Hry (včetně hazardních)

Podporujeme zodpovědnou inzerci a dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se hazardních her, a proto některé druhy inzerce související s hazardními hrami nepovolujeme. Reklamy na hazardní hry jsou povoleny pouze za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám a že inzerent je držitelem příslušného certifikátu Google Ads. Tyto reklamy musí cílit na schválené země, musí vést na vstupní stránku zobrazující informace o zodpovědném hraní hazardních her a nikdy nesmí cílit na nezletilé. Prostudujte si příslušná nařízení, která platí v oblastech, na které chcete cílit.

Níže uvádíme několik příkladů obsahu souvisejícího s hazardními hrami, který povolujeme jen za určitých podmínek.

Offline hazardní hry

Propagace reálně existujících podniků provozujících hazardní hry o skutečné peníze a jejich aktivit

Příklady: „Kamenná kasina“ v Las Vegas nebo Macau, zábavní akce v kasinech, streamování offline (fyzických) pokerových turnajů

Online hazardní hry

Pokud chcete propagovat online hazardní hry, musíte od Googlu získat certifikaci. Zde se dozvíte, jak o ni požádat.

Propagace online hazardních her o skutečné peníze

Příklady: Internetová kasina či bookmakeři, webové stránky či aplikace s bingem a simulací výherních automatů, internetové slosovací hry či prodej stíracích losů, internetové sázení na sportovní výsledky a hry hrané o virtuální měny nebo o věci, které mají hodnotu ve skutečném světě

Propagace webů, které obsahují nebo odkazují na obsah související s online hazardními hrami

Příklady: propagační produkty (například poukazy nebo kódy na slevu), vzdělávací materiály (například různé výukové programy nebo elektronické knihy), software (například kalkulátory výher v pokeru), jiné informace související s hazardními hrami (včetně tipů, analýz pravděpodobnosti výhry, zjišťování informací o znevýhodnění (handicapping) nebo výběrů pro sportovní sázky), weby shromažďující sportovní výsledky nebo weby přidružených subjektů propagující obsah související s hazardními hrami

Jiné online hry než kasinové

Jakákoli hra na internetu, u které se platí za možnost vyhrát v případě příznivého výsledku hry skutečné peníze nebo ceny nebo se na tuto možnost sází peníze nebo jiné hodnotné předměty

Příklady: neobvyklé sporty, online šachové turnaje, videohry založené na nalezení tří shodných objektů hrané o peníze nebo o ceny

Kasinové hry pro zábavu

Reklamy na kasinové hry pro zábavu jsou povoleny, pokud jsou v souladu s níže uvedenými zásadami a pokud inzerent obdržel příslušnou certifikaci služby Google Ads. Reklamy na kasinové hry pro zábavu musí cílit na povolené země a neměly by se zaměřovat na nezletilé. Prostudujte si příslušná nařízení, která platí v oblastech, na které chcete cílit.

Propagace kasinových her pro zábavu, které jsou hazardními hrami simulovanými online a nenabízejí příležitost k výhře čehokoli hodnotného, jako jsou peníze nebo ceny.

V případě reklam na kasinové hry pro zábavu a jejich cílů není povoleno následující:

Cílové weby zaměřené na kasinové hry pro zábavu, které nabízejí hazardní hry či hry s možností výhry skutečných peněz či cen na základě výsledku dané hry. 

Propagace cílů zaměřených na „hazardní hry o skutečné peníze“. To zahrnuje i reklamy související s hazardními hrami, které se zobrazují na cílových webových stránkách s kasinovými hrami pro zábavu.

Omezení hazardních her pro konkrétní země

Společně s výše uvedenými požadavky mohou platit další omezení podle toho, na kterou zemi kampaň cílí. Omezení pro jednotlivé země najdete níže. Pokud některá země uvedena není, znamená to, že služba Google Ads v současné době reklamy na hazardní hry v dané zemi nepodporuje. 

Požadavky platné v jednotlivých zemích
Asie a Tichomoří
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Mahjong Nepovoleno Google nepovoluje propagaci hry mahjong, pokud dochází k finančním transakcím.
Austrálie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u státního úřadu příslušného australského státu nebo teritoria a předloží platnou provozní licenci:
 • sportovní sázení,
 • loterie.
Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.
Informace o online hazardních hrách Povoleno s omezeními

Google povoluje reklamy propagující následující produkty související s hazardními hrami, pokud je inzerent registrován u státního úřadu příslušného australského státu nebo teritoria a předloží platnou provozní licenci:

 • propagační materiály související s hazardními hrami, např. poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy.
Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.
Rakousko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry, pokud je inzerent držitelem licence od rakouského ministerstva financí podle všech příslušných rakouských předpisů. V případě sázení na sporty také musí uvést číslo platného sázkového povolení vydaného vládou nejméně jednoho rakouského státu podle všech příslušných rakouských předpisů.
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními

Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardním hraním, pokud je inzerent držitelem licence podle všech příslušných rakouských předpisů. V případě sázení na sporty také musí uvést číslo platného sázkového povolení vydaného vládou nejméně jednoho rakouského státu podle všech příslušných rakouských předpisů.

 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Belgie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující produkty na bázi online hazardních her, pokud je inzerent společností registrovanou v Belgii (je-li k provozování těchto online hazardních her nutná licence, musí inzerent předložit číslo platné provozní licence):
 • online hazardní hry,
 • online bingo.
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry,
 • weby nabízející porovnání online hazardních her, pokud na agregačních stránkách neprobíhají online hazardní hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními

Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami, pokud je inzerent společností registrovanou v Belgii (je-li k provozování těchto online hazardních her nutná licence, musí inzerent předložit číslo platné provozní licence):

 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Brazílie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedený obsah související s online hazardním hraním, pokud jsou příslušné činnosti vykonávány na základě licence od brazilských úřadů provádějících dozor nad provozováním hazardních her:
 • loterie,
 • dostihy,
 • stránky, které poskytují informace nebo srovnání týkající se jiných hazardních služeb licencovaných v Brazílii, ale samy žádné hazardní hry vyžadující licenci neprovozují. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na hazardní služby, které jakožto agregátor neprovozují ani neovládají.
Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.
Bulharsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedený online hazardní hry, pokud jsou provozovány na základě licence vydané bulharskými orgány dohlížejícími nad hazardním hraním:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • online kasinové hry,
 • sportovní sázení.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami, pokud mají licenci vydanou bulharskými orgány dohlížejícími nad hazardním hraním:
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Kanada
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty na bázi online hazardních her nabízené subjekty se státní licencí:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními

Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:

 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Čína
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina,
 • fyzické vybavení pro hazardní hry.
Jiné online hry než kasinové Nepovoleno Google nepovoluje propagaci internetových her, v nichž se sází peníze nebo jiné majetkové hodnoty s cílem vyhrát vyšší peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu.
Chorvatsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedený online obsah související s hazardními hrami, pokud má licenci od chorvatských úřadů dohlížejících na hazardní hraní:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • online kasinové hry,
 • sportovní sázení,
 • stránky, které poskytují informace nebo srovnání týkající se jiných hazardních služeb, ale samy žádné hazardní hry vyžadující licenci neprovozují. Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na hazardní služby, které jakožto agregátor neprovozují ani neovládají.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardním hraním, pokud mají licenci od chorvatských úřadů dohlížejících na hazardní hraní:
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Česko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry, pokud jsou provozovány na základě licence od českých úřadů dohlížejících na hazardní hraní:
 • online bingo,
 • loterie,
 • online kasinové hry,
 • sportovní sázení.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Dánsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy na následující typy online hazardních her, pokud jejich provozovatel získal licenci od dánského úřadu pro hazardní hry:
 • hazardní hry podle oblasti,
 • online kasinové hry,
 • online sázení,
 • sportovní sázení,
 • sportovní soutěže žánru fantasy,
 • hrací automaty,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

O certifikaci mohou požádat i inzerenti, kteří poskytují informace o jiných službách nabízejících hazardní hry nebo takovéto služby porovnávají, ale sami žádné hazardní činnosti vyžadující licenci nenabízejí. Smí ale odkazovat pouze na weby licencovaných provozovatelů.

Online hazardní hry provozované státními subjekty Povoleno s omezeními Google povoluje provozovatelům se státní licencí inzerci následujících produktů souvisejících s hazardními hrami:
 • loterie související s hazardními hrami,
 • soutěže/loterie,
 • hry na bázi stíracích karet,
 • bingo,
 • koňské dostihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

O certifikaci mohou požádat i inzerenti, kteří poskytují informace o jiných službách nabízejících hazardní hry nebo takovéto služby porovnávají, ale sami žádné hazardní činnosti vyžadující licenci nenabízejí. Smí ale odkazovat pouze na weby licencovaných provozovatelů.

Egypt
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina.
Estonsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina.
Finsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené subjekty se státní licencí:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Francie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u organizace ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne), předloží platné číslo provozní licence, provozuje stránky v doméně .fr a na vstupní stránce a v případných grafických reklamách uvede upozornění na škodlivost nadměrného či patologického hraní a také zprávu týkající se systému pomoci a poskytování informací, jak stanovují zákony pro hazardní hry:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry,
 • loterie.

Agregátoři hazardních her jsou weby, které poskytují informace o jiných hazardních službách nebo tyto služby srovnávají, samy však žádné hazardní činnosti vyžadující licenci nenabízejí. Mohou uvádět pouze odkazy na hazardní stránky provozované na základě licence od úřadu ARJEL, které však nejsou provozovány ani ovládány dotyčným agregátorem. Agregátoři musí na své vstupní stránce uvést varování upozorňující na riziko nadměrného a patologického hazardního hraní.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující produkty související s hazardními hrami, pokud je inzerent registrován u organizace ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne), předloží platné číslo provozní licence, provozuje stránky v doméně .fr a na vstupní stránce a v případných grafických reklamách uvede upozornění na škodlivost nadměrného či patologického hraní a také zprávu týkající se systému pomoci a poskytování informací, jak stanovují zákony pro hazardní hry:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Německo
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Sportovní sázení, sázení na koňské dostihy, loterie Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy na následující online hazardní hry za předpokladu, že je provozovatel nebo zprostředkovatel držitelem platné licence provozovatele nebo zprostředkovatele hazardních her a povolení k jejich inzerci vydaných příslušnými německými orgány:
 • sportovní sázení,
 • sázení na koňské dostihy,
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti. Všichni inzerenti musí rovněž dodržovat inzertní zásady uvedené na adrese recht.nrw.de.

Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje „hry na náhodu“ (v němčině Glücksspiel), jako jsou například tomboly.
Řecko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je k tomu provozovatel řádně oprávněn řeckými úřady:
 • kasinové hry,
 • bingo,
 • sportovní sázení,
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s online hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami, pokud je jejich poskytovatel řádně oprávněn řeckými úřady:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Hongkong
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry, pokud jsou provozovány subjektem se státní licencí:
 • loterie,
 • sportovní sázení.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Maďarsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje online kasinové hry, pokud je inzerent registrován u příslušného maďarského úřadu pro hazardní hry nebo finančního úřadu a předloží platnou provozní licenci.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující obsah související s hazardními hrami, pokud je inzerent registrován u příslušného maďarského úřadu pro hazardní hry nebo finančního úřadu a předloží platnou provozní licenci:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Indie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Jiné online hry než kasinové Povoleno

Google povoluje propagaci denních fantasy sportů, pokud příslušná reklama nepropaguje žádnou jinou formou online hazardního hraní. Propagace denních fantasy sportů nesmí cílit na tyto státy:

 • Télangána, Urísa, Ásám, Sikkim a Nágsko.
Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.
Rummy Povoleno Google Ads povoluje cílení reklam propagujících rummy na Indii, pokud reklamy nepropagují online hazardní hry v žádné jiné podobě. Reklamy na rummy nesmí cílit na stát Télangána. 
Indonésie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina.
Jiné online hry než kasinové Nepovoleno Google nepovoluje propagaci internetových her, v nichž se sází peníze nebo jiné majetkové hodnoty s cílem vyhrát vyšší peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu.
Irská republika (bez Severního Irska)
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedený online obsah týkající se hazardních her, pokud je inzerent registrován jako bookmaker u finančního úřadu a předloží číslo platné provozní licence:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry,
 • weby nabízející porovnání online hazardních her, pokud na agregačních stránkách neprobíhají online hazardní hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagují níže uvedené produkty související s hazardními hrami, pokud je inzerent registrován jako bookmaker u finančního úřadu a předloží číslo platné provozní licence:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Izrael
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené subjekty se státní licencí:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Itálie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Povoleno s omezeními

Google povoluje pouze reklamy propagující loterie s odloženým slosováním provozované státními subjekty. Reklamy propagující kamenná kasina a internetové hazardní hry nejsou povoleny.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Japonsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje státem kontrolované sázení (koňské dostihy, závody motorových člunů, cyklistické a automobilové závody), avšak pouze oznámení ze strany organizátorů příslušné události. Google nepovoluje inzerci na online sázení na tyto události.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje loterie související s hazardními hrami provozované subjekty se státní licencí.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Korea
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry provozované státními subjekty nebo subjekty se státní licencí:
 • loterie,
 • sportovní sázení.

Inzerenti musí být certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Lotyšsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené státními subjekty:
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Litva
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry, pokud jsou provozovány na základě licence od litevských úřadů provádějících dozor nad hazardními hrami:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • online kasinové hry,
 • sportovní sázení,
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Malajsie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Jiné online hry než kasinové Nepovoleno Google nepovoluje propagaci internetových her, v nichž se sází peníze nebo jiné majetkové hodnoty s cílem vyhrát vyšší peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu.
Mexiko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené hazardní hry a související obsah. Inzerent však musí doložit, že příslušnou vstupní stránku provozuje buď subjekt registrovaný úřadem Secretaria de Gobernacion (pak je třeba uvést číslo platné licence), nebo organizace Pronósticos para la Asistencia Pública (v tom případě je nutno předložit kopii platné smlouvy dokládající, že jde o agenturu (comisionista) nebo propagačního partnera (socio promocional)):
 • online kasinové hry (včetně hracích automatů),
 • bingo,
 • loterie,
 • sportovní sázení,
 • weby, které poskytují informace o jiných službách nabízejících hazardní hry nebo srovnání s takovými službami, avšak samy aktivity související s hazardními hrami, které vyžadují licenci, nevyvíjejí. Tyto weby mohou pouze uvádět odkazy na stránky s platnou licenci k provozování hazardních her v Mexiku, ale jako agregátor je samy nesmí provozovat ani řídit. 

Inzerenti nebo provozovatelé musí na vstupní stránce i ve svých reklamách zveřejnit varování, že hazardní hraní je zakázáno mladistvým (například „prohibido para menores“), a výzvu k zodpovědnému hraní (např. „juega responsablemente“).

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Maroko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina.
Nizozemsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené subjekty se státní licencí:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Nový Zéland
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené subjekty se státní licencí:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Severní Irsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Offline hazardní hry Nepovoleno Google nepovoluje obsah související s offline hazardním hraním, včetně kamenných kasin.
Online hazardní hry Není povoleno (s výjimkou loterií) Google nepovoluje obsah související s online hazardním hraním, mimo jiné:
 • kasinové hry,
 • bingo,
 • sportovní sázení.

Poznámka: Britské státní a státem licencované loterie jsou povoleny.

Norsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené subjekty se státní licencí:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Peru
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Nepovoleno Google nepovoluje obsah související s online hazardním hraním, mimo jiné:
 • kasinové hry,
 • bingo,
 • sportovní sázení,
 • loterie.
Filipíny
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry nabízené státními subjekty:
 • kasinové hry,
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Jiné online hry než kasinové Nepovoleno Google nepovoluje propagaci internetových her, v nichž se sází peníze nebo jiné majetkové hodnoty s cílem vyhrát vyšší peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu.
Portugalsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující obsah týkající se níže uvedených online hazardních her a souvisejících služeb, pokud jsou provozovány na základě licence od portugalských úřadů:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry,
 • stránky, které poskytují informace nebo srovnání týkající se jiných hazardních služeb licencovaných v Portugalsku, ale samy žádnou hazardní činnost vyžadující licenci neprovozují. Mohou poskytovat odkazy na služby nabízející hazardní hry, které neprovozuje ani neřídí agregátor.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardním hraním, pokud jsou poskytovány na základě licence od portugalských úřadů:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Rumunsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u příslušného úřadu a předloží platnou licenci:
 • kasinové hry,
 • sportovní sázení,
 • bingo,
 • loterie,
 • weby, které poskytují informace o jiných službách nabízejících hazardní hry nebo srovnání s takovými službami, avšak samy aktivity související s hazardními hrami, které vyžadují licenci, nevyvíjejí. Mohou poskytovat odkazy na služby nabízející hazardní hry, které neprovozuje ani neřídí agregátor.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s online hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u příslušného úřadu a předloží platnou licenci:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Rusko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina,
 • hry o peníze, které nespadají do kategorie hazardních či kasinových her.
Národní či státní loterie Povoleno s omezeními Google povoluje národní či státní loterie. Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.
Serbia
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u příslušného úřadu a předloží platnou licenci:
 • kasinové hry,
 • sportovní sázení,
 • bingo,
 • weby, které poskytují informace o jiných službách nabízejících hazardní hry nebo srovnání s takovými službami, avšak samy aktivity související s hazardními hrami, které vyžadují licenci, nevyvíjejí. Mohou poskytovat odkazy na služby nabízející hazardní hry, které neprovozuje ani neřídí agregátor.

Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s online hazardními hrami nabízené státními subjekty:

 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s online hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u příslušného úřadu a předloží platnou licenci:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Singapur
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách,
 • online hazardní hry.
Slovensko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedený obsah týkající se online hazardních her, pokud jsou licencovány slovenskými úřady:
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • online kasinové hry,
 • sportovní sázení.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami, pokud jsou licencovány slovenskými úřady:
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Slovinsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje následující online hazardní hry nabízené státními subjekty:
 • loterie.
Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.
Jižní Afrika
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje sportovní sázení, pokud má inzerent licenci na zobrazování takových reklam.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Španělsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené typy online hazardních her, pokud je inzerent registrován u španělského úřadu pro hazardní hry a předloží příslušné platné licence:
 • kasinové hry,
 • sportovní sázení,
 • bingo,
 • tomboly,
 • soutěže nebo sázkové loterie,
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující produkty související s hazardními hrami, pokud je inzerent registrován u španělského úřadu pro hazardní hry a předloží příslušné platné licence:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Švédsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené provozovateli s licencí od úřadu Spelinspektionen:
 • loterie,
 • online hazardní hry,
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené provozovateli s licencí od úřadu Spelinspektionen:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Švýcarsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u příslušného úřadu a předloží platnou licenci:
 • loterie.

Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s online hazardními hrami nabízené státními subjekty:

 • sportovní sázení.

V obou výše uvedených případech musí být inzerenti rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Tchaj-wan
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené státními subjekty:
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Thajsko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené státními subjekty:
 • sportovní sázení (pouze koňské dostihy),
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Jiné online hry než kasinové Nepovoleno Google nepovoluje propagaci internetových her, v nichž se sází peníze nebo jiné majetkové hodnoty s cílem vyhrát vyšší peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu.
Turecko
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené subjekty se státní licencí:
 • loterie,
 • sportovní sázení.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami nabízené subjekty se státní licencí:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy,
 • loterie související s hazardními hrami.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google.

}Ukrajina
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • hazardní hry v konkrétní oblasti a v kamenných hernách.
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s online hazardními hrami nabízené státními subjekty:
 • loterie.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Spojené arabské emiráty
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina.
Velká Británie
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy na následující online hazardní hry, pokud je inzerent registrován u Komise pro hazardní hry a předloží číslo platné provozní licence.
 • online bingo,
 • sportovní sázení,
 • online kasinové hry,
 • loterie,
 • weby, které poskytují informace o jiných službách nabízejících hazardní hry nebo srovnání s takovými službami, avšak samy aktivity související s hazardními hrami, které vyžadují licenci, nevyvíjejí. Mohou poskytovat odkazy na služby nabízející hazardní hry, které neprovozuje ani neřídí agregátor.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Poznámka: Google nepovoluje obsah na bázi online hazardních her v Severním Irsku.

Produkty související s hazardními hrami Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené produkty související s hazardními hrami:
 • propagační produkty související s hazardními hrami, například poukazy pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • výukové a vzdělávací materiály týkající se hazardních her, např. knihy nebo elektronické knihy,
 • informace související s hazardními hrami, např. tipy, sázkové kurzy a hendikepy.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Poznámka: Google nepovoluje obsah na bázi online hazardních her v Severním Irsku.

USA
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Jiné online hry než kasinové Povoleno s omezeními Google nepovoluje propagaci internetových her, v nichž se sází peníze nebo jiné majetkové hodnoty s cílem vyhrát vyšší peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu, vyjma denních fantasy sportů v určitých státech, kde je to legální.

Inzerenti denních fantasy sportů musí být držiteli státní licence a musí navíc splnit tyto požadavky:

 • Reklamy nesmí cílit na nezletilé (osoby mladší 18 let).
 • Vstupní stránka musí obsahovat prohlášení, že je služba určena výhradně dospělým.
 • Vstupní stránka nebo reklamní kreativa musí obsahovat informace pro problémové hráče.
 • Inzerenti nesmějí naznačovat partnerství se školou nebo univerzitou.

Pokud bude inzerent cílit své reklamy na zemi, kde se licence nevyžaduje, bude muset být držitelem licence v alespoň jedné jiné zemi, která ji vyžaduje.

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti zde.

Online hazardní hry Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry nabízené státními subjekty:
 • loterie.

Google povoluje reklamy propagující níže uvedené online hazardní hry provozované subjekty se státní licencí:

 • sportovní sázení ve státech New Jersey, Nevada a Západní Virginie (viz stránka ve verzi beta s podrobnostmi).

Inzerenti musí být rovněž certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti.

Vietnam
Produkt Povoleno? Podrobnosti
Obsah související s hazardními hrami Nepovoleno Google nepovoluje níže uvedený obsah související s hazardními hrami:
 • kamenná kasina.
Jiné online hry než kasinové Nepovoleno Google nepovoluje propagaci internetových her, v nichž se sází peníze nebo jiné majetkové hodnoty s cílem vyhrát vyšší peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu.

Omezení pro konkrétní země u kasinových her pro zábavu

Účet Google Ads může cílit reklamy na kasinové hry pro zábavu pouze v zemích, které patří do jedné ze dvou skupin níže. Z důvodu odlišností v právních a technických požadavcích jednotlivých zemí nemůže jediný účet Google Ads cílit na země z obou skupin zároveň. Inzerenti, kteří chtějí cílit na obě skupiny zemí, musí pro každou skupinu vytvořit zvláštní účet.

Skupina 1

Skupina 1

Austrálie, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Kolumbie, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Peru, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie
 

Produkt Povoleno? Podrobnosti
Kasinové hry pro zábavu Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy na kasinové hry pro zábavu za těchto podmínek: 
 • Inzerent je provozovatelem (nebo agenturou, která provozovatele zastupuje) kasinových her pro zábavu (agregátoři a spřízněné subjekty nebudou přijaty)
 • Inzerent je držitelem platné místní licence pro distribuci svých her v cílových zemích, pokud je taková licence požadována

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti

Skupina 2

Skupina 2

Hong Kong, Indie, Korea, Malajsie, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam
 

Produkt Povoleno? Podrobnosti
Kasinové hry pro zábavu Povoleno s omezeními Google povoluje reklamy na kasinové hry pro zábavu za těchto podmínek: 
 • Inzerent je provozovatelem (nebo agenturou, která provozovatele zastupuje) kasinových her pro zábavu (agregátoři a spřízněné subjekty nebudou přijaty)
 • Inzerent je držitelem platné místní licence pro distribuci svých her v cílových zemích, pokud je taková licence požadována
 • Reklamy, weby či aplikace nepoužívají logotypy, názvy ani značky hazardních her se skutečnými penězi

Inzerenti musí být také certifikováni společností Google. Viz pokyny k žádosti

Postup nápravy porušení

Níže naleznete podrobnosti o jednotlivých porušeních zásad a rady pro případ zamítnutí reklam:

Reklama na hazardní hry cílí na nedovolenou zemi
 1. Přečtěte si zásady uvedené v předchozí části. Informujte se o druzích obsahu souvisejícího s hazardními hrami, který nepovolujeme, a o omezeních pro konkrétní země, na něž cílí vaše kampaň. Pokud na propagaci hazardních her nemáte licenci, reklamy propagující obsah související s hazardními hrami nebudete moct zobrazovat.
  Zobrazit požadavky platné v jednotlivých zemích

  Co dělat, když požadavky splňujete:
 2. Požádejte Google o certifikaci. Pokud jste to ještě neudělali, pošlete nám informace o své úředně schválené licenci k provozování hazardních her (přečtěte si, jak žádost poslat). Formulář žádosti je nutné vyplnit u všech zemí, na které chcete cílit. Pokud vaši žádost schválíme, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam, abychom je mohli začít zobrazovat.
 3. Používejte cílení na certifikovanou lokalitu. Pokud máte řádnou licenci a Google vám udělil certifikaci, nastavte geografické cíleníjenom na země, které jste uvedli ve své žádosti o certifikaci. Pokud chcete cílit na novou lokalitu, musíte poslat novou žádost týkající se konkrétně dané země. Pokud cílíte jenom na země, na které vám Google udělil certifikaci, požádejte u svých zamítnutých reklam o kontrolu, abychom je mohli znovu začít zobrazovat.

  Co dělat, když požadavky nesplňujete:
 4. Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:
  Požádat o kontrolu
 5. Změňte vstupní stránku reklamy. Pokud reklama odkazuje na obsah, který porušuje tyto zásady, upravte vstupní stránku tak, aby byla v souladu se zásadami. Až porušení zásad napravíte, odešlete reklamu znovu podle níže uvedeného postupu.

  Případně můžete též změnit cílovou URL tak, aby směřovala na jinou část webu či aplikace, která tyto zásady neporušuje.
 6. Odstraňte příslušný obsah z reklamy.Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby byla v souladu se zásadami.
  Přejít do mého účtu
  • Na kartě Reklamy umístěte kurzor na reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na Uložit.
  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat. Pokud jste provedli změny za účelem nápravy určitých typů porušení zásad, můžete celou kampaň znovu odeslat ke kontrole.
  • Na kartě Reklamy se podívejte do sloupce „Stav“. Umístěte kurzor na bílou bublinu Bublina s informacemi o zamítnutí reklamy vedle stavu Zamítnuto.
  • Klikněte na položku „Znovu odeslat kampaň ke kontrole“. Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, pokud byla vaše reklama zamítnuta kvůli porušení zásad.
  • Podle pokynů na obrazovce zamítnuté reklamy z kampaně znovu odešlete.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.
Povinná certifikace k provozování hazardních her
 1. Přečtěte si zásady uvedené v předchozí části. Informujte se o druzích obsahu souvisejícího s hazardními hrami, který nepovolujeme, a o omezeních pro konkrétní země, na něž cílí vaše kampaň. Pokud na propagaci hazardních her nemáte licenci, reklamy propagující obsah související s hazardními hrami nebudete moct zobrazovat.
  Zobrazit požadavky platné v jednotlivých zemích

  Co dělat, když požadavky splňujete:
 2. Požádejte Google o certifikaci. Pokud jste to ještě neudělali, pošlete nám informace o své úředně schválené licenci k provozování hazardních her (přečtěte si, jak žádost poslat). Formulář žádosti je nutné vyplnit u všech zemí, na které chcete cílit. Pokud vaši žádost schválíme, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam, abychom je mohli začít zobrazovat.
 3. Používejte cílení na certifikovanou lokalitu. Pokud máte řádnou licenci a Google vám udělil certifikaci, nastavte geografické cíleníjenom na země, které jste uvedli ve své žádosti o certifikaci. Pokud chcete cílit na novou lokalitu, musíte poslat novou žádost týkající se konkrétně dané země. Pokud cílíte jenom na země, na které vám Google udělil certifikaci, požádejte u svých zamítnutých reklam o kontrolu, abychom je mohli znovu začít zobrazovat.

  Co dělat, když požadavky nesplňujete:
 4. Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:
  Požádat o kontrolu
 5. Změňte vstupní stránku reklamy. Pokud reklama odkazuje na obsah, který porušuje tyto zásady, upravte vstupní stránku tak, aby byla v souladu se zásadami. Až porušení zásad napravíte, odešlete reklamu znovu podle níže uvedeného postupu.

  Případně můžete též změnit cílovou URL tak, aby směřovala na jinou část webu či aplikace, která tyto zásady neporušuje.
 6. Odstraňte příslušný obsah z reklamy.Pokud vaše reklama porušuje tyto zásady, upravte ji tak, aby byla v souladu se zásadami.
  Přejít do mého účtu
  • Na kartě Reklamy umístěte kurzor na reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na Uložit.
  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat. Pokud jste provedli změny za účelem nápravy určitých typů porušení zásad, můžete celou kampaň znovu odeslat ke kontrole.
  • Na kartě Reklamy se podívejte do sloupce „Stav“. Umístěte kurzor na bílou bublinu Bublina s informacemi o zamítnutí reklamy vedle stavu Zamítnuto.
  • Klikněte na položku „Znovu odeslat kampaň ke kontrole“. Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, pokud byla vaše reklama zamítnuta kvůli porušení zásad.
  • Podle pokynů na obrazovce zamítnuté reklamy z kampaně znovu odešlete.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.
Adresa URL neodpovídá certifikátu na hazardní hry
Když podáte žádost o certifikaci na zobrazování reklam souvisejících s hazardními hrami, je platnost tohoto certifikátu omezena na konkrétní web, který jste uvedli ve své žádosti. Právě jenom tento schválený web mohou vaše reklamy na hazardní hry používat. Máte následující možnosti:
 1. Požádejte Google o certifikát pro další web. Pokud chcete propagovat jiný web, než který jste uvedli u své žádosti, pošlete další žádost (přečtěte si, jak žádost poslat). Formulář žádosti je nutné vyplnit u všech zemí, na které chcete cílit. Pokud vaši žádost schválíme, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam, abychom je mohli začít zobrazovat.
 2. Používejte k zobrazení reklamy schválený web. Upravte adresu URL dané reklamy tak, aby odpovídala adrese, kterou jste uvedli v žádosti o certifikát.
  Přejít do mého účtu
  • Na kartě Reklamy umístěte kurzor nad reklamu, kterou chcete upravit.
  • Pokud chcete upravit adresu URL určité reklamy, klikněte u ní na ikonu tužky.
  • Až skončíte, klikněte na Uložit.
  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Pokud zjistíme, že jste nepřijatelný obsah ze své reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme a může se začít zobrazovat.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte svoji reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Žádost o certifikaci pro inzerci hazardních her

 1. Projděte si zásady a požadavky pro danou zemi a ujistěte se, jestli tyto požadavky splňujete.
 2. Požádejte o certifikaci:
  • Jste-li inzerent registrovaný jinak než státem v jedné ze zemí, kde povolujeme online obsah související s hazardními hrami, vyplňte prosím online přihlášku k inzerci hazardních her v centru nápovědy Google Ads. Chcete-li zabránit zbytečnému zdržení, dodejte nám všechny požadované informace.
  • Jestliže působíte v jedné ze zemí, kde certifikaci povolujeme pouze státním subjektům, použijte prosím tento formulář. Při vyplňování formuláře:
   • V části Shrnutí problému: Uveďte, že žádáte o certifikaci k inzerci pro státní subjekt provozující hazardní hry, a uveďte také adresu URL vašich webových stránek.
   • Názvu kampaněNázvu reklamní sestavy: Zadejte „Není k dispozici“, pokud jste dosud nezaložili kampaň ani reklamní sestavu.
  • Jste-li provozovatelem kasinových her pro zábavu, prostřednictvím tohoto formuláře sdělte adresu URL svých webových stránek či aplikace, své číslo zákazníka Google Ads a skupinu zemí, na kterou cílíte. 
 3. Chcete-li cílit na více zemí, podejte pro každou zemi samostatnou přihlášku.

Praktické důsledky zásad

Pokud vaše reklama splňuje všechny výše uvedené požadavky a bude schválena, naleznete zde podrobnosti o tom, jak se bude zobrazovat:

Certifikace
K zobrazování některých typů reklam souvisejících s hazardními hrami je potřeba, aby inzerent společnost Google požádal o certifikaci. Podrobnější informace najdete výše.
Země
Požadavky uvedené výše specifikují, kde se určité typy reklam na hazardní hry zobrazovat mohou, a kde se naopak objevit nesmějí.
 • Pokud vaše reklamní kampaň cílí jen na země, kde tyto reklamy nepovolujeme, bude vaše reklama označena jako „zamítnutá“ a vůbec se nezobrazí.
 • Pokud vaše reklamní kampaň cílí na země, kde jsou takové reklamy povoleny, i na země, kde povoleny nejsou, bude označena jako „schválená (s omezením)“ a v zemích, kde příslušné reklamy povoleny nejsou, se tyto reklamy nezobrazí (ale zobrazí se v ostatních zemích).
Reklamní platforma
Kde reklamy na hazardní hry zobrazovat lze:
 • Google Ads a AdWords Express
 • Obsahová síť Google
 • YouTube
 • AdMob
Kde reklamy na hazardní hry zobrazovat nelze:
 • Google Ad Manager
Reklamní síť
Vyhledávání Google: Reklamy na hazardní hry se mohou zobrazovat na Googlu a v naší Vyhledávací síti. Pokud ovšem někdo zapne Bezpečné vyhledávání, tento typ reklamy neuvidí.

Obsahová síť: Reklamy na hazardní hry se mohou zobrazovat na partnerských stránkách, které se k zobrazování takového obsahu přihlásily. Reklamy na kasinové hry pro zábavu se na partnerských stránkách mohou objevovat také, ale nikoli na těch, které se rozhodly takový obsah nezobrazovat.
Síť Google Ad Manager: Reklamy na hazardní hry se na těchto partnerských stránkách zobrazovat nesmějí.
Formáty reklam
Přijatelné formáty reklam se mohou různit v závislosti na faktorech, jako je třeba platforma, kterou používáte, vhodnost vaší reklamy nebo to, zda se vydavatel nebo partner rozhodl takové reklamy zobrazovat. Na všechny personalizované reklamy se také vztahují zásady personalizované inzerce. Zde jsou některé typické příklady, které nemusí být zcela vystihující nebo vyčerpávající:
Kde hazardní hry propagovat nelze:
 • Reklamy v Gmailu
 • Reklamy v Nákupech Google
 • Rezervační grafické reklamy
 • Poznámky se spotřebitelským hodnocením

Co se stane, když zásady porušíte?

Zamítnutí reklamy nebo rozšíření: Reklamy a rozšíření nedodržující tyto zásady mohou být zamítnuty. Zamítnuté reklamy se nebudou zobrazovat, dokud nebude porušení zásad odstraněno a reklama znovu schválena.

Pozastavení účtu: V případě opakovaného nebo závažného porušení zásad můžeme účet pozastavit. Pokud k tomu dojde, přestanou se všechny reklamy v pozastaveném účtu zobrazovat a nemusíme již přijmout žádnou vaši inzerci. Můžeme také trvale pozastavit všechny související účty a účty, které nově založíte, mohou být automaticky pozastaveny hned při vytvoření. Další informace o pozastavených účtech

Dodržujte místní zákony: Aby bylo využívání služeb pro uživatele bezpečné a příjemné, společnost Google od inzerentů vyžaduje, aby kromě zásad programu Google Ads dodržovali také platné zákony a předpisy. Je důležité, abyste se s jejich ustanoveními seznámili a sledovali, zda v místech vašeho podnikání nedochází k nějakým změnám. Týká se to i míst, kde se zobrazují vaše reklamy. Když narazíme na obsah, který tyto požadavky porušuje, můžeme zablokovat jeho zobrazování. V případě opakovaných závažných porušení nemusíme inzerentovi umožnit další inzerci ve službách Google.

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.

Řekněte nám, co si myslíte

Ohodnoťte, jak je tato stránka užitečná je a podělte se s námi o své názory:
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?