Hälso- och sjukvård – Indien

Google Ads-policyn om hälso- och sjukvård kommer att ändras i mars 2015. Den uppdaterade policyn tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Indien. När den nya policyn träder i kraft, uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt 2/2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?