Jiné oblasti podnikání podléhající omezením

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Firmám podnikajícím v určitých oborech inzerci prostřednictvím našich služeb vůbec neumožňujeme, abychom zabránili zneužívání uživatelů, a to i když se zdá, že daná firma jinak našim zásadám vyhovuje. Na základě našich soustavných kontrol a zpětné vazby od uživatelů, regulačních orgánů a orgánů ochrany spotřebitele čas od času určujeme produkty či služby, které by mohly být snadno zneužitelné. Pokud se budeme domnívat, že určité typy podnikání představují bezdůvodné riziko pro bezpečí uživatele či uživatelský dojem, je možné, že zobrazování příslušných reklam omezíme či pozastavíme.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Opakované porušení zásad může vést k pozastavení účtu.

Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. Varování bude vydáno nejméně 7 dní před případným pozastavením vašeho účtu. Přečtěte si další informace o pozastavených účtech.

Žádosti o finanční příspěvky

Nepovoleno Finanční příspěvky či dary je povoleno získávat pouze jménem politika, politické strany nebo charitativní organizace s daňovou výjimkou, a to jen v případě, že je na cílové stránce reklamy jasně uvedena charitativní organizace, status osvobození od daně nebo číslo daňové výjimky.

Řešení problémů: Žádosti o finanční příspěvky
 1. Zkontrolujte reklamu a její cíl a zjistěte, kde chybí důležité informace o vašem statusu osvobození od daně.

  Pokud v reklamě nebo na vstupní stránce žádáte o dary osvobozené od daně, uveďte na vstupní stránce nebo stránce pro darování jasně svůj status osvobození od daně včetně čísla charitativní organizace. Například v USA je osvobození od daňové povinnosti indikováno statusem 501(c)(3) nebo 501(c)(4).

 2. Opravte cíl reklamy. Uveďte všechny požadované údaje. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.

 3. Upravte reklamu. Uveďte všechny požadované údaje. Pokud vaše reklama dané zásady již splňuje, ale změnili jste její cíl, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Bezplatný počítačový software

Nepovoleno Reklamy na bezplatný počítačový software musí obsahovat název příslušného inzerovaného softwaru a směřovat na oficiální zdroj jeho online distribuce.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): spustitelné soubory (jako jsou soubory s příponou .exe, .dmg, zkomprimované soubory, rozšíření aplikací, pluginy, doplňky a aplikace pro stolní počítače), které lze spouštět na stolních počítačích, laptopech nebo noteboocích a jejichž stažení nevyžaduje zadání platebních údajů, bezplatné zkušební verze, freeware, shareware, bezplatný software se zpoplatněnými nadstandardními funkcemi (freemium), demo verze nabízející obsah ke stažení
 
Poznámka:
 • Oficiální zdroj online distribuce nesmí mít historii porušování zásad ani pověst, která by takovému chování nasvědčovala.
 • Tyto zásady se netýkají cloudových služeb a tyto jsou ze žádostí o certifikaci vyloučeny.
Nástroj pro odstraňování problémů: Bezplatný počítačový software
 1. Pokud jste vydavatelem konkrétního softwaru, který hodláte inzerovat, zaregistrujte svůj web jako oficiální zdroj jeho online distribuce. Pokud váš web uznáme za oficiální zdroj online distribuce, bude možné schválit vaše zamítnuté reklamy.
 2. Změňte cílovou stránku reklamy. Pokud je jako oficiální zdroj online distribuce vašeho softwaru již registrována jiná webová stránka, upravte svou reklamu tak, aby cílová adresa URL odkazovala na tuto schválenou cílovou stránku.

Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli opakovanému porušování zásad. Další informace o pozastavených účtech

Místní služby

V USA a Kanadě jsou omezeny reklamy na zámečnické služby. V USA jsou kromě toho omezeny také reklamy na opravy garážových vrat. Chcete-li inzerovat, je třeba požádat o pokročilé ověření. Další informace o pokročilém ověření

Reklamy na zámečnické služby jsou dále omezeny také v Německu, Švédsku, Belgii a Nizozemsku. Tyto reklamy není povoleno zobrazovat.

Mimo oblasti omezení se ale reklamy na místní služby budou zobrazovat (i v případě, že firma nebude mít platné ověření).

Upozornění pro spotřebitele

No issues detected and positive check mark icon V oborech podnikání, kde se běžně používají upozornění pro spotřebitele, může společnost Google stanovit omezující pravidla zobrazování reklam na tyto produkty a služby.

Příklad (nejde o úplný výčet): Aukce se zpoplatněnými příhozy (Služba Google Ads zobrazí reklamy na tyto aukce pouze tehdy, bude-li vyhledávací dotaz uživatele obsahovat sousloví „aukce se zpoplatněnými příhozy“ nebo podobný výraz. V Obsahové síti Google se budou tyto reklamy zobrazovat pouze na webech týkajících se aukcí.)

Co jsou upozornění pro spotřebitele?

Upozornění pro spotřebitele poskytují informace o rizicích a výhodách určitých produktů nebo služeb. Tato upozornění jsou obvykle vydávána organizacemi zaměřenými na ochranu spotřebitelů. K organizacím vydávajícím upozornění pro spotřebitele patří například Federal Trade Commission (USA), Consumer Affairs Agency (Japonsko) a další regionální agentury, které pomáhají chránit zájmy spotřebitelů. Může jít o orgány státní správy, ale mohou to být také organizace řízené skupinami, které hájí zájmy spotřebitelů a vystupují jako třetí strany.

Jaký vliv mají upozornění pro spotřebitele na samotné reklamy?

Pokud některá země vydá upozornění pro spotřebitele ohledně určitého produktu, může Google změnit pravidla zobrazování reklam na tento produkt po celém světě. Reklamy související s produkty tohoto druhu se pak budou moci zobrazovat uživatelům, kteří je sami vyhledávají. Ostatní uživatelé, kteří o rizicích podobných produktů pro spotřebitele nemusí vědět, však budou chráněni.

Úřední dokumenty a služby

Není povoleno:

Červené znaménko × Propagace dokumentů nebo služeb, které usnadňují získání, obnovení, výměnu nebo vyhledání úředních dokumentů či informací, jež stát nebo jím pověřený subjekt dává k dispozici přímo.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): pasy a jiné typy dokladů státní příslušnosti, dokumenty dokládající trvalý pobyt, dokumenty dokládající status imigranta nebo registraci k pobytu, řidičské průkazy, dokumenty registrace vozidel, cestovní dokumenty jako víza a elektronická cestovní povolení (ETA), karty pojištěnce, povolenky k lovu či k rybolovu, zbrojní průkazy a registrace zbraní, výpisy a informace pocházející z úředních rejstříků, například rodné listy, oddací listy či vojenské záznamy
 

Červené znaménko × Propagace pomoci s podáním žádosti o úřední služby nebo platbou za ně, jsou-li tyto služby přímo poskytované státem nebo jím pověřeným subjektem.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): pomoc s žádostmi o místo ve státní správě nebo s čerpáním státních výhod, pomoc s vyžádáním změny adresy nebo jména, případně s uplatněním nároku na peněžní prostředky úředně uschované z důvodu neznámého vlastníka nebo s ukládáním doručené pošty v době nepřítomnosti, pomoc s úhradou poplatků souvisejících s dopravou, například různých typů mýtného

Služby, kterých se toto omezení netýká

Toto omezení se netýká následujících odborných služeb: daňové poradenství a zpracování daňového přiznání, právní služby, podnikové a mezipodnikové (B2B) služby, služby imigračních právníků nebo konzultantů, kteří poskytují poradenské služby, a nikoli jen pomoc se získáním konkrétních cestovních dokumentů nebo využitím úředních služeb.

Pokud jste orgán státní správy nebo státem pověřený subjekt, toto omezení inzerce se na vás nevztahuje. Pověřeným subjektem se rozumí společnost úředně pověřená původním poskytovatelem (státem) k poskytování některých produktů nebo služeb, které obvykle zajišťuje nebo předtím zajišťoval sám. Mezi pověřené subjekty nepatří autorizovaní poskytovatelé ani distributoři. Pokud jste subjekt státní správy nebo pověřený subjekt a jste přesvědčeni, že na vás tato zásada byla aplikována nesprávně, kontaktujte nás zde.

Služby telefonního seznamu, přesměrování a záznamu hovorů

Není povoleno:

 Červené znaménko × Propagace služeb telefonního seznamu, přesměrování a nahrávání hovorů

Příklady (nejedná se o úplný výčet):  služby telefonního seznamu, přesměrování a nahrávání hovorů. Tyto služby obvykle zahrnují volání na telefonní číslo za účelem získání jiného telefonního čísla (případně informací o firmě, jako je například adresa) nebo za účelem propojení s jinou službou.

Prodej vstupenek na akce

Nepovoleno Prodejci vstupenek na akce mohou inzerovat, pokud splňují požadavky na způsobilost. Upozorňujeme, že pokud prodáváte přeprodávané vstupenky na akce nebo odkazujete na weby, které je prodávají, musíte pro získání potvrzení o způsobilosti splňovat určité požadavky na cílovou stránku.

Prodej vstupenek na akce je ve Francii a francouzských teritoriích omezen jen na způsobilé primární poskytovatele.

Služby spojené s kaucemi

Není povoleno:

 Červené znaménko × Inzerce služeb spojených s kaucemi, které nabízejí, že budou fungovat jako ručitel při zajišťování kauce pro obžalovaného.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): komerční zprostředkovatelé kaucí, služby financující kauce, lovci odměn, osoby skládající kauce, služby spojené s imigračními kaucemi, služby spojené s vazebními kaucemi

Technická podpora zákazníků zajišťovaná třetí stranou

Není povoleno následující:
 
Červené znaménko × Technická podpora pro spotřební techniku a online služby, která je zajišťována třetí stranou
 
Příklady (nejedná se o úplný výčet): technická podpora pro řešení potíží, zabezpečení, odstraňování virů, připojení k internetu, online účty (například resetování hesla nebo řešení potíží s přihlášením), podpora a opravy hardwaru, instalace softwaru
Poznámka: Reklamy na prodej spotřební techniky, na jejichž vstupní stránce mohou být uvedeny navigační prvky související s technickou podporou, povolujeme.

Reklamy na potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli

Podporujeme zodpovědnou inzerci potravin a nápojů. Reklamy a cílové weby propagující potraviny a nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli jsou přípustné, pokud vyhovují níže uvedeným omezením a necílí na nezletilé.Informace obsažené v těchto zásadách nejsou míněny jako právní poradenství. Očekáváme, že všichni inzerenti budou dodržovat místní zákony každé oblasti, na kterou cílí své reklamy, včetně případných místních požadavků odlišujících se od našich zásad na potraviny a nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli. 

Inzerenti musí sami oznámit, že svůj účet využívají ke kampaním na potraviny nebo nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli, a všechny kreativy v účtu budou podléhat omezením dle zásad, které se těchto výrobků týkají. Oznámení nám zasílejte pomocí tohoto formuláře.

Reklama podle našich kritérií propaguje prodej potravin nebo nealkoholických nápojů s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli, když je v kreativě (v textu, na snímku, jako audio nebo video) nebo na cílovém webu zmíněna alespoň jedna potravina, nápoj nebo jídlo této kategorie.

Níže uvádíme příklady potravin a nealkoholických nápojů (neúplný výčet), které mají vysoký obsah tuku, cukru nebo soli. Výjimku tvoří kreativy nebo cílové weby obsahující gramáž porce / kalorie a informace o výživových hodnotách, které dokazují, že produkty splňují povolené mezní hodnoty pro množství tuku, cukru nebo soli, nebo případy, kdy se inzerent úspěšně odvolá. Kompletní přehled nutričních omezení pro potraviny a nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli najdete v tabulce níže.

Příklady potravin nebo nealkoholických nápojů s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli: 
 • slazené nápoje (sycené nápoje, vody, džusy, káva, čaje nebo nápoje pro sportovce s přidaným cukrem nebo jinými kalorických sladidly), energetické nápoje,
 • koblihy, koláče, sušenky, sladké pečivo, croissanty, cukrářské výrobky,
 • konzervované ovoce v sirupu, sušené ovoce s přidaným cukrem,
 • čokoládovo-oříškové pomazánky, studentské směsi nebo oříškové tyčinky s čokoládou a cukrovinkami, oříšky s cukrovou nebo medovou polevou,
 • mléčné koktejly,
 • vepřové a hovězí klobásy nebo párky, salámy, pršuty, slanina, smažená masa a ryby,
 • pizza, hamburger s hranolkami, smažená jídla (například smažené krokety),
 • cukrovinky, čokoláda, sladkosti a bonboniéry, želatinové bonbony, zmrzlina, pěnové bonbony,
 • máslo, sůl, kalorická sladidla (např. javorový sirup, agávový sirup, med, cukr), kokosový olej.
Příklady reklam, kterých se tyto zásady netýkají:
 • Reklamy nebo cílové weby, které formou textu, obrázků, zvuku nebo videí atd. zobrazují pouze potraviny, nealkoholické nápoje a jídla, která nemají vysoký obsah tuku, cukru nebo soli. Příklady výrobků, které se mezi potraviny nebo nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli neřadí (neúplný výčet): 100% džusy; neperlivá voda v lahvích bez přidaných ingrediencí, perlivá a ochucená voda bez přidaného cukru a sladidel; nápoje obsahující POUZE vodu a 100% džusy (např. ředěné džusy); neslazená káva a čaj, nízkotučné nebo odtučněné mléko bez přidaných ingrediencí, cereálie bez přidaných ingrediencí, čerstvé nebo mražené ovoce a zelenina bez přidaných ingrediencí, sušené fazole a čočka; kompoty ve vodě nebo 100% džusu; ořechy a semena bez přidaných ingrediencí; ořechy a sušené ovoce bez přidaného cukru či soli; nízkotučný nebo odtučněný jogurt bez přidaných ingrediencí a cukru; ryby, drůbež, vejce nebo maso bez přidaných ingrediencí (soli, tuku, cukru), mouky bez přidaných ingrediencí, pečicí soda; prášek do pečiva; olivový olej; řepkový olej
 • Reklamy nebo cílové weby s potravinami nebo nápoji, které nezobrazují text, obrázky, zvuk ani videa atd. potravin a nealkoholických nápojů s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli, například:
 • Logo značky nebo název společnosti uvedený v souvislosti se sponzorskou nebo charitativní akcí, například: „Sponzoruje nebo připravila společnost [název společnosti]“
 • Webové stránky s vyhledávačem polohy restaurací
 • Weby zobrazující hodnocení restaurací
 • Služby nabízející rozvoz jídel z restaurací
 • Reklamy nebo cílové weby, které zobrazují alespoň jednu potravinu nebo nealkoholický nápoj s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli za účelem propagace produktu nebo služby, který s potravinami nebo nápoji nesouvisí, například:
 • Upoutávka na pořad o pečení
 • Reklama v oblasti turistického ruchu
 • Reklamy nabízející čisticí prostředky do kuchyně
 • Reklamy nebo cílové weby, které zobrazují alespoň jednu potravinu nebo nealkoholický nápoj s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli za účelem veřejné propagace zdravé stravy a potravin.

Důsledek zásad

Tato aktualizace zásad bude platit pro všechny reklamy na potraviny či nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli, které se zobrazují v Obsahové síti Google a na YouTube ve Velké Británii nebo EU. Reklamy v účtech, které inzerenti deklarovali jako účty s reklamami na potraviny nebo nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli, se budou zobrazovat pouze uživatelům, kteří uvedli věk 18 a více let.

Co se stane, když zásady porušíte?

 • Pokud zjistíme, že zobrazujete reklamu na produkt z kategorie potravin a nealkoholických nápojů s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli (případně na produkt, jehož hodnoty tuku, cukru nebo soli nelze kvůli chybějícím nutričním hodnotám ověřit) z účtu, který jste nedeklarovali jako účet propagující tento typ potravin a nealkoholických nápojů, obdržíte od nás oznámení, že reklamu nelze zobrazovat nezletilým uživatelům ve Spojeném království a v Evropské unii, jak je popsáno výše. Pokud se chcete proti tomuto rozhodnutí odvolat, musíte provést potřebné úpravy nebo doložit údaje o nutričních hodnotách.
 • Reklamy a podklady, které nesplňují tyto zásady, mohou být zamítnuty. Zamítnuté reklamy se nebudou zobrazovat, dokud nebude porušení zásad odstraněno a reklama znovu schválena.

Postup nápravy porušení

 • Pokud jste obdrželi oznámení, že přinejmenším jedna z vašich reklam porušuje zásady týkající se potravin a nealkoholických nápojů s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli, navštivte stránku nápovědy a zkontrolujte, zda všechny produkty, které v reklamách a na cílových webech inzerujete, vyhovují pokynům ohledně výživových hodnot.
 • Pokud chcete inzerovat produkty, které mají vysoký obsah tuku, cukru nebo soli, vyžaduje společnost Google, abyste sami deklarovali, že se na tyto produkty vztahují zásady pro potraviny a alkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli.
 • Pokud chcete zobrazování omezit jen určité skupiny reklam, musíte vytvořit samostatný účet a deklarovat, že v něm budete inzerovat produkty s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli.
 • Jestliže byly podle vás reklamy do kategorie reklam na potraviny a nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli zařazeny nesprávně, podejte odvolání s údaji o nutričních hodnotách, které potvrdí, že reklamy do této kategorie nespadají.

Přečtěte si tyto zásady a zvažte, zda se na některé z vašich reklam vztahují. Pokud ano, oznamte tuto skutečnost zde.

Potřebujete poradit?

Nutriční profil Googlu pro potraviny a nealkoholické nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli

Výživové hodnoty se uvádějí v množství na 100 gramů a jednu porci, aby byly obecně srozumitelné a odrážely běžnou porci a kalorické hodnoty jídel a potravinových složek. Pokud se gramáž inzerovaného jídla nebo nápojů liší od uváděného množství jedné porce, stanovte hodnotu produktu v přepočtu na 100 gramů.

 

Potravina a nápoj

Množství na

Nasycené tuky (g)

Sodík (mg)

Celkový obsah cukru (g)

Obsah přidaného cukru (g)

Kalorická hodnota

Nápoje

           

Všechny nápoje kromě mléka

1 porci (přibl. 8 uncí)

105 mg

0

100 g

46 mg

0

             

Obiloviny a pečivo

           

Chléb, chlebové pečivo, nudle, rýže, obiloviny, palačinky

1 porci (přibl. 100 g)

2

360

10

100 g

2

360

10

             

Snídaňové cereálie

1 porci (přibl. 30 g)

1,5

250

6,75

100 g

5

625

22,5

             

Ovoce, zelenina a luštěniny

           

Zpracované ovoce, zelenina a luštěniny

1 porce (přibl. 90 g)

2

350

0

100 g

2,2

390

0

             

Ořechy a semena

           

Ořechy a semena

1 porci (přibl. 30 g)

3,5

130

4

100 g

12

430

13

             

Mléčné výrobky

           

Mléko a alternativy mléka

1 porce (přibl. 8 oz/245 g)

5

200

22

100 g

3

82

9

             

Sýry a sýrové výrobky

1 porci (přibl. 30 g)

3

228

100 g

10

760

             

Jogurty a jogurtové výrobky

1 porce (přibl. 170 g)

5

136

19

100 g

3

80

11,5

             

Maso, ryby, vejce, drůbež a masové náhražky

           

Zpracované maso, drůbež, ryby, vejce a podobné výrobky

1 porci (přibl. 50 g)

2

335

100 g

4

670

             

Pokrmy a jejich části

           

Hotová jídla a předkrmy

<315 kalorií (přibl. 140 gramů)

5

545

14

315

100 g

4

390

10

225

             

Kompletní jídlo

<510 kalorií (přibl. 300 g)

6,6

660

18

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Svačinky a dobroty

           

Svačinky a dobroty

<150 kalorií (přibl. 30 g)

1,5

120

6,75

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Omáčky, dochucovadla a přísady na vaření a pečení

           

Omáčky, dochucovadla a přísady na vaření a pečení

1 porci (přibl. 30 g)

2

135

1,5

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067