Treści polityczne

Google popiera odpowiedzialne reklamy polityczne i oczekuje, że wszystkie takie reklamy oraz strony lub aplikacje wyświetlające reklamy tego typu będą zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi, w tym z wymaganiami dotyczącymi kampanii wyborczych, wyborów i ciszy wyborczej na obszarze, na który kierowane są dane reklamy.  Treści polityczne to m.in. reklamy dotyczące organizacji i partii politycznych, poparcia dla idei politycznych lub zbiórki funduszy na cele polityczne, a także reklamy konkretnych kandydatów i polityków.

Reklamy wyborcze

Dozwolone treści, które w pewnych krajach podlegają ograniczeniom:

Dozwolone z ograniczeniami Reklamy wyborcze: reklamy z osobami na stanowiskach politycznych lub kandydatami na takie stanowiska, a także reklamy partii politycznych w przypadku systemów parlamentarnych.

Poniżej znajdziesz informacje o wymaganiach dotyczących reklam wyborczych w poszczególnych regionach lub krajach.

Reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

W UE do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują partie polityczne, aktualnych członków Parlamentu Europejskiego lub kandydatów na posłów tej instytucji.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych o publikowanych materiałach na temat partii politycznych, kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego, kandydatów na posłów lub aktualnych członków tej instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.


Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o weryfikację

Rozwiązywanie problemów
  1. Reklamy dotyczące wyborów w UE mogą się wyświetlać tylko w UE. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji

  2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy lub zmianę jej treści. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

  3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy dotyczące wyborów do Lok Sabhy w Indiach

W Indiach do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują partie polityczne, aktualnych członków Lok Sabhy (niższej izby parlamentu federalnego) lub kandydatów na posłów tej instytucji, a także wszystkie reklamy zamawiane przez partie polityczne lub wymienione wcześniej osoby.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług podmiotów, które nie są organizacjami politycznymi, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych o publikowanych materiałach na temat partii politycznych, kampanii wyborczych do Lok Sabhy, kandydatów na posłów lub aktualnych członków tej instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach
Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach. 
Obowiązkowe wstępne zatwierdzanie reklam wyborczych w Indiach

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawca może wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach tylko po przedstawieniu wstępnego zatwierdzenia poszczególnych reklam przez indyjską komisję wyborczą (Election Commission of India) lub przez podmiot upoważniony przez tę komisję.

Uwaga: reklamodawca musi zostać zweryfikowany przez Google przed przedstawieniem wstępnego zatwierdzenia każdej reklamy.
 

Jeśli jesteś reklamodawcą już zweryfikowanym przez Google, prześlij wstępne zatwierdzenie swoich reklam wyborczych tutaj

Rozwiązywanie problemów
  1. Reklamy dotyczące wyborów w Indiach mogą się wyświetlać tylko w Indiach. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Pamiętaj też, że musisz przedstawić wstępne zatwierdzenie każdej reklamy wyborczej, jaką chcesz opublikować. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

  2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

  3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji lub uzyskać wstępnego zatwierdzenia reklamy, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy dotyczące wyborów federalnych w USA

W USA do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują aktualnych urzędników federalnych (np. prezydenta lub wiceprezydenta USA, członków Izby Reprezentantów lub Senatu USA) lub kandydatów na takie stanowiska.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych o publikowanych materiałach na temat kampanii do wyborów federalnych, aktualnych urzędników federalnych lub kandydatów na takie stanowiska.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy dotyczące wyborów federalnych w Stanach Zjednoczonych.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w USA 

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w USA. 

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Rozwiązywanie problemów
  1. Reklamy dotyczące wyborów w USA mogą się wyświetlać tylko w USA. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji
  2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy lub zmianę jej treści. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
  3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy dotyczące wyborów stanowych w USA

W przypadku wyborów na poziomie stanowym i lokalnym oprócz powyższych wymagań w niektórych stanach obowiązują dodatkowe ograniczenia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące poszczególnych stanów.

Ograniczenia w stanie Maryland
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie New Jersey
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie Nowy Jork

W przypadku stanu Nowy Jork komitety ds. niezależnych wydatków związanych z kampaniami wyborczymi muszą spełnić następujące wymagania przed wykupieniem reklamy politycznej:  

Dozwolone z ograniczeniami Komitety ds. niezależnych wydatków związanych z kampaniami wyborczymi, które chcą wykupić ogłoszenia dotyczące referendów lub kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych w stanie Nowy Jork, muszą poinformować Google, że są komitetami ds. niezależnych wydatków, oraz przedstawić kopię dokumentów rejestracyjnych przekazanych stanowej radzie wyborczej (New York State Board of Elections). 
 
Wypełnij ten formularz, aby spełnić powyższe wymaganie.  
Jeżeli korzystasz z usługi Display & Video 360, wypełnij ten formularz.
Ograniczenia w stanie Nevada
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie Waszyngton
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych

Wymogi informacyjne dotyczące reklam wyborczych 

Zgodnie z wymaganiami Google wszystkie reklamy wyborcze wyświetlane w UE, Indiach i USA muszą zawierać informację o źródle finansowania. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie wygeneruje informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji. 

Dozwolone z ograniczeniami W przypadku poniższych formatów reklam i funkcji dostępnych w Google reklamodawca musi dodać bezpośrednio w tekście reklamy informację „Opłacone przez” i nazwę organizacji lub imię i nazwisko osoby finansującej reklamę. Ta informacja musi być zawsze widoczna w reklamie.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o te zasady, skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z pomocą Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?