Treści polityczne

Google popiera odpowiedzialne reklamy polityczne i oczekuje, że wszystkie takie reklamy oraz strony i aplikacje wyświetlające reklamy tego typu będą zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi, w tym z wymaganiami dotyczącymi kampanii wyborczych, wyborów i ciszy wyborczej, obowiązującymi na obszarze, na który kierowane są dane reklamy. Treści polityczne to m.in. reklamy dotyczące organizacji i partii politycznych, poparcia dla idei politycznych lub zbiórki funduszy na cele polityczne, a także reklamy konkretnych kandydatów i polityków.

Nieprzestrzeganie naszych zasad dotyczących treści politycznych może skutkować publicznym ujawnieniem informacji o koncie i reklamach politycznych lub przekazaniem tych informacji odpowiednim instytucjom państwowym i organom regulacyjnym.

Reklamy wyborcze

W niektórych krajach reklamy wyborcze mogą być wyświetlane z pewnymi ograniczeniami. Poniżej przedstawiamy sposób definiowania reklam wyborczych w poszczególnych krajach i regionach oraz wymagania obowiązujące reklamodawców.

Ograniczone kierowanie reklam wyborczych

Do kierowania reklam wyborczych można używać tylko tych kryteriów:

Położenie geograficzne (z wyjątkiem obszaru wokół lokalizacji)

Wiek, płeć

Opcje kierowania kontekstowego takie jak: miejsca docelowe reklam, tematy, słowa kluczowe w witrynach, aplikacjach, filmach i na stronach

Wszystkie inne typy kierowania są niedozwolone w reklamach wyborczych. Dotyczy to wszystkich usług kierowania na odbiorców, remarketingu, kierowania na listę klientów, kierowania geograficznego w określonym promieniu oraz kierowania na listy odbiorców dostarczane przez firmy zewnętrzne, np. jako przesłane listy.

Reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

 

W Unii Europejskiej reklamy wyborcze to reklamy:

 • partii politycznej, obecnego posła lub kandydata do Parlamentu Europejskiego;
 • partii politycznej, obecnego urzędnika lub kandydata na wybierany urząd krajowy w państwie członkowskim UE (na przykład posła do parlamentu krajowego oraz prezydenta wybieranego w wyborach bezpośrednich);
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, grupy prowadzącej kampanię referendalną lub wezwania do głosowania w referendum ogólnonarodowym bądź krajowym albo w regionalnym referendum w sprawie suwerenności.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat referendów, partii politycznych oraz osób aktualnie zajmujących lub ubiegających się o stanowiska polityczne.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.


Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Unii Europejskiej

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w UE.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w UE mogą się wyświetlać tylko w UE. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam.Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

 2. Wprowadź zmiany w reklamie lub skontaktuj się z nami, by poprosić o jej ponowną weryfikację. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii reklamy wyborcze to reklamy:

 • partii politycznej, obecnego posła lub kandydata do parlamentu brytyjskiego;
 • pytania referendalnego poddanego pod głosowanie, grupy prowadzącej kampanię referendalną lub wezwania do głosowania w związku z referendum ogólnonarodowym albo regionalnym w sprawie suwerenności.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych promujących publikowane materiały na temat referendów, partii politycznych oraz osób aktualnie zajmujących lub ubiegających się o stanowiska polityczne.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w Wielkiej Brytanii mogą się wyświetlać tylko w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy, lub wprowadź w niej zmiany. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w Indiach

 

W Indiach do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują partie polityczne, aktualnych członków Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy albo kandydatów na członków tych instytucji, a także wszystkie reklamy zamawiane przez partie polityczne lub wymienione wcześniej osoby.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług podmiotów, które nie są organizacjami politycznymi, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych dotyczących publikowanych materiałów na temat partii politycznych, kampanii wyborczych do Lok Sabhy lub Vidhan Sabhy oraz kandydatów na członków lub aktualnych członków tych instytucji.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach
Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach. Reklamodawcy, którzy nie przeszli jeszcze weryfikacji, muszą zainicjować ten proces przed uruchomieniem jakichkolwiek reklam wyborczych w Indiach.
Obowiązkowe wstępne zatwierdzanie reklam wyborczych w Indiach

Dozwolone z ograniczeniami Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Indiach, muszą przesłać wstępne zatwierdzenia poszczególnych reklam przez indyjską komisję wyborczą (Election Commission of India) lub przez dowolny podmiot upoważniony przez tę komisję.

Uwaga: reklamodawca musi zostać zweryfikowany przez Google przed przedstawieniem wstępnego zatwierdzenia każdej reklamy.
 

Jeśli jesteś reklamodawcą już zweryfikowanym przez Google, prześlij wstępne zatwierdzenie swoich reklam wyborczych tutaj.

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy dotyczące wyborów w Indiach mogą się wyświetlać tylko w Indiach. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Pamiętaj też, że musisz przedstawić wstępne zatwierdzenie każdej reklamy wyborczej, jaką chcesz opublikować. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji.

 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poprosić o ponowną weryfikację reklamy. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji lub uzyskać wstępnego zatwierdzenia reklamy, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych

W USA do reklam wyborczych zaliczają się reklamy, które prezentują:

 • aktualnych urzędników federalnych (np. prezydenta lub wiceprezydenta USA, członków Izby Reprezentantów lub Senatu USA) lub kandydatów na takie stanowiska;
 • aktualnych urzędników stanowych (np. gubernatora, sekretarza stanu lub członka legislatury stanowej) lub kandydatów na takie stanowiska;
 • partie polityczne działające na szczeblu federalnym lub stanowym;
 • referendum na szczeblu stanowym albo inicjatywę lub wniosek, które mogą być przedmiotem referendum w danym stanie.

Pamiętaj, że reklamy wyborcze nie obejmują reklam produktów i usług, w tym produktów związanych z agitacją polityczną (np. koszulek), ani reklam agencji informacyjnych dotyczących publikowanych materiałów na temat kampanii do wyborów federalnych, aktualnych urzędników federalnych lub kandydatów na takie stanowiska.

Poniżej znajdziesz wymagania obowiązujące reklamodawców, którzy chcą wyświetlać reklamy dotyczące wyborów federalnych w USA.

Obowiązkowa weryfikacja reklamodawcy, który chce wyświetlać reklamy wyborcze w USA

Dozwolone z ograniczeniami Tylko reklamodawcy zweryfikowani przez Google mogą wyświetlać reklamy wyborcze w USA.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o weryfikację.

Rozwiązywanie problemów
 1. Reklamy wyborcze w USA mogą się wyświetlać tylko w USA. Sprawdź, czy przestrzegasz tej zasady i czy Twoje konto zostało zweryfikowane pod kątem wyświetlania takich reklam. Dowiedz się więcej o procesie weryfikacji
 2. Wprowadź zmiany w reklamie lub skontaktuj się z nami, by poprosić o jej ponowną weryfikację. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.
 3. Jeżeli nie możesz przejść procesu weryfikacji, usuń wszystkie treści, które naruszają zasady dotyczące reklam wyborczych.

Reklamy dotyczące wyborów stanowych w USA

W przypadku wyborów na poziomie stanowym i lokalnym oprócz powyższych wymagań w niektórych stanach obowiązują dodatkowe ograniczenia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące poszczególnych stanów.

Ograniczenia w stanie Kalifornia

Zgodnie z paragrafem 84504.6 (2018) kalifornijskiego kodeksu administracyjnego (California Government Code) komitety w stanie Kalifornia mają obowiązek wyraźnie powiadomić platformę online o chęci zakupu „reklam na platformie online zawierających informacje o źródle ich finansowania”, które dotyczą wyborów i referendów w Kalifornii. Komitety są zobowiązane do spełnienia poniższych warunków:

Dozwolone z ograniczeniamiKomitety w stanie Kalifornia, które chcą kupić „reklamy na platformie online zawierające informacje o źródle ich finansowania”, muszą: 1) wyraźnie powiadomić o tym firmę Google i przesłać dodatkowe informacje o komitecie na potrzeby naszego Raportu przejrzystości, a także by móc umieszczać odpowiednie komunikaty w reklamach; oraz 2) przejść weryfikację konta.

Prześlij ten formularz, by przejść przez proces wyraźnego powiadomienia Google o chęci zakupu reklamy. Jeżeli korzystasz z platformy reklamowej Display & Video 360, wypełnij ten formularz, by spełnić powyższe wymagania.

Po zakończeniu tego procesu wszystkie reklamy na Twoim koncie będą mogły zawierać wymagane prawnie informacje o źródle ich finansowania. Informacje o źródle finansowania Twoich reklam będą widoczne po kliknięciu ikony „Dlaczego ta reklama?”, dlatego nie możesz zrezygnować z wyświetlania tej ikony. Więcej informacji na temat tej procedury i zaleceń dotyczących zarządzania kontem znajdziesz w tym przewodniku ze sprawdzonymi metodami.

Ograniczenia w stanie Maryland
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie New Jersey
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie Nowy Jork

W przypadku stanu Nowy Jork komitety ponoszące niezależne wydatki związane z kampaniami wyborczymi muszą przed wykupieniem reklamy politycznej spełnić następujące wymagania:  

Dozwolone z ograniczeniami Komitety ponoszące niezależne wydatki związane z kampaniami wyborczymi, które chcą wykupić ogłoszenia dotyczące referendów albo kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych w stanie Nowy Jork, muszą poinformować Google, że są komitetami ponoszącymi niezależne wydatki, oraz przedstawić kopię dokumentów rejestracyjnych przekazanych stanowej radzie wyborczej (New York State Board of Elections). 
 
Wypełnij ten formularz, aby spełnić powyższe wymagania.
Jeżeli korzystasz z usługi Display & Video 360, wypełnij ten formularz.
Ograniczenia w stanie Nevada
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych
Ograniczenia w stanie Waszyngton
Nie zezwalamy na:
 Reklamy dotyczące referendów i kandydatów startujących w wyborach stanowych lub lokalnych

Reklamy polityczne w Singapurze

W Singapurze na platformach Google zabronione są:

Reklamy, które mają za zadanie wpłynąć na:
 • wyniki wyborów prezydenckich, powszechnych wyborów parlamentarnych, wyborów uzupełniających do parlamentu lub wyniki referendum;
 • opinię publiczną w sprawie, która w Singapurze jest kwestią interesu lub sporu publicznego, na przykład związanej z rasą lub religią;
 • proces ustawodawczy lub jego wynik w Singapurze (w tym reklamy, które dążą do zmiany prawa na całym terenie Singapuru albo w jego części).
Reklamy, które promują dla celów politycznych interesy partii politycznej lub innej grupy zorganizowanej w Singapurze.

Wymogi informacyjne dotyczące reklam wyborczych

Zgodnie z wymaganiami Google wszystkie reklamy wyborcze wyświetlane w UE, Indiach i USA muszą zawierać informację o źródle finansowania. W przypadku większości formatów reklam Google automatycznie wygeneruje informację „Opłacone przez” na podstawie danych udostępnionych w procesie weryfikacji.

Dozwolone z ograniczeniami W przypadku poniższych formatów reklam i funkcji dostępnych w Google reklamodawca musi dodać bezpośrednio w tekście reklamy informację „Opłacone przez” i nazwę organizacji lub imię i nazwisko osoby finansującej reklamę. Ta informacja musi być zawsze widoczna w reklamie.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem oprócz tego komunikatu możesz mieć obowiązek zamieścić w reklamie także inne informacje.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę.

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?