Viktig information! Nya Google Ads-policycentret lanseras i dag

I dag lanserar vi ett nytt och förbättrat Google Ads-policycenter.

Vad det betyder för dig: De flesta annonsörer som uppfyller våra nuvarande policyer kommer också att uppfylla kraven i de nya policyerna. Se till att dina annonser kan fortsätta visas, genom att bekanta dig med de nya policyerna och kontrollera att dina annonser, din webbplats och din verksamhet uppfyller kraven.

Därför har vi infört ändringarna: Vi vill göra våra Google Ads-policyer mer lättbegripliga, lättillgängliga och engagerande för både annonsörer och användare. Vi hoppas att ändringarna ger dig en tydligare bild av vad som är viktigt för Google och varför.

Mer information om ändringarna finns i vårt tillkännagivande från juni.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?