Viktig uppdatering: policy för annonsering baserad på intressen och plats

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I slutet av maj 2016 uppdaterar vi policyn för annonsering baserad på intressen och plats.

Vilka Google Ads-funktioner påverkas?

Alla befintliga Google Ads-funktioner som följer våra policyer för intressebaserad annonsering (IBA) måste i fortsättningen följa den uppdaterade policyn. Funktionerna som berörs är

 • Remarketing
 • Målgrupper inom intressegrupp
 • Anpassade målgrupper inom intressegrupp
 • Målgrupper med köpavsikt
 • Liknande segment
 • Demografisk inriktning och platsinriktning

Policyändringen är global.

Vad det innebär för dig

Vi vill göra policyerna för intressebaserad annonsering tydligare samt lättare att förstå och komma åt för både annonsörer och användare. Du kommer att märka följande ändringar i IBA-policyn:

 • mer insyn i varför vi har respektive innehållspolicy
 • ytterligare policyexempel för att förtydliga
 • mer detaljerad information om våra policydefinitioner

Dessutom introducerar vi några nya policyer för IBA-innehåll som gör att det inte längre är tillåtet för annonsörer att skapa intressebaserade annonser som baseras på följande:

Exempel: produkter och tjänster i samband med sorg/dödsfall.
Exempel: skyddade boenden och tjänster för brottsoffer.
Exempel: migrationstjänster och juridiska tjänster för flyktingar.
Exempel: information om könskorrigering och jurister som arbetar med diskriminering av transpersoner.
 • Innehåll som avslöjar personliga svårigheter kopplat till relationer och familj.
 • Innehåll som avslöjar personliga svårigheter kopplat till stöd till brottsoffer.
 • Innehåll som avslöjar användarens identitet kopplat till potentiellt marginaliserade sociala grupper.
 • Innehåll som avslöjar användarens identitet kopplat till identitet som transperson.

När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(Upplagt i mars 2016)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny