Policy för remarketinglistor för sökannonser (RLSA)

Google Ads-policyn för remarketinglistor för sökannonser (RLSA) lanseras i juli. Policyn förbjuder användning av data från tredje part för RLSA och förklarar hur annonsörer får dela remarketinglistor i söknätverket. Policyn gäller bara för annonsörer som använder RLSA. Om du är en annonsör som använder RLSA gäller policyn utöver de krav som beskrivs i Policy för annonsering baserad på intressen och plats. Om du hanterar kampanjer åt klienter som använder RLSA gäller den här policyn även utöver Googles tredjepartspolicy. Ändringen gäller alla länder.

(Upplagt i juli 2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?