Finansiella tjänster och juridiska krav för Kina

Google Ads-policyerna om finansiella tjänster revideras i september 2015 för att förtydliga vissa krav gällande sådan annonsering i Kina. Vi ska även lägga till exempel på produkter och tjänster på vår sida med policyn om juridiska krav och visningsbegränsningar vid annonsering i Kina (publicerat i augusti 2015).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?