Annonsering baserad på intressen och plats: skilsmässa och separation

Google Ads-policyn för annonsering baserad på intressen och plats ändras i slutet av september 2015. Policyn ändras så att den förbjuder intressebaserad annonsering på webbplatser eller i appar med innehåll som är kopplat till skilsmässa och separation. Ändringen gäller alla länder. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.

(Publicerat i september 2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?