Hälso- och sjukvård: rekrytering till kliniska prövningar i Israel

Google Ads-policyn om hälso- och sjukvård ändras i september 2015. Policyn ändras så att den tillåter marknadsföring av rekrytering till kliniska prövningar i enlighet med lokal lagstiftning i Israel. När den nya policyn träder i kraft, uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.

(Publicerat i september 2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?