Programvaruprinciper

Vad kommer att ändras?

I mitten av december kommer Google Ads policykrav kring programhämtningar att ändras. De nuvarande programvaruprinciperna i policyn Vilseledande information om person, produkt eller tjänst ersätts då av Googles policy Oönskad programvara.

Efter ändringen måste annonsörer som tillhandahåller programhämtningar på sin webbplats, eller vars webbplats länkar till programhämtningar, följa policyn Oönskad programvara oberoende av på vilken enhet programvaran installeras. Alla programhämtningar måste följa den nya policyn oavsett om hämtningarna marknadsförs via Google Ads eller inte.

Vad du kan göra

Om du annonserar om en webbplats som fungerar som värd för eller länkar till programhämtningar, måste du kontrollera att programhämtningarna följer policyn Oönskad programvara. Policyn gäller hela webbplatsen, inte bara de sidor som annonsen pekar på.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?