Politický obsah

Podporujeme zodpovědnou politickou inzerci a očekáváme, že všechny politické reklamy a cíle budou dodržovat místní právní předpisy, včetně zákonů o kampaních a volbách, stejně jako období povinného omezení reklamních aktivit před volbami ve všech oblastech, na které reklama cílí.  Politický obsah zahrnuje reklamy na politické organizace, politické strany, prosazování politických záležitostí nebo získávání příspěvků, stejně jako reklamy na jednotlivé kandidáty a politiky.

Volební reklamy

Povolen je následující obsah, ale s omezeními v některých zemích:

Povoleno s omezeními Volební reklamy: Reklamy, ve kterých vystupuje kandidát ucházející se o politickou funkci, aktuální držitel voleného postu nebo politická strana (v parlamentních systémech)

Níže uvádíme požadavky, které platí v různých regionech a zemích pro volební reklamy.

Volební reklamy v Evropské unii

V EU volební reklamy zahrnují také reklamy, ve kterých vystupuje politická strana nebo osoba kandidující do Evropského parlamentu, případně současný držitel voleného postu v Evropském parlamentu.

Volební reklamy nezahrnují reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se politických stran, kampaní spojených s volbami do Evropského parlamentu, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti, kteří si přejí zobrazovat volební reklamy v EU.


Požadavek na ověření inzerenta pro volební reklamy v Evropské unii

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v EU zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni.

(Informace, jak požádat o ověření),

Poradce při potížích
  1. Volební reklamy k volbám v EU se smějí zobrazovat pouze v EU. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy pro EU zobrazují pouze v EU a zda máte ověření umožňující zobrazovat volební reklamy v EU. Prostudujte si další informace o procesu ověřování

  2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

  3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit proces ověření, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy k volbám do dolní komory indického parlamentu

Volební reklamy v Indii jsou takové reklamy, ve kterých vystupuje politická strana, politický kandidát nebo současný poslanec dolní komory parlamentu, nebo jakékoli reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátem nebo současným poslancem dolní komory parlamentu.

Volební reklamy nezahrnují reklamy nepolitických subjektů na propagační zboží související s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se politických stran, kampaní spojených s volbami do dolní komory parlamentu, kandidátů či současných poslanců dolní komory parlamentu.

Níže uvádíme požadavky, jež musí splnit inzerenti, kteří v Indii chtějí zobrazovat volební reklamy.

Požadavky na ověření inzerenta pro volební reklamy v Indii
Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou v Indii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. 
Požadavek na předběžnou inzertní certifikaci pro volební reklamy v Indii

Povoleno s omezeními Volební reklamy v Indii mohou zobrazovat pouze inzerenti, kteří pro každou reklamu předloží platný předběžný certifikát pocházející od Indické volební komise (ECI) nebo ze zdroje zmocněného ECI.

Poznámka: Inzerent musí být nejprve ověřen Googlem, teprve poté může předkládat tyto předběžné certifikáty pro jednotlivé reklamy.
 

Pokud jste již byli ověřeni Googlem, můžete předběžné certifikáty pro volební reklamy předložit zde

Poradce při potížích
  1. Volební reklamy související s volbami v Indii se smějí zobrazovat pouze v Indii. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v Indii zobrazují pouze v Indii. Kromě toho zkontrolujte, zda jste byli ověřeni Googlem a zda jste předložili předběžný certifikát pro každou volební reklamu, kterou chcete zobrazovat. Prostudujte si další informace o procesu ověřování.

  2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

  3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit proces ověření nebo nemáte předběžný certifikát, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy související s federálními volbami ve Spojených státech

Ve Spojených státech volební reklamy zahrnují reklamy, ve kterých vystupuje současný držitel voleného postu nebo kandidát do federální volené funkce, jako například prezident nebo viceprezident Spojených států, případně poslanci Sněmovny reprezentantů USA nebo senátoři.

Volební reklamy nezahrnují reklamy na produkty nebo služby, včetně propagačního zboží souvisejícího s politikou, jako jsou trička, ani reklamy zpravodajských organizací na jejich obsah týkající se kampaní spojených s federálními volbami, kandidátů či současných držitelů volených postů.

Níže uvedené požadavky musí splnit inzerenti, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy související s federálními volbami ve Spojených státech.

Požadavek na ověření inzerenta pro volební reklamy ve Spojených státech 

Povoleno s omezeními Volební reklamy mohou ve Spojených státech zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. 

Přečtěte si, jak požádat o ověření.

Poradce při potížích
  1. Volební reklamy související s volbami v USA se mohou zobrazovat pouze ve Spojených státech. Zkontrolujte, zda se vaše volební reklamy související s volbami v USA spouští jen v USA a zda máte ověření opravňující k zobrazování volebních reklam v USA. Prostudujte si další informace o procesu ověřování
  2. Kontaktujte nás, abychom reklamu znovu zkontrolovali, případně reklamu upravte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.
  3. Pokud se vám nedaří úspěšně dokončit proces ověření, odstraňte veškerý obsah, který porušuje zásady týkající se volebních reklam.

Volební reklamy související s volbami v jednotlivých státech Spojených států

Kromě výše uvedených požadavků existují v některých státech USA další omezení týkající se volebních reklam souvisejících s volbami na úrovni států a na místní úrovni. Podrobnosti uvádíme níže.

Omezení platná ve státě Maryland
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě New Jersey
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě New York

Ve státě New York musí nezávislé výdajové výbory před nákupem politických reklam splnit následující požadavky:  

Povoleno s omezeními Nezávislé výdajové výbory, které chtějí nakoupit reklamy související s referendy a kandidáty ve volbách na úrovni státu a v místních volbách ve státě New York, musí informovat Google, že jsou nezávislými výdajovými výbory, a musí předložit kopii svých registračních dokumentů podaných u Volební komise státu New York (New York State Board of Elections). 
 
Ke splnění výše uvedených požadavků je třeba vyplnit tento formulář.  
Pokud pro inzerci využíváte platformu Display & Video 360, je třeba ke splnění výše uvedených požadavků vyplnit tento formulář.
Omezení platná ve státě Nevada
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách
Omezení platná ve státě Washington
Není povoleno:
 Reklamy týkající se referend a kandidátů ve státních a místních volbách

Požadavky na zveřejnění pro volební inzerci 

Google vyžaduje, aby všechny volební reklamy v EU, Indii a ve Spojených státech zveřejňovaly, kdo reklamu zaplatil. U většiny reklamních formátů zveřejní Google oznámení o tom, kdo za reklamu zaplatil, automaticky pomocí údajů poskytnutých během procesu ověření. 

Povoleno s omezeními U následujících formátů reklam a funkcí dostupných na Googlu zodpovídá inzerent za to, že přímo v reklamě zveřejní předepsaný text o zaplacení, po němž následuje název organizace nebo jméno osoby, která reklamu zaplatila. Zveřejnění musí být v reklamě vždy viditelné.

Zveřejnění této informace není náhradou za jiné informační povinnosti, které vám mohou vyplývat ze zákona.

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou

 

Potřebujete pomoc?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto zásad nám dejte vědět:
Kontaktujte tým podpory Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?