Jiné oblasti podnikání podléhající omezením

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Firmám podnikajícím v určitých oborech inzerci prostřednictvím našich služeb vůbec neumožňujeme, abychom zabránili zneužívání uživatelů, a to i když se zdá, že daná firma jinak našim zásadám vyhovuje. Na základě našich soustavných kontrol a zpětné vazby od uživatelů, regulačních orgánů a orgánů ochrany spotřebitele čas od času určujeme produkty či služby, které by mohly být snadno zneužitelné. Pokud se budeme domnívat, že určité typy podnikání představují bezdůvodné riziko pro bezpečí uživatele či uživatelský dojem, je možné, že zobrazování příslušných reklam omezíme či pozastavíme.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Opakované porušení zásad může vést k pozastavení účtu.

Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Žádosti o finanční příspěvky

Finanční příspěvky či dary je povoleno získávat pouze jménem politika, politické strany nebo charitativní organizace s daňovou výjimkou. Existence daňové výjimky musí být na vstupní stránce jasně patrná, je tam tedy nutno uvést číslo charitativní organizace nebo číslo daňové výjimky.

Další informace o zásadách týkajících se žádostí o finanční příspěvky


Bezplatný počítačový software

Propagaci bezplatného počítačového softwaru omezujeme. Tato propagace je možná pouze po schválení příslušné žádosti, kterou je možno podat pouze z pozice oprávněného distribučního webu dotyčného softwaru. Reklamy musí obsahovat název propagovaného softwaru.

Další informace o zásadách týkajících se bezplatného počítačového softwaru


Místní služby

V některých zemích není dovoleno propagovat místní služby, případně je k zobrazování takových reklam nutno absolvovat pokročilé ověření.

Další informace o zásadách služby Local Services


Upozornění pro spotřebitele

V oborech podnikání, kde se běžně používají upozornění pro spotřebitele, může společnost Google stanovit pro zobrazování reklam na tyto produkty a služby omezující pravidla.

Další informace o zásadách týkajících se upozornění pro spotřebitele


Úřední dokumenty a služby

Reklamy, které propagují přímé získávání úředních dokumentů a služeb, mohou zobrazovat pouze certifikované úřady a autorizovaní poskytovatelé.

Úřední dokumenty a služby jsou oficiální dokumenty vydané úřady a jimi poskytované oficiální služby.

Autorizovaný poskytovatel je inzerent, který od úřadů získal výslovný souhlas s poskytováním konkrétního úředního dokumentu nebo služby. Abyste mohli být považováni za autorizovaného poskytovatele, musí být vaše doména uvedena na oficiálním webu úřadu a výslovně zmíněna jako schválená státním úřadem k poskytování konkrétních úředních dokumentů či služeb.

Další informace o zásadách týkajících se úředních dokumentů a služeb


Služby telefonního seznamu, přesměrování a záznamu hovorů

Není povoleno:

Červené znaménko × Propagace služeb telefonního seznamu, přesměrování a záznamu hovorů.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se služeb telefonního seznamu, přesměrování a záznamu hovorů


Prodej vstupenek na akce

Propagace prodeje vstupenek na živé akce je povolena pouze účtům, jimž společnost Google vydala potvrzení o způsobilosti. Kritéria způsobilosti jsou uvedena zde. O potvrzení způsobilosti můžete požádat prostřednictvím tohoto formuláře.

Další informace o zásadách týkajících se prodeje vstupenek na akce


Služby spojené s kaucemi

Není povoleno:

Červené znaménko × Inzerce služeb spojených s kaucemi, které nabízejí, že budou fungovat jako ručitel při zajišťování kauce pro obžalovaného

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách pro služby spojené s kaucemi


Technická podpora zákazníků zajišťovaná třetí stranou

Není povoleno:

Červené znaménko × Technická podpora pro spotřební techniku a online služby, kterou zajišťuje třetí strana.

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se technické podpory zákazníků zajišťované třetí stranou


Reklamy na potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru

Omezujeme propagaci potravin a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru ve Spojeném království a EU v Obsahové síti Google a na YouTube.

Další informace o zásadách týkajících se potravin a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru


Seznamovací služby v Japonsku

Inzerenti nabízející online seznamovací služby cílené na Japonsko musí získat certifikaci společnosti Google. Teprve pak budou moci inzerovat pomocí služby Google Ads. O certifikaci je možné požádat zde.

Reklamy musí navíc obsahovat upozornění „18禁“ nebo „18+“.

Další informace o zásadách týkajících se seznamovacích služeb v Japonsku

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka