Farliga produkter och tjänster: skjutvapen, knivar och andra vapen

Google Ads-policyn om farliga produkter och tjänster ändras i slutet av september. Efter policyändringen får annonsörer marknadsföra bågskytteprodukter och liknande föremål. Ändringen gäller alla länder. Uppdateringen förbättrar annonsörernas och användarnas upplevelse vad gäller dessa produkter. När den nya policyn träder i kraft, uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.

(Publicerat i september 2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?