Oansvarig insamling och användning av data: samtycke från användare i EU

Google Ads-policyn om oansvarig insamling och användning av data ändras i juli 2015 för att förtydliga hur vi ställer oss till kampanjer som bryter mot vår policy om samtycke till cookies från användare i EU (upplagt juli 2015).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?