Innehåll som inte stöds – kostnadsfri datorprogramvara

Google Ads-policyn om innehåll som inte stöds ändras i april 2015. Policyn ändras för att förbjuda marknadsföring av kostnadsfri datorprogramvara, såvida inte annonsen innehåller namnet på den specifika programvara som marknadsförs och leder till den webbplats som är den primära källan för onlinedistribution. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.
(Publicerat i februari 2015)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?