Treści polityczne

Google popiera odpowiedzialne reklamy polityczne i oczekuje, że wszystkie takie reklamy oraz strony lub aplikacje wyświetlające reklamy tego typu będą zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi, w tym z wymaganiami dotyczącymi kampanii wyborczych, wyborów i ciszy wyborczej na obszarze, na który kierowane są dane reklamy. Treści polityczne to m.in. reklamy dotyczące organizacji i partii politycznych, poparcia dla idei politycznych lub zbiórki funduszy na cele polityczne, a także reklamy konkretnych kandydatów i polityków.

Nieprzestrzeganie naszych zasad dotyczących treści politycznych może skutkować publicznym ujawnieniem informacji o koncie i reklamach politycznych lub przekazaniem tych informacji odpowiednim instytucjom państwowym i organom regulacyjnym.

Reklamy wyborcze

W niektórych krajach reklamy wyborcze mogą być wyświetlane z pewnymi ograniczeniami. Poniżej znajdziesz definicje reklam wyborczych w poszczególnych krajach i regionach oraz wymagania obowiązujące reklamodawców.

Reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

 

W Unii Europejskiej reklamy wyborcze to reklamy:

 • partii politycznej, obecnie wybranego urzędnika lub kandydata do Parlamentu Europejskiego;
 • partii politycznej, obecnego urzędnika lub kandydata na urząd krajowy w państwie członkowskim UE (na przykład posłów parlamentu krajowego oraz prezydentów wybieranych w wyborach bezpośrednich);
 • związane z pytaniem referendalnym poddanym pod głosowanie, grupą prowadzącą kampanię referendalną lub wezwaniem do głosowania w związku z referendum ogólnonarodowym bądź krajowym albo regionalnym referendum w sprawie suwerenności.

Reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat referendów, partii politycznych, kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego, kandydatów na posłów lub aktualnych członków tej instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.


Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

Dozwolone z ograniczeniamiTylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w UE mogą się wyświetlać tylko w UE. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam.Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w Indiach

 

15 października 2019 r. Google zacznie egzekwować zasady dotyczące reklam wyborczych, które prezentują partie polityczne, aktualnych członków Vidhan Sabhy lub kandydatów na członków tej instytucji, a także wszystkie reklamy zamawiane przez partie polityczne lub wymienione wcześniej osoby. Obecnie reklamodawcy mogą ubiegać się o weryfikację i przedstawiać wstępne zatwierdzenia reklam.

W Indiach do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują partie polityczne, aktualnych członków Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy lub kandydatów na członków tych instytucji, a także wszystkie reklamy zamawiane przez partie polityczne lub wymienione wcześniej osoby.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług podmiotów, które nie są organizacjami politycznymi, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych o publikowanych materiałach na temat partii politycznych, kampanii wyborczych do Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy, kandydatów na członków lub aktualnych członków tych instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach
Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach. Reklamodawcy, którzy nie przeszli jeszcze weryfikacji, muszą zainicjować ten proces przed uruchomieniem jakichkolwiek reklam wyborczych w Indiach.
Obowiązkowe wstępne zatwierdzanie reklam wyborczych w Indiach

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach, muszą przesłać wstępne zatwierdzenia poszczególnych reklam przez indyjską komisję wyborczą (Election Commission of India) lub przez dowolny podmiot upoważniony przez tę komisję.

Uwaga: reklamodawca musi zostać zweryfikowany przez Google przed przedstawieniem wstępnego zatwierdzenia każdej reklamy.
 

Jeśli jesteś reklamodawcą już zweryfikowanym przez Google, prześlij wstępne zatwierdzenie swoich reklam wyborczych tutaj.

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w Indiach mogą się wyświetlać tylko w Indiach. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Pamiętaj też, że musisz przedstawić wstępne zatwierdzenie każdej reklamy wyborczej, jaką chcesz opublikować. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji lub uzyskać wstępnego zatwierdzenia reklamy, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w Tajwanie

W Tajwanie od 15 listopada 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. na platformach Google zabronione będą:

Reklamy, które prezentują partie polityczne, obecnego urzędnika lub kandydata na urząd prezydenta, wiceprezydenta lub członka rady legislacyjnej
 

Reklamy dotyczące wyborów federalnych w USA

W USA do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują aktualnych urzędników federalnych (np. prezydenta lub wiceprezydenta USA, członków Izby Reprezentantów lub Senatu USA) lub kandydatów na takie stanowiska.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych o publikowanych materiałach na temat kampanii do wyborów federalnych, aktualnych urzędników federalnych lub kandydatów na takie stanowiska.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy związane z wyborami federalnymi w Stanach Zjednoczonych.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w USA 

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w USA.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w USA mogą się wyświetlać tylko w USA. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy dotyczące wyborów stanowych w USA

W przypadku wyborów na poziomie stanowym i lokalnym oprócz powyższych wymagań w niektórych stanach obowiązują dodatkowe ograniczenia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące poszczególnych stanów.

Ograniczenia w stanie Maryland
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie New Jersey
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie Nowy Jork

W przypadku stanu Nowy Jork komitety ds. niezależnych wydatków związanych z kampaniami wyborczymi muszą spełnić następujące wymagania przed wykupieniem reklamy politycznej:

Dozwolone z ograniczeniami Komitety ds. niezależnych wydatków związanych z kampaniami wyborczymi, które chcą wykupić ogłoszenia dotyczące referendów lub kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych w stanie Nowy Jork, muszą poinformować Google, że są komitetami ds. niezależnych wydatków, oraz przedstawić kopię dokumentów rejestracyjnych przekazanych stanowej radzie wyborczej (New York State Board of Elections). 
 
Wypełnij ten formularz, aby spełnić powyższe wymaganie.  
Jeżeli korzystasz z usługi Display & Video 360, wypełnij ten formularz.
Ograniczenia w stanie Nevada
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie Waszyngton
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych

Reklamy wyborcze w Kanadzie

Od 30 czerwca do 21 października 2019 r. na platformach Google w Kanadzie niedozwolone będą takie treści:

 Reklamy, które prezentują federalną partię polityczną, jej przywódcę, obecnego członka Parlamentu Kanady lub kandydata do tej instytucji (w tym także osobę ubiegającą się o nominację partyjną).

Uwaga: ta zasada nie dotyczy reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat wyborów.

Reklamy programowe w Kanadzie

Od 27 sierpnia do 21 października 2019 r. na platformach Google w Kanadzie niedozwolone będą takie treści:

 Reklamy prezentujące tematy, którymi zajmuje się federalna partia polityczna, obecny członek Parlamentu Kanady lub kandydat do tej instytucji.

Uwaga: ta zasada nie dotyczy reklam agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat wyborów.

Wymogi informacyjne dotyczące reklam wyborczych

Zgodnie z wymaganiami Google wszystkie reklamy wyborcze wyświetlane w UE, Indiach i USA muszą zawierać informację o źródle finansowania. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie wygeneruje informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji.

Dozwolone z ograniczeniami W przypadku poniższych formatów reklam i funkcji dostępnych w Google reklamodawca musi dodać bezpośrednio w tekście reklamy informację „Opłacone przez” i nazwę organizacji lub imię i nazwisko osoby finansującej reklamę. Ta informacja musi być zawsze widoczna w reklamie.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieszczenia w reklamie także innych informacji.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę.

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?