Sjukvård och läkemedel – termer som har med receptbelagda läkemedel att göra

Google Ads-policyn om sjukvård ändras i oktober 2014. Vi ändrar policyn för att tillåta följande, i begränsad omfattning och där det tillåts enligt lokal lagstiftning: användning av termer som har med receptbelagda läkemedel att göra i annonstext, på målsidor och i sökord. Detta gäller kampanjer om folkhälsa och säkerhet från myndigheter eller väletablerade välgörenhetsorganisationer som arbetar hälsofrämjande. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.
(Upplagt i oktober 2014)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?