Krav på redaktionellt och professionellt innehåll och Vilseledande information om person, produkt eller tjänst

Google Ads policyer angående Krav på redaktionellt och professionellt innehåll och Vilseledande information om person, produkt eller tjänst kommer att revideras i juni 2015 för att förtydliga vår hållning gentemot annonser som är otydliga med vilken produkt, tjänst eller vilket företag som marknadsförs samt erbjudanden som vilseleder eller lurar användaren att interagera med dem.

Efter förtydligandet kommer policybeskrivningarna (Krav på redaktionellt och professionellt innehåll och Vilseledande information om person, produkt eller tjänst) att uppdateras för att avspegla riktlinjerna.

(upplagt i maj 2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?