnych produktów lub usług, których dostarczaniem zazwyczaj zajmują się bądź wcześniej zajmowały się odpowiednie organy administracji publicznej. Do wyznaczonych usługodawców nie zaliczają się podmioty o statusie autoryzowanego dostawcy lub sprzedawcy. Jeśli jesteś przedstawicielem organu administracji publicznej lub wyznaczonego usługodawcy i uważasz, że te zasady zostały niewłaściwie zastosowane do podmiotu, który reprezentujesz, skontaktuj się z nami tutaj.

Usługi informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów

Nie zezwalamy na:

 Czerwony znak x Promowanie usług informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów.

Wybrane przykłady: usługi informacji telefonicznej, przekierowywania połączeń i nagrywania rozmów. W przypadku tego typu usług klient zwykle dzwoni w celu uzyskania numeru telefonu (lub informacji o firmie, np. adresu) lub połączenia się z inną usługą.

Sprzedaż biletów na wydarzenia

Niedozwolone Sprzedawcy biletów na wydarzenia na żywo mogą się reklamować, jeśli spełniają wymagania. Uwaga: jeśli sprzedajesz bilety na wydarzenia na żywo lub udostępniasz linki do stron prowadzących odsprzedaż takich biletów, musisz spełniać określone wymagania dotyczące miejsc docelowych, aby uzyskać potwierdzenie spełnienia wymagań.

We Francji i na francuskich terytoriach zależnych reklamy promujące sprzedaż biletów na wydarzenia mogą wyświetlać tylko spełniający wymagania główni dystrybutorzy takich biletów.

Usługi poręczenia majątkowego

Nie zezwalamy na:

 Czerwony znak x Promowanie usług poręczenia majątkowego oferujących wpłatę kaucji za stronę pozwaną.

Wybrane przykłady: agenci świadczący komercyjne usługi poręczenia majątkowego (wpłaty kaucji); usługi w zakresie finansowania poręczenia majątkowego; łowcy nagród; osoby oferujące poręczenie majątkowe; usługi poręczenia majątkowego dla nielegalnych imigrantów lub osób zatrzymanych

Pomoc techniczna oferowana użytkownikom przez firmy zewnętrzne

Nie zezwalamy na:
 
Czerwony znak x Promowanie oferowanej przez dostawców zewnętrznych pomocy technicznej w zakresie konsumenckiego sprzętu i oprogramowania oraz usług online
 
Wybrane przykłady: pomoc techniczna związana z rozwiązywaniem problemów, zabezpieczeniami, usuwaniem wirusów, łącznością z internetem, obsługą kont (np. odzyskiwaniem haseł i loginów), obsługą lub naprawą sprzętu lub instalacją oprogramowania
Uwaga: zezwalamy na reklamy sprzedaży konsumenckiego sprzętu i oprogramowania, których strona docelowa może zawierać funkcje nawigacyjne związane z pomocą techniczną.

Reklamy żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru

Wspieramy odpowiedzialne reklamowanie żywności i napojów. Reklamy żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru oraz witryny docelowe z takimi produktami są dozwolone, jeśli nie naruszają podanych niżej zasad i nie są kierowane na osoby nieletnie.Informacje podane w tych zasadach nie mają stanowić porady prawnej. Od wszystkich reklamodawców oczekujemy przestrzegania miejscowych przepisów obowiązujących w każdym regionie, na który kierują reklamy, w tym lokalnych wymagań mogących odbiegać od tych ograniczeń dotyczących żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru.

Reklamodawcy są zobowiązani do samodzielnego zadeklarowania, że używają konta do prowadzenia kampanii promujących żywność i napoje bezalkoholowe o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru. W takiej sytuacji wszystkie kreacje na tym koncie będą podlegać ograniczeniom narzucanym przez zasady dotyczące żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru. Formularz deklaracji znajdziesz tutaj.

Uznajemy, że reklama promuje sprzedaż produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, jeśli kreacja (tekstowa, graficzna, audio lub wideo) bądź witryna docelowa promuje co najmniej jeden artykuł żywnościowy, napój bezalkoholowy lub posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru.

Poniżej znajdziesz wybrane przykłady żywności i napojów bezalkoholowych uznawanych przez nas za produkty o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, chyba że kreacja bądź witryna docelowa podaje informacje o wartościach odżywczych wskazujących, że produkty te mieszczą się w dozwolonych limitach dotyczących zawartości tłuszczu, soli i cukru, wielkości porcji bądź liczby kalorii albo reklamodawca skutecznie odwoła się od naszej decyzji o takiej klasyfikacji. Pełną listę progowych wartości odżywczych, których przekroczenie powoduje zaliczenie żywności i napojów bezalkoholowych do produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, znajdziesz w tabeli poniżej.

Oto przykłady żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru:
 • napoje słodzone (napoje gazowane, woda, soki, kawa, herbata lub napoje dla sportowców zawierające cukier bądź inne wysokokaloryczne substancje słodzące) i napoje energetyzujące;
 • pączki, ciasteczka, herbatniki, ciastka, rogaliki francuskie i inne słodkie wyroby cukiernicze;
 • owoce w puszce zalane syropem oraz suszone owoce z dodatkiem cukru;
 • kremy orzechowo-czekoladowe, mieszanki studenckie lub batony orzechowe z czekoladą bądź słodyczami oraz orzeszki w polewie cukrowej lub miodowej;
 • koktajle mleczne;
 • kiełbasy wieprzowo-wołowe, parówki, salami, szynki dojrzewające, boczek oraz smażone mięsa i ryby;
 • pizze, dania mięsne z frytkami i dania smażone (np. panierowane papryczki);
 • cukierki, czekoladki, słodycze, żelki, lody i pianki cukrowe;
 • masło, sól, kaloryczne substancje słodzące (np. syrop klonowy, syrop z agawy, miód i cukier) oraz olej kokosowy.
Przykłady reklam, których te zasady nie obejmują:
 • Reklamy lub witryny docelowe, które zawierają teksty, zdjęcia, pliki audio lub wideo itp. traktujące wyłącznie o artykułach spożywczych, napojach bezalkoholowych i posiłkach, które nie mają wysokiej zawartości tłuszczu, soli ani cukru. Wybrane przykłady żywności i napojów, które nie mają wysokiej zawartości tłuszczu, soli ani cukru: soki 100%; woda butelkowana; woda gazowana i smakowa bez dodatku cukru lub substancji słodzących; napoje zawierające TYLKO wodę i sok 100% (np. sok rozcieńczony); niesłodzona kawa i herbata; mleko odtłuszczone i o niskiej zawartości tłuszczu; zboża bez dodatkowych składników; świeże lub mrożone owoce i warzywa; sucha fasola i soczewica; puszkowane owoce w wodzie lub soku 100%; orzechy i ziarna; orzechy i suszone owoce bez dodatku soli lub cukru; jogurt naturalny odtłuszczony i o niskiej zawartości tłuszczu bez dodatku cukru; ryby, drób, jaja lub mięso (bez dodatku soli, tłuszczu, cukru); mąka; soda oczyszczona; proszek do pieczenia; oliwa; olej rzepakowy
 • Reklamy lub witryny docelowe firm, które oferują żywność lub napoje bezalkoholowe, niezawierające tekstów, zdjęć, plików audio ani wideo itp. traktujących o artykułach spożywczych i napojach bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, takie jak:
 • logo marki lub nazwa firmy przedstawione w kontekście działalności sponsorskiej lub dobroczynnej, np. „Sponsorowane przez [nazwa firmy]”;
 • witryny z lokalizatorami restauracji;
 • witryny z opiniami o restauracjach;
 • usługi dostawy jedzenia z restauracji.
 • Reklamy lub witryny docelowe, w których występuje co najmniej jeden produkt o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru w celu promowania produktów lub usług niezwiązanych z żywnością ani napojami, takie jak:
 • zwiastun programu telewizyjnego o robieniu wypieków,
 • reklama turystyczna,
 • reklamy środków do czyszczenia kuchni.
 • Reklamy lub witryny docelowe, które zawierają co najmniej jeden produkt o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru w celu promowania kampanii społecznej dotyczącej zdrowego sposobu odżywiania.

Działanie zasad

Zaktualizowane zasady będą obowiązywać w przypadku wszystkich reklam żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru wyświetlanych w sieci reklamowej Google i w YouTube użytkownikom z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Reklamy na kontach, których właściciele określili, że reklamują żywność i napoje bezalkoholowe o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, oraz których reklamy otrzymały związaną z tym etykietę, będą wyświetlać się tylko użytkownikom, którzy zadeklarowali, że mają ukończone 18 lat.

Konsekwencje naruszenia zasad

 • Jeśli stwierdzimy, że reklama żywności lub napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru (albo produktu, w którego przypadku nie można potwierdzić zawartości tłuszczu, soli lub cukru z powodu braku informacji o wartościach odżywczych) była przez Ciebie wyświetlana poza kontem zadeklarowanym jako konto do promowania takich produktów, otrzymasz powiadomienie, że wyświetlanie tej reklamy osobom niepełnoletnim w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej zostało ograniczone zgodnie z opisem powyżej. Jeśli chcesz się odwołać od tej decyzji, musisz wprowadzić zmiany lub przesłać nam informacje o wartościach odżywczych, aby uzasadnić swoje stanowisko.
 • Reklamy i komponenty, które naruszają te zasady, mogą zostać odrzucone. Odrzucona reklama będzie podlegać ograniczeniom do czasu usunięcia naruszenia zasad i zatwierdzenia reklamy.

Jak rozwiązać problem

 • Jeśli otrzymasz powiadomienie, że co najmniej jedna z Twoich reklam naruszyła zasady dotyczące żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, odwiedź stronę pomocy i sprawdź, czy wszystkie produkty promowane za pomocą reklam i stron docelowych są zgodne z wytycznymi dotyczącymi odżywiania.
 • Jeśli chcesz reklamować żywność i napoje bezalkoholowe o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, Google wymaga przesłania deklaracji, że podlegają one zasadom dotyczącym takich produktów.
 • Jeśli chcesz ograniczyć wyświetlanie tylko części reklam, musisz utworzyć oddzielne konto i samodzielnie zadeklarować je jako konto do promowania żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru.
 • Jeśli uważasz, że Twoje reklamy zostały nieprawidłowo oznaczone jako dotyczące żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru, prześlij odwołanie zawierające informacje o wartościach odżywczych, aby potwierdzić, że nie należą one do tej kategorii.

Zapoznaj się z tymi zasadami, by określić, czy dotyczą którychś z Twoich reklam, a jeśli tak, złóż do nich odpowiednią deklarację tutaj.

Potrzebujesz pomocy?

Profil w Google wartości odżywczych żywności i napojów bezalkoholowych o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru

Wartości odżywcze są podawane na 100 gramów lub na jedną porcję, by miały uniwersalne zastosowanie i odzwierciedlały typową wielkość porcji oraz liczbę kalorii w przypadku posiłków i ich składników. Jeśli wielkość porcji reklamowanych przez Ciebie potraw lub napojów bezalkoholowych nie jest ściśle zgodna z podaną wielkością porcji, określ wartości dla tych produktów przypadające na 100 gramów.

 

Potrawy i napoje bezalkoholowe

NA

Nasycone kwasy tłuszczowe (g)

Sól (mg)

Cukier ogółem (g)

Cukier dodany (g)

Kalorie

Napoje bezalkoholowe

           

Wszystkie napoje bezalkoholowe z wyjątkiem mleka

Podana wielkość porcji (ok. 8 oz)

Nie dotyczy

105 mg

Nie dotyczy

0

Nie dotyczy

100 g

Nie dotyczy

46 mg

0

             

Zboża/pieczywo

           

Chleb, pieczywo, makaron, ryż, zboża lub naleśniki

Podana wielkość porcji (ok. 100 g)

2

360

10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

2

360

10

             

Płatki śniadaniowe

Podana wielkość porcji (ok. 30 g)

1,5

250

6,75

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

5

625

22,5

             

Owoce, warzywa i rośliny strączkowe

           

Przetworzone owoce, warzywa i rośliny strączkowe

Podana wielkość porcji (ok. 90 g)

2

350

Nie dotyczy

0

Nie dotyczy

100 g

2,2

390

0

             

Orzechy i ziarna

           

Orzechy i ziarna

Podana wielkość porcji (ok. 30 g)

3,5

130

4

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

12

430

13

             

Nabiał

           

Mleko i jego zamienniki

Podana wielkość porcji (ok. 8 oz / 245 g)

5

200

22

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

3

82

9

             

Ser i zawierające go produkty

Podana wielkość porcji (ok. 30 g)

3

228

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

10

760

             

Jogurty i produkty jogurtowe

Podana wielkość porcji (ok. 170 g)

5

136

19

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

3

80

11,5

             

Mięso, ryby, jaja, drób i zamienniki mięsa

           

Przetworzone mięso, drób, ryby, jaja i zamienniki mięsa

Podana wielkość porcji (ok. 50 g)

2

335

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

4

670

             

Posiłki i ich składniki

           

Gotowe dania i przystawki

< 315 kalorii (ok. 140 g)

5

545

14

Nie dotyczy

315

100 g

4

390

10

225

             

Pełny posiłek

< 510 kalorii (ok. 300 g)

6,6

660

18

Nie dotyczy

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Przekąski i łakocie

           

Przekąski i łakocie

< 150 kalorii (ok. 30 g)

1,5

120

6,75

Nie dotyczy

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Sosy, przyprawy i składniki kulinarne

           

Sosy, przyprawy i składniki kulinarne

Podana wielkość porcji (ok. 30 g)

2

135

1,5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067