Hälso- och sjukvård – Sri Lanka och Pakistan

Google Ads-policyn om hälso- och sjukvård ändras i december 2014. Policyn ändras för att förbjuda marknadsföring av abort i Sri Lanka och marknadsföring av en viss läkare eller utförare inom medicinska tjänster i Pakistan och Sri Lanka. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.
(Inlagt i november 2014)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?