Hälso- och sjukvård samt läkemedel: rekrytering till kliniska försök i Asien och Stillahavsområdet

Google Ads-policyn om hälso- och sjukvård kommer att ändras i juni 2015. Policyn ändras för att tillåta rekrytering till kliniska försök enligt lokal lagstiftning i Kina, Taiwan, Japan, Korea, Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam och Filippinerna. När den nya policyn träder i kraft uppdateras beskrivningen av policyn för hälso- och sjukvård samt läkemedel så att den återspeglar ändringen. (Upplagt i juni 2015)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?