Politična vsebina

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Podpiramo odgovorno politično oglaševanje in pričakujemo, da bodo vsi politični oglasi ter cilji v skladu z lokalnimi pravnimi zahtevami, vključno z zakonodajo o kampanjah in volitvah ter zahtevanimi »obdobji volilnega molka«, in sicer za vsa geografska območja, na katera oglasi ciljajo. Politična vsebina vključuje oglase za politične organizacije, politične stranke, zagovorništvo političnih vprašanj ali zbiranje sredstev ter posamezne kandidate in politike.

V primeru neskladnosti z našimi pravilniki o politični vsebini lahko razkrijemo podatke o vašem računu in političnih oglasih javnosti ali ustreznim vladnim agencijam in regulatornim organom.

Oglasi za volitve

Prikazovanje oglasov za volitve je dovoljeno, pri čemer v nekaterih državah veljajo omejitve. Spodaj si lahko ogledate načine, kako oglase za volitve opredelimo v posamezni državi ali regiji, in zahteve za oglaševalce, ki veljajo v teh državah ali regijah.

Omejeno ciljanje za oglase za volitve

Za ciljanje oglasov za volitve se lahko uporabijo samo naslednja merila:

Green checkmark, allowed Geografska lokacija (razen polmera okoli lokacije)

Green checkmark, allowed Starost, spol

Green checkmark, allowed Možnosti ciljanja na sobesedilo, kot so umestitve oglasov, teme, ključne besede glede na spletna mesta, aplikacije, strani in videoposnetki

V oglasih za volitve ni dovoljeno uporabiti nobene druge vrste ciljanja. To vključuje vse izdelke za ciljanje na ciljne skupine, ponovno trženje, povezovanje strank, geografsko ciljanje na radij in ciljne skupine tretjih oseb, kot so naloženi seznami.

Oglasi za volitve v Evropski uniji

 

Oglasi za volitve v EU vključujejo oglase, ki prikazujejo:

 • politično stranko, trenutno izvoljenega nosilca funkcije ali kandidata za Evropski parlament;
 • politično stranko, trenutno izvoljenega nosilca funkcije ali kandidata za mandat v nacionalnem uradu države članice EU. Primeri vključujejo poslance v nacionalnih parlamentih in predsednike, ki so neposredno izvoljeni;
 • referendumsko vprašanje, o katerem se bo glasovalo, skupino referendumskih kampanj ali poziv h glasovanju, ki je povezan z državnim referendumom oziroma referendumom zvezne države ali province, povezanim s suverenostjo.

Upoštevajte, da oglasi za volitve ne vključujejo oglasov za izdelke ali storitve, vključno s promocijskim političnim prodajnim blagom, kot so majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za oglaševanje pokritosti referendumov, političnih strank, kandidatov ali trenutno izvoljenih nosilcev funkcij.

Spodaj so navedene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za volitve v EU.


Zahteva za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve v Evropski uniji

Dovoljeno z omejitvamiOglasi za volitve v EU se lahko prikazujejo samo, če je Google preveril oglaševalca.

Preberite, kako se lahko prijavite za preverjanje.

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za volitve v EU se lahko prikazujejo samo v EU. Preverite, ali se vaši oglasi za volitve v EU prikazujejo samo v EU in ali ste bili preverjeni za prikazovanje oglasov za volitve v EU. Preberite več o postopku preverjanja

 2. Če želite, da vaš oglas znova pregledamo, se obrnite na nas ali uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.

 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve.

Oglasi za volitve v Združenem kraljestvu

Oglasi za volitve v Združenem kraljestvu vključujejo oglase, ki prikazujejo:

 • politično stranko, trenutno izvoljenega nosilca funkcije ali kandidata za parlament v Združenem kraljestvu;
 • referendumsko vprašanje, o katerem se bo glasovalo, skupino referendumskih kampanj ali poziv h glasovanju, ki je povezan z državnim referendumom oziroma regionalnim referendumom, povezanim s suverenostjo.

Upoštevajte, da oglasi za volitve ne vključujejo oglasov za izdelke ali storitve, vključno s promocijskim političnim prodajnim blagom, kot so majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za spodbujanje pokritosti referendumov, političnih strank, kandidatov ali trenutno izvoljenih nosilcev funkcij.

Spodaj so navedene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za volitve v Združenem kraljestvu.

Zahteve za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve v Združenem kraljestvu

Dovoljeno z omejitvami Oglasi za volitve v Združenem kraljestvu se lahko prikazujejo samo, če je Google preveril oglaševalca.

Preberite, kako se lahko prijavite za preverjanje.

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za volitve v Združenem kraljestvu se lahko prikazujejo samo v Združenem kraljestvu. Preverite, ali se vaši oglasi za volitve v Združenem kraljestvu prikazujejo samo v Združenem kraljestvu in ali ste bili preverjeni za prikazovanje oglasov za volitve v Združenem kraljestvu. Preberite več o postopku preverjanja.
 2. Če želite, da vaš oglas znova pregledamo, se obrnite na nas ali uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.
 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve.

Oglasi za volitve v Indiji

 

Oglasi za volitve v Indiji so oglasi za volitve v ljudsko zbornico indijskega parlamenta Lok Sabha ali zakonodajno skupščino Vidhan Sabha, ki predstavljajo politično stranko, političnega kandidata ali sedanjega člana Lok Sabhe ali Vidhan Sabhe, ali oglasi, ki jih prikazuje politična stranka, politični kandidat ali sedanji član Lok Sabhe ali Vidhan Sabhe.

Upoštevajte, da oglasi za volitve ne vključujejo oglasov, ki jih prikazujejo nepolitični subjekti za promocijo političnega prodajnega blaga, denimo majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za spodbujanje pokritosti političnih strank, volilnih kampanj v Lok Sabhi ali Vidhan Sabhi, kandidatov ali trenutno izvoljenih članov Lok Sabhe ali Vidhan Sabhe.

Spodaj so navedene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za volitve v Indiji.

Zahteva za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve v Indiji
Dovoljeno z omejitvamiOglasi za volitve v Indiji se lahko prikazujejo samo, če je Google preveril oglaševalca. Oglaševalci, ki še niso preverjeni, morajo pred prikazovanjem oglasov za volitve v Indiji opraviti postopek preverjanja. 
Zahteva za predhodni certifikat za oglase za volitve v Indiji

Dovoljeno z omejitvamiOglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za volitve v Indiji, morajo za vsak oglas poslati veljaven predhodni certifikat, ki ga izda indijska volilna komisija ECI (Election Commission of India) ali vir, ki ga pooblasti ECI.

Opomba: Pred pošiljanjem tega predhodnega certifikata za vsak posamezni oglas mora oglaševalca najprej preveriti Google.
 

Če vas je Google že preveril, oddajte predhodne certifikate za oglase za volitve tukaj

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za indijske volitve se lahko prikazujejo samo v Indiji. Preverite, ali se vaši oglasi za indijske volitve prikazujejo samo v Indiji. Poleg tega preverite, ali vas je Google preveril in ali ste poslali predhodni certifikat za vsak oglas za volitve, ki ga želite prikazovati. Preberite več o postopku preverjanja.

 2. Če želite, da vaš oglas znova pregledamo, se obrnite na nas. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.

 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati ali nimate predhodnega certifikata, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve.

Oglasi za volitve v Izraelu

Oglasi za volitve v Izraelu so oglasi, ki prikazujejo katero koli od naslednjih entitet ali ki jih prikazuje katera koli od naslednjih entitet:

 • politična stranka, trenutno izvoljeni nosilec funkcije ali posamezni kandidat za Knesset; ali
 • seznam kandidatov, ki je sestavljen iz ene ali več političnih strank za Knesset.

Oglasi za volitve ne vključujejo oglasov za izdelke ali storitve, vključno s promocijskim političnim prodajnim blagom, kot so majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za oglaševanje pokritosti političnih strank, kandidatov, seznamov, sestavljenih iz več političnih strank, ali trenutno izvoljenih nosilcev funkcij. 

Spodaj so navedene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi oglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za volitve v Izraelu. 

Zahteve za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve v Izraelu

Dovoljeno z omejitvami  Oglasi za volitve v Izraelu se lahko prikazujejo samo, če je Google preveril oglaševalca.

Dovoljeno z omejitvami  Oglaševalci morajo pri preverjanju razkriti, ali so kandidati, trenutno izvoljeni nosilci funkcije, politične stranke ali seznami kandidatov, sestavljeni iz ene ali več političnih strank za Knesset. Za te oglaševalce bodo vsi oglasi, ki se prikazujejo v preverjenem računu, obravnavani kot oglasi za volitve.

Preberite, kako se prijavite za preverjanje

Dovoljeno z omejitvami  Oglaševalci morajo v skladu z izraelskim zakonom v oglase vključiti izjave o zavrnitvi odgovornosti.

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za volitve v Izraelu se lahko prikazujejo samo v Izraelu. Preverite, ali se vaši oglasi za volitve v Izraelu prikazujejo samo v Izraelu in ali ste bili preverjeni za prikazovanje oglasov za volitve v Izraelu. Preberite več o postopku preverjanja.
 2. Stopite v stik z nami, če želite, da znova pregledamo vaš oglas, ali pa uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.
 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve v Izraelu. 

Oglasi za volitve na Novi Zelandiji

Oglasi za volitve na Novi Zelandiji so oglasi, ki prikazujejo kar koli od naslednjega:

 • politično stranko, trenutno izvoljenega nosilca funkcije ali kandidata za parlament na Novi Zelandiji; ali 
 • referendumsko vprašanje, o katerem se bo glasovalo, predlagatelja referendumske možnosti, ali poziv h glasovanju, ko v novozelandski svet z zakonom ali odredbo uradno razglasi referendum. 

Oglasi za volitve ne vključujejo oglasov za izdelke ali storitve, vključno s promocijskim političnim prodajnim blagom, kot so majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za oglaševanje pokritosti političnih strank, kandidatov ali trenutno izvoljenih nosilcev funkcij. 

Oglasi za volitve na Novi Zelandiji se smejo prikazovati samo, če je Google preveril oglaševalca. Preberite, kako se lahko prijavite za preverjanje

Zahteve za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve na Novi Zelandiji

Dovoljeno z omejitvami Oglasi za volitve na Novi Zelandiji se lahko prikazujejo samo, če je Google preveril oglaševalca.

Preberite, kako se lahko prijavite za preverjanje
 

Dovoljeno z omejitvami Oglaševalci morajo upoštevati novozelandsko zakonodajo in veljavne smernice volilne komisije, povezane z zavrnitvijo odgovornosti, vključno z navedbo jasne izjave promotorja v oglasih, kadar je potrebno. Če to zahteva zakonodaja, morajo oglaševalci pred nakupom oglasov pridobiti pooblastilo politične stranke ali kandidata.

Dovoljeno z omejitvami Oglaševalci morajo upoštevati novozelandsko zakonodajo o obdobjih volilnega molka.

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za volitve na Novi Zelandiji se lahko prikazujejo samo na Novi Zelandiji. Preverite, ali se vaši oglasi za volitve na Novi Zelandiji prikazujejo samo na Novi Zelandiji in ali ste bili preverjeni za prikazovanje oglasov za volitve na Novi Zelandiji. Preberite več o postopku preverjanja.
 2. Če želite, da vaš oglas znova pregledamo, se obrnite na nas ali uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.
 3. Potrdite, da ne poskušate prikazovati oglasov v maorščini. Žal maorščina trenutno ni podprt jezik za Google Ads ali DV360, zato ni mogoče prikazovati oglasov v maorščini. Oglasi za volitve na Novi Zelandiji v podprtem jeziku, ki vsebujejo besedo ali izraz iz splošne rabe v maorščini, so dovoljeni. Dodatne informacije o podprtih jezikih za Google Ads so na voljo tukaj. Dodatne informacije o podprtih jezikih za DV360 so na voljo tukaj.
 4. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve na Novi Zelandiji.

Oglasi za volitve v Avstraliji

Oglasi za volitve v Avstraliji so oglasi, ki prikazujejo naslednje: 

 • politično stranko, trenutno izvoljenega nosilca funkcije ali kandidata za predstavniški dom ali senat.

Upoštevajte, da oglasi za volitve ne vključujejo oglasov za izdelke ali storitve, vključno s promocijskim političnim prodajnim blagom, kot so majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za oglaševanje pokritosti političnih strank, kandidatov ali trenutno izvoljenih nosilcev funkcij. 

Spodaj so navedene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za volitve v Avstraliji. 

Zahteve za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve v Avstraliji

Dovoljeno z omejitvami Oglasi za volitve v Avstraliji se lahko prikazujejo samo, če je Google preveril oglaševalca. Preberite, kako se lahko prijavite za preverjanje.

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za volitve v Avstraliji se lahko prikazujejo samo v Avstraliji. Preverite, ali se vaši oglasi za volitve v Avstraliji prikazujejo samo v Avstraliji in ali ste bili preverjeni za prikazovanje oglasov za volitve v Avstraliji. Preberite več o postopku preverjanja.
 2. Stopite v stik z nami, če želite, da znova pregledamo vaš oglas, ali pa uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.
 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve.

Oglasi za volitve na Tajvanu

Oglasi za volitve na Tajvanu so oglasi, ki prikazujejo katerega koli od naslednjih subjektov:

 • politično stranko, trenutno izvoljenega nosilca funkcije ali kandidata za funkcijo predsednika, podpredsednika, člana vladnega organa Legislative Yuan oziroma za funkcijo župana za eno od teh šestih občin: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City, and Kaohsiung City.

Oglasi za volitve ne vključujejo oglasov za izdelke ali storitve, vključno s promocijskim političnim prodajnim blagom, kot so majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za oglaševanje pokritosti političnih strank, kandidatov ali trenutno izvoljenih nosilcev funkcij.

Spodaj so navedene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za volitve na Tajvanu. 

Zahteve za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve na Tajvanu

Dovoljeno z omejitvami Oglasi za volitve na Tajvanu se lahko prikazujejo samo, če je Google preveril oglaševalca. Preberite, kako se lahko prijavite za preverjanje.

Dovoljeno z omejitvami Oglaševalci morajo upoštevati tajvansko zakonodajo glede zavrnitve odgovornosti in obdobij volilnega molka.

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za volitve na Tajvanu se lahko prikazujejo samo na Tajvanu. Preverite, ali se vaši oglasi za volitve na Tajvanu prikazujejo samo na Tajvanu in ali ste bili preverjeni za prikazovanje oglasov za volitve na Tajvanu. Preberite več o postopku preverjanja.
 2. Če želite, da vaš oglas znova pregledamo, se obrnite na nas ali uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu. Če je potreben temeljitejši pregled, je treba morda počakati več časa.
 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve na Tajvanu. .

 

Oglasi za volitve v Združenih državah

Oglasi za volitve v Združenih državah vključujejo oglase, ki prikazujejo:

 • Trenutnega nosilca funkcije ali kandidata za izvoljeni zvezni urad. Sem sodijo zvezni uradi, kot so predsednik ali podpredsednik Združenih držav in člani predstavniškega doma Združenih držav ali senata Združenih držav.
 • Trenutnega nosilca funkcije ali kandidata za izvoljeni urad na ravni zvezne države, kot je guverner, državni sekretar ali član državnega zakonodajnega organa.
 • Politično stranko na zvezni ali državni ravni.
 • Vprašanje, pobudo ali predlog na ravni zvezne države, ki izpolnjuje pogoje za volitve v svoji zvezni državi.

Upoštevajte, da oglasi za volitve ne vključujejo oglasov za izdelke ali storitve, vključno s promocijskim političnim prodajnim blagom, denimo majice, ali oglasov, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za spodbujanje pokritosti kampanj za zvezne volitve, kandidatov ali trenutno izvoljenih nosilcev zveznih funkcij.

Spodaj so navedene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oglaševalci, ki želijo prikazovati oglase za zvezne volitve v Združenih državah.

Zahteve za preverjanje oglaševalcev za oglase za volitve v Združenih državah

Dovoljeno z omejitvami Oglasi za volitve v Združenih državah se lahko prikazujejo, če je Google preveril oglaševalca.

Preberite, kako se lahko prijavite za preverjanje.

Odpravljanje težav
 1. Oglasi za volitve v Združenih državah se lahko prikazujejo samo v Združenih državah. Preverite, ali se vaši oglasi za volitve v Združenih državah prikazujejo samo v Združenih državah in ali ste bili preverjeni za prikazovanje oglasov za volitve v Združenih državah. Preberite več o postopku preverjanja
 2. Če želite, da vaš oglas znova pregledamo, se obrnite na nas ali uredite oglas. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled. Večino oglasov pregledamo v enem delovnem dnevu, če je potreben temeljitejši pregled, pa lahko traja tudi več časa.
 3. Če postopka preverjanja ne morete dokončati, odstranite vso vsebino, ki krši pravilnik o oglasih za volitve.

Oglasi za državne volitve v Združenih državah

Poleg zgornjih zahtev v nekaterih ameriških zveznih državah obstajajo še dodatne omejitve za oglase za državne in lokalne volitve. Podrobnosti glede na zvezno državo so navedene spodaj.

Omejitve v Kaliforniji

Za odbore v Kaliforniji, ki morajo po zakonu California Government Code § 84504.6 (2018) spletnim platformam posredovati izrecno obvestilo pred nakupom »oglasov z razkritjem podatkov na spletnih platformah«, ki so povezani s kandidati za izvoljenega nosilca v Kaliforniji ali vprašanji v Kaliforniji, je zahtevano naslednje:

Dovoljeno z omejitvamiOdbori v Kaliforniji, ki želijo kupiti »oglase z razkritjem podatkov na spletnih platformah«, morajo: (1) izrecno obvestiti Google in posredovati dodatne podatke o sebi za poročilo o preglednosti političnega oglaševanja v Googlu in za razkritja znotraj oglasov in (2) preveriti svoj račun.

Pošljite ta obrazec, da dokončate postopek izrecnega obveščanja. Če uporabljate platformo Display & Video 360 za oglaševanje, izpolnite ta obrazec, da izpolnite zgornje zahteve.

Po zaključku tega postopka bodo vsi oglasi v vašem računu primerni za razkritja, ki jih zahteva zakon. Ker se razkritja v oglasih prikazujejo prek ikone »Zakaj ta oglas«, ne smete onemogočiti prikazovanja te ikone v oglasih. Več informacij o tem postopku in priporočil za upravljanje računa je na voljo v tem vodniku z najboljšimi postopki.

Omejitve v Marylandu
Naslednje ni dovoljeno:
 Oglasi, povezani z referendumskimi vprašanji ter kandidati za državne in lokalne volitve
Omejitve v New Jerseyju
Naslednje ni dovoljeno:
 Oglasi, povezani z referendumskimi vprašanji ter kandidati za državne in lokalne volitve
Omejitve v New Yorku

Pred nakupom političnih oglasov morajo komisije za neodvisno financiranje v zvezni državi New York izpolniti to zahtevo:  

Dovoljeno z omejitvami Komisije za neodvisno financiranje, ki želijo kupiti oglase, povezane z referendumskimi vprašanji ter kandidati za državne in lokalne volitve v New Yorku, morajo obvestiti Google, da so komisije za neodvisno financiranje, ter poslati kopijo registracijske dokumentacije, ki je bila vložena pri volilnem odboru zvezne države New York (New York State Board of Elections). 
 
Izpolnite ta obrazec za upoštevanje zgornjih zahtev.  
Če uporabljate okolje Display & Video 360 za oglaševanje, izpolnite ta obrazec za upoštevanje zgornjih zahtev.
Omejitve v Nevadi
Naslednje ni dovoljeno:
 Oglasi, povezani z referendumskimi vprašanji ter kandidati za državne in lokalne volitve
Omejitve v Virginiji

Za spletne oglaševalce politične vsebine v Virginiji, ki morajo v skladu s prilogo § 24.2-960 k virginijskem zakoniku (Virginia Code) spletni platformi sporočiti, da so oglaševalec politične vsebine v spletu, in spletni platformi predložiti potrdilo, da imajo v skladu z državno in lokalno zakonodajo dovoljenje za zakonit nakup ali promoviranje oglasov s politično vsebino v spletu, pri katerem zaračunajo plačilo, velja ta zahteva:

Dovoljeno z omejitvamiSpletni oglaševalci politične vsebine v Virginiji, ki želijo kupiti »spletne oglase s politično vsebino«, morajo: (1) Googlu sporočiti, da so oglaševalec politične vsebine v spletu, (2) Googlu predložiti potrdilo, da imajo v skladu z državno in lokalno zakonodajo dovoljenje za zakonit nakup ali promoviranje oglasov s politično vsebino v spletu, pri katerem zaračunajo plačilo, in (3) preveriti svoj račun.

Pošljite ta obrazec, da dokončate postopek sporočanja svoje identitete in predložitve svojega potrdila.

Omejitve v Washingtonu
Naslednje ni dovoljeno:
 Oglasi, povezani z referendumskimi vprašanji ter kandidati za državne in lokalne volitve
Če želite prijaviti oglas, ki krši ta pravilnik, ali zahtevati dodatne informacije o njem, izpolnite naš obrazec glede zahteve za podatke o oglasih za volitve v Washingtonu.
Omejitve v Seattlu

Naslednje ni dovoljeno:

 Oglasi, ki posredno ali neposredno prosijo za glasove oziroma finančno ali drugo podporo v kateri koli volilni kampanji ali ki prenašajo sporočilo, ki se navezuje na katero koli politično zadevo, ki je lokalnega pomena, vključno z zakonodajo ali stališčem izvoljenega uradnika glede zakonodaje.

Politični oglasi v Singapurju

V Singapurju je na Googlovih platformah prepovedana ta vsebina:

Oglasi, ki vplivajo ali poskušajo vplivati na:
 • izid predsedniških volitev, splošnih parlamentarnih volitev, nadomestnih parlamentarnih volitev ali referenduma;
 • javno mnenje o zadevi, ki je v Singapurju predmet javnega interesa ali javne polemike (glavni takšni primeri so povezani z raso ali vero); ali
 • zakonodajni postopek ali izid v Singapurju ali ki spreminjajo ali si prizadevajo spremeniti zakon na celotnem območju ali delu Singapurja.
Oglasi, ki promovirajo interese politične stranke ali druge skupine oseb, organizirane v Singapurju, za doseganje političnih ciljev.

Oglasi za volitve v Južni Koreji

V Južni Koreji je na Googlovih platformah prepovedana ta vsebina:

Oglasi za volitve s političnimi kandidati ali strankami za izvoljene funkcije v Južni Koreji.

Oglasi za volitve v Kanadi

V Kanadi je na Googlovih platformah v času volitev, ki ga opredeljuje kanadski zakon o volitvah, prepovedana ta vsebina.

 Oglasi, v katerih je predstavljena zvezna politična stranka, vodja zvezne politične stranke, trenutni član ali kandidat (vključno z osebo, ki se poteguje za nominacijo) za člana kanadskega parlamenta.

Opomba: Ta pravilnik ne velja za oglase, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za promoviranje poročanja o volitvah.

Oglasi s polemikami v Kanadi

V Kanadi je na Googlovih platformah v času volitev, ki ga opredeljuje kanadski zakon o volitvah, prepovedana ta vsebina.

 Oglasi, v katerih je predstavljena polemika, s katero je povezana zvezna politična stranka, trenutni član ali kandidat za člana kanadskega parlamenta.

Opomba: Ta pravilnik ne velja za oglase, ki jih prikazujejo novinarske organizacije za promoviranje poročanja o volitvah.

Zahteve glede razkritja podatkov za oglaševanje volitev 

Za države, za katere veljajo Googlovi pravilniki o oglasih za volitve, mora biti v vseh oglasih za volitve prikazano razkritje podatkov, ki prikazuje, kdo je plačal oglas. Google bo na podlagi podatkov, ki so bili posredovani v postopku preverjanja, za večino oblik oglasov samodejno ustvaril razkritje podatkov o plačniku. 

Dovoljeno z omejitvami Za naslednje oblike oglasov in funkcije, ki so na voljo v Googlu, je oglaševalec odgovoren za vključitev objave »Plačnik je oglaševalec« neposredno v oglas, objavi pa mora slediti ime organizacije ali posameznika, ki plačuje oglas. Objava mora biti ves čas vidna v oglasu.

Upoštevajte, da ta objava ni nadomestilo za nobeno drugo objavo, ki jo morate po zakonu morda vključiti v oglas.

Preberite, kako popravite neodobren oglas

 

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite:stopite v stik s podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?