Vilseledande information om person, produkt eller tjänst: Vilseledande eller orealistiska erbjudanden

I mars 2016 uppdaterar vi policyn kring vilseledande eller orealistiska erbjudanden, så att våra Google Ads-policyer blir bättre anpassade till användare inom hälso- och sjukvård.

Begränsning av påståenden om viktminskning

Vad som ändras: Påståenden om viktminskning får enbart användas av annonsörer som marknadsför diet- eller träningsprogram, psykoterapi eller kirurgiska behandlingar. Vi värdesätter våra användares upplevelse och vill vara helt säkra på att de inte blir vilseledda av resultaten de kan vänta sig av produkterna eller tjänsterna de köper.

Vad du behöver göra: Om du är annonsör och visar påståenden om viktminskning som inte avser diet- eller träningsprogram, kirurgiska behandlingar eller psykoterapi, måste du ta bort dessa påståenden från dina annonser och målsidor. Läs igenom policyn och se till att dina annonser och din webbplats uppfyller dessa krav när ändringen träder i kraft.

Google kräver att annonsörer alltid följer alla tillämpliga lagar och förordningar samt Google Ads policyer. Därför är det viktigt att du håller dig informerad om de aktuella kraven för de platser där företaget är verksamt, liksom alla andra platser där dina annonser visas.

(Upplagt i januari 2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?