Viktig uppdatering: policy för annonsering baserad på intressen och plats

I slutet av maj 2016 uppdaterar vi policyn för annonsering baserad på intressen och plats.

Vilka Google Ads-funktioner påverkas?

Alla befintliga Google Ads-funktioner som följer våra policyer för intressebaserad annonsering (IBA) måste i fortsättningen följa den uppdaterade policyn. Funktionerna som berörs är

 • remarketing
 • målgrupper inom intressegrupp
 • anpassade målgrupper inom intressegrupp
 • målgrupper med köpavsikt
 • liknande målgrupper
 • demografisk inriktning och platsinriktning.

Policyändringen är global.

Vad det innebär för dig

Vi vill göra policyerna för intressebaserad annonsering tydligare samt lättare att förstå och komma åt för både annonsörer och användare. Du kommer att märka följande ändringar i IBA-policyn:

 • mer insyn i varför vi har respektive innehållspolicy
 • ytterligare policyexempel för att förtydliga
 • mer detaljerad information om våra policydefinitioner

Dessutom introducerar vi några nya policyer för IBA-innehåll som gör att det inte längre är tillåtet för annonsörer att skapa intressebaserade annonser som baseras på följande:

 • Innehåll som avslöjar personliga svårigheter kopplat till relationer och familj.
 • Exempel: produkter och tjänster i samband med sorg/dödsfall.
 • Innehåll som avslöjar personliga svårigheter kopplat till stöd till brottsoffer.
 • Exempel: skyddade boenden och tjänster för brottsoffer.
 • Innehåll som avslöjar användarens identitet kopplat till potentiellt marginaliserade sociala grupper.
 • Exempel: migrationstjänster och juridiska tjänster för flyktingar.
 • Innehåll som avslöjar användarens identitet kopplat till identitet som transperson.
 • Exempel: information om könskorrigering och jurister som arbetar med diskriminering av transpersoner.

När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(Upplagt i mars 2016)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?