Treści polityczne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Google popiera odpowiedzialne reklamy polityczne i oczekuje, że wszystkie takie reklamy oraz strony i aplikacje wyświetlające reklamy tego typu będą zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi, w tym z wymaganiami dotyczącymi kampanii wyborczych, wyborów i ciszy wyborczej, obowiązującymi na obszarze, na który kierowane są dane reklamy.

Wymagania Google związane z reklamami politycznymi i wyborczymi różnią się w zależności od regionu.

W niektórych regionach reklamy wyborcze mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. W tych regionach reklamy wyborcze podlegają wymaganiom dotyczącym ujawniania informacji i ograniczeniom kierowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej. Na kontach Google Ad Grants nie można wyświetlać reklam wyborczych ani ubiegać się o weryfikację reklam wyborczych w tych regionach. Informacje na temat wymaganej weryfikacji i obowiązujących ograniczeń można znaleźć w sekcji dotyczącej danego regionu.

W innych regionach obowiązują ograniczenia dotyczące reklam politycznych. Poniżej znajdziesz listę tych regionów oraz niedozwolonych działań. Zasady dotyczące lokalnych wymagań prawnych mogą zawierać dodatkowe zakazy lub wymagania.

Jeśli Twoje reklamy zawierają treści polityczne, które nie są objęte opisanymi tutaj ograniczeniami ani lokalnymi wymaganiami prawnymi dla danego regionu, mogą być wyświetlane, o ile są zgodne ze wszystkimi innymi zasadami Google Ads oraz lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Nieprzestrzeganie naszych zasad dotyczących treści politycznych może skutkować publicznym ujawnieniem informacji o koncie i reklamach politycznych lub przekazaniem tych informacji odpowiednim instytucjom państwowym i organom regulacyjnym.

Reklamy wyborcze

W tych regionach reklamy wyborcze mogą wyświetlać tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google. Poniżej przedstawiamy sposób definiowania „reklam wyborczych” w poszczególnych regionach oraz wymagania obowiązujące reklamodawców.   

Aby wyświetlać reklamy wyborcze w regionie, którego dotyczy ich treść, reklamodawca musi przejść proces weryfikacji reklam wyborczych w tym regionie. Przykład: jeśli reklamodawca chce wyświetlać australijskie reklamy wyborcze w Australii, musi przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam.   

Aby wyświetlać reklamy wyborcze poza regionem, którego dotyczy ich treść, reklamodawca musi przejść proces weryfikacji reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy odpowiedni dla regionu swojego zamieszkania. Przykład: aby móc wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze w dowolnym regionie poza Nową Zelandią, reklamodawca mieszkający w Wielkiej Brytanii musi przejść proces weryfikacji dla Wielkiej Brytanii.

Reklamy wyborcze w Argentynie

Argentyńskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • partię polityczną, koalicję albo obecnego prezydenta, wiceprezydenta, członka Senatu lub Izby Deputowanych bądź kandydata na te urzędy.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać argentyńskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać argentyńskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać argentyńskie reklamy wyborcze w Argentynie tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać argentyńskie reklamy wyborcze poza Argentyną tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy muszą przestrzegać obowiązujących w Argentynie przepisów dotyczących okresów ciszy wyborczej.

Rozwiązywanie problemów

 1. Jeśli chcesz wyświetlać argentyńskie reklamy wyborcze w Argentynie, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji
 2. Jeśli chcesz wyświetlać argentyńskie reklamy wyborcze poza Argentyną, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikację tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowne sprawdzenie reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące argentyńskich reklam wyborczych.
Australijskie reklamy wyborcze

Australijskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • australijską federalną partię polityczną, obecnego członka Izby Reprezentantów lub Senatu Australii, kandydata do Izby Reprezentantów lub Senatu Australii lub plebiscyt albo referendum przeprowadzone przez australijską komisję wyborczą;
 • partię polityczną w danym stanie lub terytorium, kandydata na urząd stanowy lub terytorialny, osobę sprawującą obecnie urząd stanowy lub terytorialny lub plebiscyt albo referendum przeprowadzone przez stanową lub terytorialną komisję wyborczą, przy czym obejmuje to następujące stany i terytoria:
  • Australijskie Terytorium Stołeczne,
  • Nowa Południowa Walia,
  • Terytorium Północne,
  • Queensland,
  • Australia Południowa,
  • Tasmania,
  • Wiktoria,
  • Australia Zachodnia.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze w Australii tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak przesłać wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać australijskie reklamy wyborcze poza Australią tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać australijskie reklamy wyborcze w Australii, musisz przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Aby wyświetlać australijskie reklamy wyborcze poza Australią, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikację tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowne sprawdzenie reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące australijskich reklam wyborczych.

Chilijskie reklamy wyborcze

Chilijskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • partię polityczną, koalicję, obecnego prezydenta, członka Senatu lub Izby Deputowanych bądź kandydata na te urzędy;
 • pytanie lub wezwanie do głosowania w ogólnokrajowym referendum zapowiedzianym oficjalnie ustawą nadzwyczajną.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać chilijskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać chilijskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać chilijskie reklamy wyborcze w Chile tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania takich reklam. Dowiedz się, jak złożyć wniosek o weryfikację

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać chilijskie reklamy wyborcze poza Chile tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów

 1. Aby wyświetlać chilijskie reklamy wyborcze, reklamodawca musi przejść proces weryfikacji na potrzeby wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Aby wyświetlać chilijskie reklamy wyborcze poza Chile, reklamodawca musi przejść proces weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące chilijskich reklam wyborczych.
Reklamy wyborcze dotyczące UE

Reklamy wyborcze dotyczące UE to reklamy, które prezentują:

 • partię polityczną, obecnego członka Parlamentu Europejskiego lub kandydata do tej instytucji;
 • partię polityczną, osobę wybraną na urząd państwowy i sprawującą obecnie ten urząd w państwie członkowskim UE lub kandydata na urząd krajowy w takim państwie (np. posłów parlamentu krajowego oraz prezydentów wybieranych w wyborach bezpośrednich);
 • pytanie referendalne poddane pod głosowanie, grupę prowadzącą kampanię referendalną lub wezwanie do głosowania w związku z referendum ogólnonarodowym albo regionalnym w sprawie suwerenności.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze dotyczące UE.


Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze dotyczące UE

Z ograniczeniem Reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy wyborcze dotyczące UE w UE tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak przesłać wniosek o weryfikację.

Z ograniczeniem Reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy wyborcze dotyczące UE poza UE tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

 Z ograniczeniem Reklamodawcy muszą przestrzegać przepisów obowiązującego prawa wyborczego, w tym wstrzymywać reklamy zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących okresów ciszy wyborczej. Nie zezwalamy na wyświetlanie reklam wyborczych dotyczących UE (rozumianych zgodnie z definicją zawartą w naszych zasadach) w okresie ciszy wyborczej we Włoszech.

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać reklamy wyborcze dotyczące UE w UE, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

 2. Jeśli chcesz wyświetlać reklamy wyborcze dotyczące UE poza UE, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikację tożsamości reklamodawcy.

 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady obowiązujące w przypadku reklam wyborczych dotyczących UE.

Indyjskie reklamy wyborcze

Indyjskie reklamy wyborcze to reklamy, które dotyczą wymienionych niżej podmiotów albo które są przez nie wyświetlane:

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze

Z ograniczeniem Reklamodawcy mogą wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze w Indiach tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak przesłać wniosek o weryfikację.

Z ograniczeniem W ramach weryfikacji reklamodawca, który chce wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze w Indiach, musi określić, czy jest partią polityczną wchodzącą w skład Lok Sabhy albo Vidhan Sabhy, obecnym członkiem tych instytucji lub kandydatem ubiegającym się o mandat. W przypadku tych reklamodawców wszystkie reklamy wyświetlane na zweryfikowanym koncie będą uznawane za reklamy wyborcze.

Z ograniczeniem Reklamodawcy mogą wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze poza Indiami tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy.
Obowiązkowe wstępne zatwierdzanie reklam wyborczych w Indiach

Z ograniczeniem Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze, muszą przesłać wstępne zatwierdzenie poszczególnych reklam przez indyjską komisję wyborczą lub inny podmiot upoważniony przez tę komisję.

Uwaga: reklamodawca musi zostać zweryfikowany przez Google przed przedstawieniem wstępnego zatwierdzenia każdej reklamy.

Jeśli jesteś reklamodawcą już zweryfikowanym przez Google, prześlij wstępne zatwierdzenie swoich reklam wyborczych tutaj.

Jeżeli korzystasz z usługi Display & Video 360, wypełnij ten formularz.

Wstępne zatwierdzanie nie jest wymagane w przypadku reklam gadżetów politycznych (np. koszulek) wyświetlanych przez podmioty, które nie są organizacjami politycznymi, oraz reklam wyświetlanych przez agencje informacyjne promujące własne materiały na temat wyborów.

Wstępne zatwierdzanie nie jest także wymagane w przypadku reklam wyświetlanych przez instytucje państwowe oraz dostawców usług publicznych przekazujących obywatelom informacje o ich prawach i obowiązkach, polityce rządu, programach, usługach i inicjatywach oraz zagrożeniach związanych ze zdrowiem publicznym, z bezpieczeństwem i środowiskiem. Jeśli reprezentujesz instytucję państwową lub dostawcę usług publicznych i chcesz wyświetlać takie reklamy, zamiast wstępnego zatwierdzenia musisz przesłać list potwierdzający, że Twoje reklamy są wyjątkiem od zasad komisji wyborczej dotyczących wstępnego zatwierdzania. List musi być na papierze firmowym Twojej instytucji państwowej lub organizacji będącej dostawcą usług publicznych, oraz zostać zaopatrzony w Twoją pieczęć i podpis.

Uzyskanie wstępnego zatwierdzenia nie jest również wymagane w przypadku reklam wyświetlanych przez podmioty komercyjne w celach wyłącznie komercyjnych, przedstawiających obecnego członka Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy albo kandydata na członka tych instytucji zgodnie z definicją w zasadach dotyczących indyjskich reklam wyborczych. Jeśli reprezentujesz podmiot komercyjny i chcesz wyświetlać takie reklamy, możesz zamiast wstępnego zatwierdzenia przesłać list na papierze firmowym swojej firmy zaopatrzony w Twoją pieczęć i podpis i potwierdzający, że Twoje reklamy są wyjątkiem od zasad komisji wyborczej dotyczących wstępnego zatwierdzania

Nawet jeśli wstępne zatwierdzanie reklam nie jest wymagane, reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze, muszą zostać zweryfikowani przez Google.
Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze w Indiach, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania takich reklam i przesłać wstępne zatwierdzenie każdej indyjskiej reklamy wyborczej, którą chcesz wyświetlać. Dowiedz się więcej o procesie wstępnego zatwierdzania reklam lub procesie weryfikacji.
 2. Jeśli chcesz wyświetlać indyjskie reklamy wyborcze poza Indiami, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikację tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowne sprawdzenie reklamy. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji lub uzyskać wstępnego zatwierdzenia reklamy, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące indyjskich reklam wyborczych.
Izraelskie reklamy wyborcze

Izraelskie reklamy wyborcze to reklamy, które dotyczą wymienionych poniżej podmiotów albo które są przez nie wyświetlane:

 • partia polityczna, obecny członek Knesetu lub kandydat do tej instytucji;
 • lista kandydatów do Knesetu reprezentujących co najmniej jedną partię polityczną.

Wszyscy reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze, muszą spełnić opisane niżej wymagania.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze w Izraelu tylko po przejściu weryfikacji pod kątem wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami W ramach weryfikacji reklamodawca, który chce wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze w Izraelu, musi określić, czy jest członkiem Knesetu lub kandydatem do tej instytucji, partią polityczną albo listą kandydatów do Knesetu reprezentujących co najmniej jedną partię polityczną. W przypadku tych reklamodawców wszystkie reklamy wyświetlane na zweryfikowanym koncie będą uznawane za reklamy wyborcze.

Dozwolone z ograniczeniami  Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze w Izraelu, muszą umieszczać w reklamach wyłączenia odpowiedzialności wymagane przez przepisy obowiązujące w Izraelu.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze poza Izraelem tylko po przejściu weryfikacji reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze w Izraelu, musisz przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Jeśli chcesz wyświetlać izraelskie reklamy wyborcze poza Izraelem, musisz przejść weryfikację reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowne sprawdzenie reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące izraelskich reklam wyborczych.
Meksykańskie reklamy wyborcze
Meksykańskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:
 • partię polityczną, koalicję, osobę wybraną na urząd państwowy i sprawującą obecnie ten urząd bądź kandydata na prezydenta, członka Senatu lub Izby Deputowanych;
 • pytanie z referendum państwowego oficjalnie ogłoszonego przez Sąd Najwyższy Sprawiedliwości Narodu.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać meksykańskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać meksykańskie reklamy wyborcze

Z ograniczeniem Meksykańskie reklamy wyborcze mogą wyświetlać jedynie agencje. W tym celu muszą one przejść proces weryfikacji Google w imieniu swoich klientów. Sprawdź, jak przesłać wniosek o weryfikację.

Z ograniczeniem Agencje mogą wyświetlać meksykańskie reklamy wyborcze w Meksyku tylko w imieniu organizacji. Sprawdź, jak przesłać wniosek o weryfikację.

Z ograniczeniem Reklamodawcy i agencje, które w ich imieniu wyświetlają meksykańskie reklamy wyborcze, muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa obowiązujących w Meksyku.

Z ograniczeniem Jeśli chcesz wyświetlać meksykańskie reklamy wyborcze poza Meksykiem, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikację tożsamości reklamodawcy oraz potwierdzić, że działasz zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rozwiązywanie problemów
 1. Meksykańskie reklamy wyborcze w Meksyku mogą wyświetlać tylko agencje. Jeśli chcesz wyświetlać meksykańskie reklamy wyborcze w Meksyku, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania meksykańskich reklam wyborczych. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące meksykańskich reklam wyborczych.
Nowozelandzkie reklamy wyborcze

Nowozelandzkie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • partię polityczną, obecnego członka Parlamentu Nowej Zelandii lub kandydata do tej instytucji;
 • pytanie referendalne poddane pod głosowanie, wnioskodawcę pytania referendalnego lub wezwanie do głosowania po oficjalnym ogłoszeniu referendum krajowego na mocy ustawy bądź zarządzenia Rady.
Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze.
 
Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze w Nowej Zelandii tylko po przejściu weryfikacji pod kątem wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze w Nowej Zelandii, muszą przestrzegać prawa Nowej Zelandii i obowiązujących wytycznych Komisji Wyborczej dotyczących oświadczeń o wyłączeniu odpowiedzialności (oznacza to m.in. wyświetlanie w reklamach nazwy lub imienia i nazwiska reklamodawcy oraz jego adresu, o ile jest wymagane prawnie). Jeśli wymaga tego prawo, przed zakupem reklam reklamodawcy muszą uzyskać upoważnienie partii politycznej lub kandydata.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze w Nowej Zelandii, muszą przestrzegać obowiązujących w Nowej Zelandii przepisów dotyczących okresów ciszy wyborczej.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze poza Nową Zelandią tylko po przejściu weryfikacji reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze w Nowej Zelandii, musisz przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Jeśli chcesz wyświetlać nowozelandzkie reklamy wyborcze poza Nową Zelandią, musisz przejść weryfikację reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Upewnij się, że nie próbujesz wyświetlać reklam w języku maoryskim. Język maoryski nie jest obecnie obsługiwany w Google Ads ani w DV360, więc reklamy w tym języku nie mogą się wyświetlać. Dozwolone są nowozelandzkie reklamy wyborcze w obsługiwanym języku zawierające powszechnie używane słowo lub wyrażenie w języku maoryskim. Więcej informacji o językach obsługiwanych w Google Ads znajdziesz tutaj, a o językach obsługiwanych w DV360 – tutaj.
 5. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń reklamy, które naruszają zasady dotyczące nowozelandzkich reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w RPA

Południowoafrykańskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • partię polityczną, obecnego prezydenta, wiceprezydenta, członka Zgromadzenia Narodowego lub Krajowej Rady Prowincji bądź kandydata na te urzędy.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać południowoafrykańskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać południowoafrykańskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać południowoafrykańskie reklamy wyborcze w RPA tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania takich reklam. Dowiedz się, jak złożyć wniosek o weryfikację

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać południowoafrykańskie reklamy wyborcze poza RPA tylko po przejściu weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów

 1. Jeśli chcesz wyświetlać południowoafrykańskie reklamy wyborcze w RPA, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji
 2. Jeśli chcesz wyświetlać południowoafrykańskie reklamy wyborcze poza RPA, musisz przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikację tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące południowoafrykańskich reklam wyborczych.
Brytyjskie reklamy wyborcze

Brytyjskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • partię polityczną, obecnego członka brytyjskiego Parlamentu lub kandydata do tej instytucji;
 • pytanie referendalne poddane pod głosowanie, grupę prowadzącą kampanię referendalną lub wezwanie do głosowania w związku z referendum ogólnonarodowym albo regionalnym w sprawie suwerenności.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać brytyjskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać brytyjskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać brytyjskie reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii tylko po przejściu weryfikacji pod kątem wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać brytyjskie reklamy wyborcze poza Wielką Brytanią tylko po przejściu weryfikacji reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać brytyjskie reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii, musisz przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Jeśli chcesz wyświetlać brytyjskie reklamy wyborcze poza Wielką Brytanią, musisz przejść weryfikację reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące brytyjskich reklam wyborczych.
Amerykańskie reklamy wyborcze

Amerykańskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

 • obecnych urzędników federalnych w Stanach Zjednoczonych (np. prezydenta, wiceprezydenta, członka Izby Reprezentantów lub Senatu) lub kandydatów na takie stanowiska;
 • aktualnych urzędników stanowych (np. gubernatora, sekretarza stanu lub członka stanowego organu ustawodawczego) lub kandydatów na takie stanowiska;
 • partie polityczne działające na szczeblu federalnym lub stanowym;
 • referendum na szczeblu stanowym albo inicjatywę lub wniosek, które mogą być przedmiotem referendum w danym stanie.

Poniżej znajdują się wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać amerykańskie reklamy wyborcze.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać amerykańskie reklamy wyborcze

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać amerykańskie reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych tylko po przejściu weryfikacji pod kątem wyświetlania takich reklam. Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy mogą wyświetlać amerykańskie reklamy wyborcze poza Stanami Zjednoczonymi tylko po przejściu weryfikacji reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli chcesz wyświetlać amerykańskie reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych, musisz przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Jeśli chcesz wyświetlać amerykańskie reklamy wyborcze poza Stanami Zjednoczonymi, musisz przejść weryfikację reklam wyborczych lub tożsamości reklamodawcy.
 3. Skontaktuj się z nami, aby poprosić ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 4. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie reklamy, które naruszają zasady dotyczące amerykańskich reklam wyborczych.
Reklamy dotyczące wyborów stanowych i lokalnych w Stanach Zjednoczonych

W przypadku reklam dotyczących wyborów stanowych i lokalnych oprócz powyższych wymagań w niektórych stanach USA obowiązują dodatkowe ograniczenia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące poszczególnych stanów.

Ograniczenia w stanie Kalifornia

Zgodnie z paragrafem 84504.6 (2018) kalifornijskiego kodeksu administracyjnego (California Government Code) komitety w stanie Kalifornia mają obowiązek wyraźnie powiadomić platformę online o chęci zakupu „reklam na platformie online zawierających informacje o źródle ich finansowania”, które dotyczą wyborów i referendów w Kalifornii. Komitety są zobowiązane do spełnienia poniższych warunków:

Dozwolone z ograniczeniami Komitety w stanie Kalifornia, które chcą kupić „reklamy na platformie online zawierające informacje o źródle ich finansowania”, muszą: 1) wyraźnie powiadomić o tym firmę Google i przesłać dodatkowe informacje o komitecie na potrzeby naszego Raportu przejrzystości, a także by móc umieszczać informacje na temat źródeł finansowania w reklamach; oraz 2) przejść weryfikację konta.

Prześlij ten formularz, by przejść przez proces wyraźnego powiadomienia Google o chęci zakupu reklamy. Jeżeli korzystasz z platformy reklamowej Display & Video 360, wypełnij ten formularz, by spełnić powyższe wymagania.

Po zakończeniu tego procesu wszystkie reklamy na Twoim koncie będą mogły zawierać wymagane prawnie informacje o źródle ich finansowania. Informacje o źródle finansowania Twoich reklam będą widoczne po kliknięciu ikony „Dlaczego ta reklama?”, dlatego nie możesz zrezygnować z wyświetlania tej ikony. Więcej informacji na temat tej procedury i zaleceń dotyczących zarządzania kontem znajdziesz w tym przewodniku ze sprawdzonymi metodami.

Ograniczenia w Idaho

Nie zezwalamy na:

Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach lokalnych

Ograniczenia w stanie Maryland
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie Nevada
Nie zezwalamy na:
Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach lokalnych
Ograniczenia w stanie New Jersey
Nie zezwalamy na:
Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach lokalnych
W przypadku stanu New Jersey reklamodawcy, którzy należą do wymienionych poniżej kategorii, muszą przed wykupieniem reklamy spełnić następujące wymagania:

Dozwolone z ograniczeniamiZgodnie z sekcją 19:44A-22.3(d) statutu stanu New Jersey, aby dokonać zakupu reklamy, następujący reklamodawcy muszą przedstawić kopię zgłoszenia rejestracyjnego złożonego w komisji nadzorującej przestrzeganie prawa wyborczego (Election Law Enforcement Commission):

komitety wyborcze kandydatów, łączone komitety wyborcze kandydatów, komitety polityczne, stałe komitety polityczne, komitety ds. niezależnych wydatków, komitety partii politycznych i komitety przywództwa legislacyjnego, dowolne grupy inne niż takie komitety lub dowolne osoby generujące, ponoszące lub zatwierdzające wydatki związane z finansowaniem komunikatów opisanych w sekcjach 19:44A-22.3(a) i (b) statutu stanu New Jersey.

Wyświetlanie reklam jest możliwe dopiero po wykonaniu tej czynności.

Wypełnij ten formularz, aby spełnić powyższe wymagania.

Ograniczenia w stanie Nowy Jork

W przypadku stanu Nowy Jork komitety ponoszące niezależne wydatki związane z kampaniami wyborczymi muszą przed wykupieniem reklamy politycznej spełnić następujące wymagania:

Dozwolone z ograniczeniami Komitety ponoszące niezależne wydatki związane z kampaniami wyborczymi, które chcą wykupić ogłoszenia dotyczące referendów albo kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych w stanie Nowy Jork, muszą poinformować Google, że są komitetami ponoszącymi niezależne wydatki, oraz przedstawić kopię dokumentów rejestracyjnych przekazanych stanowej radzie wyborczej (New York State Board of Elections). 
 
Wypełnij ten formularz, aby spełnić powyższe wymagania.
Jeżeli korzystasz z usługi Display & Video 360, wypełnij ten formularz.
Ograniczenia w stanie Wirginia

Poniższe informacje dotyczą internetowych reklamodawców politycznych z Wirginii, którzy zgodnie z sekcją 24.2-960 kodeksu Wirginii (Virginia Code Ann. § 24.2-960) mają obowiązek identyfikowania się jako internetowy reklamodawca polityczny w platformie internetowej i przesłania do platformy internetowej poświadczenia, że zgodnie z prawem stanowym i lokalnym mogą legalnie kupować lub odpłatnie promować internetowe reklamy polityczne.

Dozwolone z ograniczeniami Internetowi reklamodawcy polityczni z Wirginii, którzy chcą kupować „internetowe reklamy polityczne”, mają obowiązek: (1) przesłania do Google informacji, w której identyfikują się jako internetowy reklamodawca polityczny; (2) przesłania do Google poświadczenia, że zgodnie z prawem stanowym i lokalnym mogą legalnie kupować i odpłatnie promować internetowe reklamy polityczne; oraz (3) zgłoszenia konta do weryfikacji.

Prześlij ten formularz, by przejść przez proces samodzielnej identyfikacji i certyfikacji.

Ograniczenia w stanie Waszyngton
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Aby zgłosić reklamę, która narusza te zasady, lub poprosić o dodatkowe informacje dotyczące takiej reklamy, wypełnij formularz prośby o informacje dotyczące reklam wyborczych w Waszyngtonie.
Ograniczenia w Seattle

Nie zezwalamy na:

 Reklamy, które bezpośrednio lub pośrednio nakłaniają do głosowania na konkretnego kandydata, do udzielania wsparcia finansowego lub do poparcia w innej formie podczas kampanii wyborczej lub przekazują treści związane z dowolną kwestią polityczną o znaczeniu lokalnym, w tym treści dotyczące przepisów prawa lub stanowiska w sprawie przepisów prawa przedstawionego przez osobę wybraną na urząd publiczny

Ograniczone kierowanie reklam wyborczych

Do kierowania reklam wyborczych można używać tylko tych kryteriów:

Green checkmark, allowed Położenie geograficzne (z wyjątkiem obszaru wokół lokalizacji)

Green checkmark, allowed Wiek, płeć

Green checkmark, allowed Opcje kierowania kontekstowego, takie jak: miejsca docelowe reklam, tematy, słowa kluczowe w witrynach, aplikacjach, filmach i na stronach

Wszystkie inne typy kierowania są niedozwolone w reklamach wyborczych.

Wymagania dotyczące ujawniania informacji w przypadku reklam wyborczych

Reklamy wyborcze wyświetlane przez zweryfikowanych reklamodawców w regionach, w których jest wymagana weryfikacja takich reklam, muszą zawierać informację o źródle ich finansowania. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie wygeneruje informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji. Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Dozwolone z ograniczeniami W przypadku poniższych formatów reklam i funkcji dostępnych w Google reklamodawca musi dodać bezpośrednio w tekście reklamy informację „Opłacone przez” i nazwę organizacji lub imię i nazwisko osoby finansującej reklamę. W przypadku formatów wizualnych ta informacja musi być zawsze widoczna w reklamie, a rozmiar czcionki musi być czytelny dla przeciętnego użytkownika. W przypadku formatów wyłącznie dźwiękowych informacja musi być odczytana w sposób zbliżony pod względem natężenia dźwięku, tonu oraz szybkości do reszty reklamy.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Wymagania dotyczące ujawniania informacji w przypadku treści syntetycznych

Uważamy, że użytkownicy powinni mieć możliwość podejmowania świadomych decyzji związanych z oglądaniem reklam wyborczych zawierających treści syntetyczne, które zostały zmienione lub wygenerowane cyfrowo. W regionach, w których wymagamy weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych, wszyscy zweryfikowani reklamodawcy muszą w odpowiednich przypadkach wyraźnie informować o tym, że ich reklamy zawierają treści syntetyczne, które w niezgodny z rzeczywistością sposób przedstawiają prawdziwe lub realistycznie wyglądające osoby albo wydarzenia. Taki komunikat musi być wyraźny i jednoznaczny. Musi być też umieszczony w miejscu, w którym użytkownicy mogą go łatwo zauważyć. Te zasady dotyczą obrazów oraz treści wideo i audio.

Te wymagania dotyczące ujawniania informacji nie dotyczą reklam zawierających zmienione lub wygenerowane treści syntetyczne, które nie mają znaczenia dla twierdzeń pojawiających się w reklamie. Obejmuje to użycie technik edycji takich jak zmiana rozmiaru lub przycięcie obrazu, korekta koloru lub jasności, poprawienie defektów (np. usunięcie efektu „czerwonych oczu”) czy zmiany tła, które nie mają odtwarzać w realistyczny sposób rzeczywistych wydarzeń.

Przykłady reklam, które wymagają wyraźnego i jednoznacznego ujawnienia informacji:

 • reklama zawierająca treści syntetyczne, które sprawiają wrażenie, że dana osoba powiedziała lub zrobiła coś, czego nie powiedziała lub nie zrobiła;
 • reklama zawierająca treści syntetyczne modyfikujące nagranie prawdziwego wydarzenia lub generujące realistyczne odwzorowanie wydarzenia, aby umieścić w nim sceny, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Dopuszczalny język komunikatu może się różnić w zależności od kontekstu reklamy. Oto kilka przykładów:

 • Dźwięk został wygenerowany komputerowo.
 • Obraz nie przedstawia prawdziwych wydarzeń.
 • Te treści wideo zostały wygenerowane syntetycznie.
Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Ograniczenia regionalne

W tych regionach obowiązują ograniczenia dotyczące reklam politycznych. Poniżej znajdziesz listę tych regionów i niedozwolonych działań w poszczególnych regionach.Zasady dotyczące lokalnych wymagań prawnych mogą zawierać dodatkowe zakazy lub wymagania.

Brazylia

W Brazylii na platformach Google zabronione są:

Czerwony znak x treści polityczne i wyborcze zgodnie z definicją zawartą w uchwale Naczelnego Trybunału Wyborczego 23,732/2024:
 • reklamy promujące wybory, partie, federacje i koalicje polityczne, stanowiska obsadzane w drodze wyborów, programy rządowe, projekty uchwał, korzystanie z prawa do głosowania i innych praw obywatelskich oraz tematy związane z procesem wyborczym.
Kanada
Kanadyjskie reklamy wyborcze

W okresie wyborów w Kanadzie zdefiniowanym zgodnie z kanadyjską ustawą o wyborach (Canada Elections Act) na platformach Google nie będą dozwolone wymienione niżej typy reklam.

Niedozwolone Reklamy prezentujące federalną partię polityczną, jej przywódcę, obecnego członka Parlamentu Kanady lub kandydata do tej instytucji (w tym także osobę ubiegającą się o nominację partyjną).

Uwaga: ta zasada nie dotyczy reklam kanadyjskich agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat wyborów. Nie obejmuje także reklam promujących wytyczne dotyczące zdrowia publicznego związane z COVID-19 ani reklam zawierających informacje o procedurach wyborczych wyświetlanych przez ministerstwa lub inne instytucje państwowe (np. reklam zachęcających do udziału w wyborach wyświetlanych przez Elections Canada).

Kanadyjskie reklamy prezentujące kwestie polityczne

W okresie wyborów w Kanadzie zdefiniowanym zgodnie z kanadyjską ustawą o wyborach (Canada Elections Act) na platformach Google nie będą dozwolone wymienione niżej typy reklam.

Niedozwolone Reklamy prezentujące tematy związane z federalną partią polityczną, obecnym członkiem Parlamentu Kanady lub kandydatem do tej instytucji.

Uwaga: ta zasada nie dotyczy reklam kanadyjskich agencji informacyjnych promujących własne materiały na temat wyborów. Nie obejmuje także reklam promujących wytyczne dotyczące zdrowia publicznego związane z COVID-19 ani reklam zawierających informacje o procedurach wyborczych wyświetlanych przez ministerstwa lub inne instytucje państwowe (np. reklam zachęcających do udziału w wyborach wyświetlanych przez Elections Canada).

Rozwiązywanie problemów
 1. Jeśli uważasz, że Twoje reklamy zostały odrzucone przez pomyłkę (np. jesteś kanadyjską agencją informacyjną, która promuje własne materiały na temat wyborów i ma wybraną Kanadę w profilu płatności na koncie Google Ads), skontaktuj się z nami i poproś o ponowne sprawdzenie reklamy. Możesz też wprowadzić zmiany w reklamie. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.
 2. Jeśli nie spełniasz opisanych wyżej kryteriów wyłączenia, usuń z reklamy treści, które naruszają ograniczenia regionalne.
Francja

We Francji w okresie rozpoczynającym się 3 miesiące przed pierwszym dniem miesiąca, w którym mają się odbyć wybory powszechne, a kończącym się po zakończeniu wyborów, na platformach Google zabronione będą:

Reklamy, które zawierają treści informacyjne dotyczące debaty prowadzonej w interesie ogólnym.

Zakaz nie obejmuje reklam, które są wyświetlane na zlecenie instytucji rządowych odpowiedzialnych za komunikację (tj. Service d’information du Gouvernement) i zawierają wskazówki dotyczące zdrowia publicznego związane z pandemią COVID-19 lub informacje o procedurach wyborczych.

Indonezja

W Indonezji na platformach Google zabronione są:

Reklamy przedstawiające partie polityczne i kandydatów na wybierany urząd w Indonezji.

Japonia

W Japonii na platformach Google zabronione są:

Poza okresem kampanii wyborczej wyznaczonym przez rząd Japonii:

 • reklamy prezentujące partię polityczną, przewodniczącego partii politycznej lub kandydata na wybierany urząd, które wzywają użytkowników do głosowania lub kierują ich na stronę docelową zawierającą takie wezwanie.

W okresie kampanii wyborczej wyznaczonym przez rząd Japonii:

 • reklamy prezentujące partię polityczną, przewodniczącego partii politycznej lub kandydata na wybierany urząd, które wzywają użytkowników do głosowania;
 • reklamy prezentujące kandydata na wybierany urząd, które promują program partii politycznej lub osób aktualnie wybranych na dany urząd.
Filipiny

W okresie kampanii wyborczej oraz ciszy przedwyborczej na Filipinach zdefiniowanym zgodnie z regulacjami Komisji Wyborczej (Commission on Elections) na platformach Google nie będą dozwolone wymienione niżej typy reklam.

Niedozwolone Reklamy, które promują lub krytykują dowolną partię polityczną albo dowolną osobę wysuniętą przez partię jako kandydat na urząd publiczny.

Singapur

W Singapurze na platformach Google zabronione są:

Reklamy, które mają za zadanie wpłynąć na:
 • wyniki wyborów prezydenckich, powszechnych wyborów parlamentarnych, wyborów uzupełniających do parlamentu lub wyniki referendum;
 • opinię publiczną w sprawie, która w Singapurze jest kwestią interesu lub sporu publicznego, na przykład związanej z rasą lub religią;
 • proces ustawodawczy lub jego wynik w Singapurze (w tym reklamy, które dążą do zmiany prawa na terytorium całego Singapuru albo w jego części).
 Reklamy, które promują dla celów politycznych interesy partii politycznej lub innej grupy zorganizowanej w Singapurze.
 

Zgodnie z tymi zasadami zezwalamy na reklamy społeczne przygotowane przez ministerstwa, rady państwowe oraz organizacje rządowe w celu upubliczniania oraz rozpowszechniania informacji związanych z ogólnokrajowymi zasadami prawnymi, projektami lub instytucjami. W związku z tym zezwalamy także na reklamy zawierające informacje związane z wydarzeniami takimi jak doroczne orędzie premiera oraz wystąpienia dotyczące budżetu.

Jeśli działasz w imieniu ministerstw, rad państwowych lub organizacji rządowych w celu rozpowszechniania tego rodzaju reklam społecznych, tutaj możesz złożyć wniosek.

Korea Południowa

W Korei Południowej na platformach Google zabronione są:

Reklamy przedstawiające partie polityczne i kandydatów na wybierany urząd krajowy w Korei Południowej.

Tajwan

Na Tajwanie na platformach Google zabronione są:

Niedozwolone Reklamy promujące partię polityczną, osobę wybraną na urząd państwowy i sprawującą ten urząd lub będącą kandydatem w przypadku następujących urzędów: prezydent, wiceprezydent, członek Izby Wykonawczej, radny magistratu, radny powiatowy (radny miasta na prawach powiatu), przedstawiciel gminy miejskiej lub wiejskiej, przedstawiciel gminy aborygeńskiej, burmistrz magistratu, burmistrz powiatu (miasta na prawach powiatu), burmistrz gminy (miejskiej, wiejskiej lub aborygeńskiej).

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne