Jiné omezené oblasti

Firmám podnikajícím v určitých oblastech inzerci prostřednictvím našich služeb vůbec neumožňujeme, abychom zabránili zneužívání uživatelů, a to i když se zdá, že daná firma našim zásadám jinak vyhovuje. Na základě našich soustavných kontrol a zpětné vazby od uživatelů a orgánů ochrany spotřebitele čas od času určujeme produkty či služby, které by mohly být snadno zneužitelné. Pokud se budeme domnívat, že určité typy podnikání představují bezdůvodné riziko pro bezpečí uživatele či uživatelský dojem, je možné, že zaujmeme konzervativní postoj a omezíme či pozastavíme zobrazování příslušných reklam.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Žádosti o finanční příspěvky

Nepovoleno Požadování finančních prostředků či peněžitých darů je povoleno pouze jménem politika, politické strany nebo charitativní organizace s daňovou výjimkou.

Poznámka: Na cílové stránce reklamy musí být jasně uvedeno, zda se na příspěvky daňová výjimka vztahuje, či nikoli.
 
Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením

Bezplatný počítačový software

 

Nepovoleno Reklamy na bezplatný počítačový software jsou povoleny pouze tehdy, když reklama obsahuje název konkrétního propagovaného softwaru a odkazuje na spolehlivý internetový distribuční zdroj daného softwaru.

Příklady: Spustitelné soubory (jako jsou soubory s příponou EXE, DMG, zkomprimované archivy, rozšíření aplikací, pluginy, doplňky a aplikace pro stolní počítače), které lze spouštět na stolních počítačích, laptopech nebo noteboocích a jejichž stažení v plné verzi, bezplatné zkušební verzi, bezplatné volně šiřitelné verzi, volně šiřitelné verzi nebo bezplatné verzi se zpoplatněnými nadstandardními funkcemi nevyžaduje zadání platebních údajů, a demo verze s nabídkou obsahu ke stažení
 
Poznámka: Spolehlivý zdroj nesmí mít historii porušování zásad ani pověst, která by takovému chování nasvědčovala.

 

Odstraňování problémů: Nepodporovaný obchod
  1. Jste-li vydavatelem konkrétního softwaru, který hodláte propagovat, zaregistrujte svůj web jako jeho spolehlivý distribuční zdroj. Pokud váš web uznáme za spolehlivý zdroj, bude možné schválit vaše zamítnuté reklamy.
  2. Změňte cílovou stránku reklamy. Pokud je jako spolehlivý distribuční zdroj vašeho softwaru již registrována jiná webová stránka, upravte svou reklamu tak, aby cílová adresa URL odkazovala na tuto schválenou cílovou stránku.

Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svou reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam. 

Místní služby

V rámci limitované verze beta jsou v některých oblastech omezeny reklamy na zámečnické služby a opravy garážových vrat. Chcete-li v daných oblastech inzerovat, je třeba požádat o pokročilé ověření. Přečtěte si další informace o pokročilém ověření.

Mimo omezené oblasti se ale reklamy na místní služby budou zobrazovat (i v případě, že firma nebude mít platné ověření).

Upozornění pro spotřebitele

V oblastech, kde se běžně používají upozornění pro spotřebitele, může společnost Google stanovit omezující pravidla pro zobrazování reklam na tyto produkty a služby.

Příklad: Aukce se zpoplatněnými příhozy. (Služba Google Ads bude reklamy na aukce se zpoplatněnými příhozy zobrazovat pouze tehdy, bude-li vyhledávací dotaz uživatele obsahovat sousloví „aukce se zpoplatněnými příhozy“ nebo podobné výrazy. V Obsahové síti Google se budou tyto reklamy zobrazovat pouze na webech týkajících se aukcí.)

Co jsou upozornění pro spotřebitele?

Upozornění pro spotřebitele poskytují informace o rizicích a výhodách určitých produktů nebo služeb. Tato upozornění jsou obvykle vydávána organizacemi zaměřenými na ochranu spotřebitelů. Mezi organizace, které vydávají upozornění pro spotřebitele, patří například Federal Trade Commission (USA), Office of Fair Trading (Spojené království), Consumer Affairs Agency (Japonsko) a další regionální agentury, které pomáhají chránit zájmy spotřebitelů. Organizace zabývající se upozorněními pro spotřebitele mohou být řízeny státem, ale také skupinami, které hájí zájmy spotřebitelů a vystupují jako třetí strany.

Jak upozornění pro spotřebitele ovlivňují reklamy?

Pokud některá země vydá upozornění pro spotřebitele ohledně určitého produktu, může Google změnit pravidla pro zobrazování reklam na tento produkt po celém světě. Reklamy související s produkty tohoto druhu se pak budou moci zobrazovat uživatelům, kteří je sami vyhledávají. Ostatní uživatelé, kteří o stížnostech spotřebitelů na podobné produkty nemusí vědět, však budou chráněni.

Prodej bezplatných položek

Není povoleno:

Není povoleno Účtování poplatků za produkty nebo služby, které primárně nabízí státní správa nebo veřejně přístupný zdroj zdarma nebo za nižší cenu

Příklady (seznam není úplný): služby zajišťující žádost o vydání pasu nebo řidičského průkazu, žádost o zdravotní pojištění, dokumenty z úředních registrů (např. rodné listy, potvrzení o sňatku nebo registrace společností), výsledky zkoušek, daňové kalkulačky, placené služby v oblasti adresářů, přesměrování a záznamu hovorů, které namísto vlastních adresářových nebo přesměrovacích služeb inzerují (v reklamách nebo klíčových slovech) kontaktní čísla nespřízněných firem

Poznámka: Je přípustné nabízet něco bezplatného v balíčku společně s dalším produktem nebo službou, kterou poskytujete. Poskytovatel televizního vysílání může například poskytovat veřejně dostupný obsah společně s placeným obsahem nebo cestovní agentura může v rámci nabídky zájezdu vyřizovat i žádosti o víza. Bezplatný produkt nebo službu ale nesmíte inzerovat coby primární nabídku.
 

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením

Nástroj pro odstraňování problémů: Placené adresářové služby

Při posuzování, zda reklamy na placené adresářové služby splňují zásady prodeje bezplatných položek, bereme v potaz toto:

  • zda vaše klíčová slova nesouvisí s nespřízněnými firmami, případně se státními službami (reklama může být zamítnuta, pokud jako klíčová slova používáte například fráze „sociální zabezpečení“ nebo „penzijní služby“, případně jména společností nebo obchodních značek;

  • zda text reklamy nepředstírá, že jde o telefonní centrum státní služby nebo nespřízněné společnosti namísto placené adresářové služby; 

  • zda vstupní stránka nenapodobuje webovou stránku nespřízněné firmy nebo státní služby, aby zamaskovala, že ve skutečnosti jde o adresářovou službu nebo službu přesměrování hovorů.

Pokud ale jako klíčová slova používáte například „telefonní adresářová služba“, vaše reklama jasně sděluje povahu a cenu poskytované služby a neporušuje ani žádné jiné zásady Google Ads, můžete službu prostřednictvím Google Ads inzerovat.

Pokud zjistíme, že reklama toto pravidlo nesplňuje, zamítneme ji a nebude se moci zobrazovat. O zamítnutí vás informujeme e-mailem, v němž se dozvíte i to, kvůli porušení jaké zásady k němu došlo. Jestliže budete naše zásady porušovat dlouhodobě, může to vést k tomu, že nebudete moci zobrazovat na přidružené vstupní stránce nebo účtu reklamy.

Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Prodej vstupenek na akce

Nepovoleno Prodejci vstupenek na akce mohou inzerovat, pokud získali certifikaci od Googlu. Upozorňujeme, že pokud prodáváte vstupenky jako distributor nebo odkazujete na weby, které se zabývají touto formou prodeje, a chcete tuto certifikaci získat, musíte splňovat určité požadavky.

Požadavky na reklamy inzerující přeprodej vstupenek na akce

Následující není povoleno:

Nepovoleno Reklamy zobrazované prodejci vstupenek na akce, kteří vstupenky prodávají jako distributor nebo odkazují na vstupenky nabízené touto formou prodeje, pokud tyto reklamy nesplňují příslušné požadavky na reklamy

Služby spojené s kaucemi

Není povoleno:

Nepovoleno Inzerce služeb spojených s kaucemi

Příklady: komerční zprostředkovatelé kaucí, služby financující kauce, lovci odměn, osoby skládající kauce, služby spojené s imigračními kaucemi, služby spojené s vazebními kaucemi

Technická podpora zákazníků zajišťovaná třetí stranou

Není povoleno:
 
Nepovoleno Technická podpora pro spotřební technologické produkty a online služby, která je zajišťována třetí stranou
 
Příklady (seznam není vyčerpávající): Technická podpora pro řešení potíží, zabezpečení, odstraňování virů, připojení k internetu, online účty (například resetování hesla nebo řešení potíží s přihlášením) nebo instalaci softwaru
 
Poznámka: Povolíme reklamu na prodej spotřebitelské technologie i v případě, kdy vstupní stránka může obsahovat navigační prvky související s technickou podporou.

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?