Politikai tartalom

Támogatjuk a felelősségteljes politikai hirdetéseket, és a politikai célú hirdetésektől és céloldalaktól elvárjuk, hogy betartsák a megcélzott területeken érvényes helyi jogi előírásokat, beleértve a kampánytevékenységre vonatkozó és a választási törvényeket, valamint a törvények által kijelölt „kampánycsendet”. A politikai szervezetekkel, pártokkal és politikai érdekképviselettel vagy adománygyűjtéssel, valamint az egyéni jelöltekkel és politikusokkal kapcsolatos hirdetések politikai tartalmaknak minősülnek.

A politikai tartalmakra vonatkozó irányelveink nem megfelelő betartása esetén előfordulhat, hogy a fiókjával és a politikai hirdetéseivel kapcsolatos információkat nyilvánosan közzétesszük, vagy megosztjuk az illetékes kormányzati és szabályozó szervekkel.

Választási hirdetések

A választási hirdetések bizonyos országokban korlátozásokkal jeleníthetők meg. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan határozzuk meg az egyes országokban vagy régiókban a választási hirdetéseket, és milyen követelmények vonatkoznak a hirdetőkre.

Korlátozott célzás a választási hirdetések esetén

A választási hirdetések célzásához csak az alábbi feltételek használhatók:

Földrajzi hely (kivéve egy adott hely köré húzott kört)

Életkor, nem

Kontextus szerinti célzási lehetőségek, például: hirdetéselhelyezések, témák, kulcsszavak a webhelyek, az alkalmazások, az oldalak és a videók esetén

Egyéb típusú célzás nem használható a választási hirdetésekben. Ilyenek például a Célcsoport szerinti célzási termékek, a A Remarketing, az Ügyfélegyezés, a sugár alapján történő földrajzi célzás és az olyan külső közönségek, mint a feltöltött listák.

Választási hirdetések az Európai Unióban

 

Az EU-ban a következők minősülnek választási hirdetésnek:

 • azok a hirdetések, amelyek az Európai Parlament valamelyik politikai pártját, megválasztott köztisztviselőjét vagy jelöltjét népszerűsítik.
 • azok a hirdetések, amelyek egy EU-tagállam valamelyik politikai pártját, megválasztott köztisztviselőjét vagy jelöltjét népszerűsítik. Példák: a nemzeti parlamentek képviselői és a közvetlenül választott elnökök.
 • azok a hirdetések, amelyek egy népszavazás kérdésével, egy népszavazásra összeállított kampánycsoporttal, illetve egy országos népszavazásra vagy a függetlenség ügyében tartott regionális vagy helyi népszavazásra való felhívással kapcsolatosak.

Nem tartoznak a választási hirdetések közé a termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítő hirdetések, úgymint a promóciós célú politikai árucikkek, például pólók hirdetései, illetve a hírügynökségek azon hirdetései, amelyek népszavazásokkal, politikai pártokkal, jelöltekkel vagy hivatalban lévő tisztségviselőkkel kapcsolatos híradásokat népszerűsítenek.

Az alábbiakban olvashatók azok a követelmények, amelyeket a hirdetőknek teljesíteniük kell, ha választási hirdetéseket szeretnének megjeleníteni az EU-ban.


A választási hirdetések hirdető-ellenőrzési követelményei az Európai Unióban

Korlátozásokkal engedélyezveAz EU-ban a választási hirdetések csak akkor jelenhetnek meg, ha a hirdetőt ellenőrizte a Google.

További információ az ellenőrzés kéréséről.

Hibaelhárító
 1. EU-s választási hirdetések csak az Európai Unióban jeleníthetők meg. Ellenőrizze, hogy az Ön EU-s választási hirdetései csak az Európai Unióban jelennek-e meg, és a Google ellenőrizte-e Önt az EU-s választási hirdetések futtatásával kapcsolatban. További információ az ellenőrzési folyamatról

 2. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a hirdetését újból felülvizsgáljuk, vagy szerkessze a hirdetést. Ezzel újra beküldi a hirdetést és a hozzá tartozó célhelyet felülvizsgálatra. A legtöbb hirdetést egy munkanapon belül ellenőrizzük, azonban bizonyos hirdetések összetettebb felülvizsgálatot igényelhetnek, így a folyamat tovább is eltarthat.

 3. Ha nem tudja befejezni az ellenőrzési folyamatot, akkor távolítson el minden olyan tartalmat, amely megsérti a választási hirdetésekre vonatkozó irányelveket.

Választási hirdetések az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban a következők minősülnek választási hirdetésnek:

 • azok a hirdetések, amelyek az Egyesült Királyság Parlamentjének valamelyik politikai pártját, megválasztott köztisztviselőjét vagy jelöltjét népszerűsítik.
 • azok a hirdetések, amelyek egy népszavazás kérdésével, egy népszavazásra összeállított kampánycsoporttal, illetve egy országos népszavazásra vagy a függetlenség ügyében tartott regionális népszavazásra való felhívással kapcsolatosak.

Nem tartoznak a választási hirdetések közé a termékeket vagy szolgáltatásokat népszerűsítő hirdetések, úgymint a promóciós célú politikai árucikkek, például pólók hirdetései, illetve a hírügynökségek azon hirdetései, amelyek népszavazásokkal, politikai pártokkal, jelöltekkel vagy hivatalban lévő tisztségviselőkkel kapcsolatos híradásokat népszerűsítenek.

Az alábbiakban olvashatók azok a követelmények, amelyeket a hirdetőknek teljesíteniük kell, ha választási hirdetéseket szeretnének megjeleníteni az Egyesült Királyságban.

A választási hirdetések hirdető-ellenőrzési követelményei az Egyesült Királyságban

Korlátozásokkal engedélyezve Az Egyesült Királyságban csak akkor jelenhetnek meg a választási hirdetések, ha a hirdetőt ellenőrizte a Google.

További információ az ellenőrzés kéréséről.

Hibaelhárító
 1. Egyesült királyságbeli választási hirdetések csak az Egyesült Királyságban jeleníthetők meg. Ellenőrizze, hogy az Ön egyesült királyságbeli választási hirdetései csak az Egyesült Királyságban jelennek-e meg, és a Google ellenőrizte-e Önt az egyesült királyságbeli választási hirdetések futtatásával kapcsolatban. További információ az ellenőrzési folyamatról.
 2. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a hirdetését újból felülvizsgáljuk, vagy szerkessze a hirdetést. Ezzel újra beküldi a hirdetést és a hozzá tartozó célhelyet felülvizsgálatra. A legtöbb hirdetést egy munkanapon belül ellenőrizzük, azonban bizonyos hirdetések összetettebb felülvizsgálatot igényelhetnek, így a folyamat tovább is eltarthat.
 3. Ha nem tudja befejezni az ellenőrzési folyamatot, akkor távolítson el minden olyan tartalmat, amely megsérti a választási hirdetésekre vonatkozó irányelveket.

Választási hirdetések Indiában

 

Indiai választási hirdetések azok, amelyek a Lok Sabha vagy a Vidhan Sabha egy politikai pártját, politikai jelöltjét vagy jelenlegi tagját népszerűsítik; illetve minden olyan hirdetés, amelyet a Lok Sabha vagy a Vidhan Sabha egy politikai pártja, politikai jelöltje vagy jelenlegi tagja jelenít meg.

Ne feledje, hogy a nem politikai szervezetek politikai árucikkeket, például pólókat népszerűsítő hirdetései, illetve a hírszolgáltatóknak a politikai pártokról, a Lok Sabha vagy a Vidhan Sabha választási kampányairól, jelöltjeiről vagy a jelenlegi Lok Sabha- vagy Vidhan Sabha-tagokról szóló tudósításait népszerűsítő hirdetései nem tartoznak a választási hirdetések közé.

Az alábbiakban olvashatók azok a követelmények, amelyeket a hirdetőknek teljesíteniük kell, ha választási hirdetéseket szeretnének futtatni Indiában.

A választási hirdetések hirdető-ellenőrzési követelményei Indiában
Korlátozásokkal engedélyezveIndiában csak akkor jelenhetnek meg a választási hirdetések, ha a hirdetőt ellenőrizte a Google. A hirdetőknek az Indiában megjelenítendő választási hirdetések futtatása előtt kezdeményezniük kell az ellenőrzési folyamatot. 
A választási hirdetésekre vonatkozó előminősítés követelményei Indiában

Korlátozásokkal engedélyezveAzoknak a hirdetőknek, akik Indiában választási hirdetéseket szeretnének megjeleníteni, minden hirdetéshez egy érvényes, az Indiai Választási Bizottság (Election Commission of India, ECI) vagy az ECI valamely meghatalmazottja által kibocsátott előminősítést kell beküldeniük.

Megjegyzés: Hirdetésekhez szükséges előminősítést csak a Google által előzetesen ellenőrzött hirdetők küldhetnek be.
 

A Google által már ellenőrzött hirdetők itt nyújthatják be a választási hirdetésekhez szükséges előminősítéseket

Hibaelhárító
 1. Indiai választási hirdetések csak Indiában jeleníthetők meg. Ellenőrizze, hogy az indiai választási hirdetések csak Indiában jelennek-e meg. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a Google ellenőrizte-e Önt, és Ön küldött-e be előminősítést minden olyan választási hirdetéshez, amelyet meg szeretne jeleníteni. További információ az ellenőrzési folyamatról.

 2. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a hirdetését újból felülvizsgáljuk. A legtöbb hirdetést egy munkanapon belül ellenőrizzük, azonban bizonyos hirdetések összetettebb felülvizsgálatot igényelhetnek, így a folyamat tovább is eltarthat.

 3. Ha nem tudja befejezni az ellenőrzési folyamatot, vagy nem rendelkezik előminősítéssel, akkor távolítson el minden olyan tartalmat, amely megsérti a választási hirdetésekre vonatkozó irányelveket.

Választási hirdetések az Egyesült Államokban

Az Amerikai Egyesült Államokban a következők minősülnek választási hirdetésnek, azok a hirdetések, amelyek:

 • egy választott szövetségi tisztséget jelenleg betöltő személyt, vagy egy ilyen tisztségre jelölt személyt népszerűsítenek. Ilyenek például az Egyesült Államok elnöke vagy alelnöke, valamint az Egyesült Államok képviselőházának vagy szenátusának a tagjai.
 • egy választott állami tisztséget jelenleg betöltő személyt, vagy egy ilyen tisztségre jelölt személyt népszerűsítenek. Ilyenek például a szövetségi államok kormányzói, az államok adminisztrációs ügyeiért felelős miniszterei (Secretary of State), illetve az állami törvényhozó testületek tagjai.
 • egy szövetségi vagy állami szintű politikai pártot népszerűsítenek.
 • egy olyan, állami szintű népszavazási kezdeményezést népszerűsítenek, amely megfelel az adott államban a népszavazásra vonatkozó követelményeknek.

Ne feledje, hogy nem tartoznak a választási hirdetések közé a termékek vagy a szolgáltatások hirdetései, úgymint a promóciós politikai árucikkek, például pólók hirdetései, vagy a hírszolgáltatóknak a szövetségi választási kampányok, a jelöltek vagy a jelenleg megválasztott szövetségi tisztviselők médiavisszhangját növelő hirdetései.

Az alábbiakban találhatja azokat a követelményeket, amelyeket a hirdetőknek teljesíteniük kell, ha szövetségi választási hirdetéseket szeretnének megjeleníteni az Egyesült Államokban.

A választási hirdetések hirdető-ellenőrzési követelményei az Egyesült Államokban

Korlátozásokkal engedélyezve Az Egyesült Államokban a választási hirdetések csak akkor jelenhetnek meg, ha a hirdetőt ellenőrizte a Google.

További információ az ellenőrzés kérelmezéséről.

Hibaelhárító
 1. Egyesült államokbeli választási hirdetések csak az Egyesült Államokban jeleníthetők meg. Ellenőrizze, hogy az egyesült államokbeli választási hirdetései csak az Egyesült Államokban futnak-e, és a Google ellenőrizte-e Önt az egyesült államokbeli választási hirdetések futtatásával kapcsolatban. További információ az ellenőrzési folyamatról
 2. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a hirdetést újból felülvizsgáljuk, vagy szerkessze a hirdetést. Ezzel újra beküldi a hirdetést és a hozzá tartozó célhelyet felülvizsgálatra. A legtöbb hirdetést egy munkanapon belül ellenőrizzük, azonban bizonyos hirdetések összetettebb felülvizsgálatot igényelhetnek, így a folyamat tovább is eltarthat.
 3. Ha nem tudja befejezni az ellenőrzési folyamatot, akkor távolítson el minden olyan tartalmat, amely megsérti a választási hirdetésekre vonatkozó irányelveket.

Állami választási hirdetések az Egyesült Államokban

A fenti követelményeken kívül az Egyesült Államok bizonyos államaiban további, az állami és helyi választási hirdetésekre vonatkozó korlátozások is élnek. Az államonkénti részleteket lent olvashatja.

Kaliforniai korlátozások

Az alábbi kötelezettségeket kell teljesíteniük azoknak a kaliforniai kampánybizottságoknak, amelyeknek a Kalifornia állam működését előíró törvény 2018-as kiadásának 84504.6-os paragrafusa szerint kifejezetten értesíteniük kell az online platformokat, mielőtt kaliforniai választott tisztségekre pályázó jelöltekkel vagy kaliforniai népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos, a hirdető kilétét közzétevő hirdetéseket jelenítenek meg:

Korlátozásokkal engedélyezveAzoknak a kaliforniai kampánybizottságoknak, amelyek az online platformokon a hirdető kilétét közzétevő hirdetéseket szeretnének vásárolni: (1) kifejezetten értesíteniük kell a Google-t, és további információt kell beküldeniük magukról átláthatósági jelentésünkhöz, valamint a hirdetésen belül nyilatkozat megjelenítéséhez, továbbá (2) igazolniuk kell fiókjukat.

Küldje be ezt az űrlapot a kifejezett értesítési folyamat befejezéséhez. Ha a Display & Video 360 platformot használja hirdetéshez, kérjük, ezt az űrlapot töltse ki a fenti követelmények teljesítéséhez.

A folyamat befejezése után a fiókjában lévő összes hirdetés jogosult lesz a törvény által előírt nyilatkozatok megjelenítésére. Mivel a hirdetéseken belül megjelenített nyilatkozatok megjelenítése a „Miért jelent meg ez a hirdetés?” ikonon keresztül történik, nem lehet kikapcsolni az ikon hirdetésekben történő megjelenítését. A folyamatról és a fiókkezeléssel kapcsolatos javaslatokról a bevált módszereket ismertető útmutatóban olvashat bővebben.

Marylandi korlátozások
Az alábbi nem engedélyezett:
 Népszavazási kezdeményezésekkel és az állami vagy a helyi választásokon induló jelöltekkel kapcsolatos hirdetések
New Jersey-i korlátozások
Az alábbi nem engedélyezett:
 Népszavazási kezdeményezésekkel és az állami vagy a helyi választásokon induló jelöltekkel kapcsolatos hirdetések
New York-i korlátozások

Politikai hirdetések vásárlása előtt a független kampánybizottságoknak New York államban az alábbiakra van szükségük:  

Korlátozásokkal engedélyezve Az olyan független kampánybizottságoknak, amelyek népszavazási kezdeményezésekkel és jelöltekkel kapcsolatos hirdetéseket szeretnének vásárolni New York államban az állami és a helyi választásokhoz, tájékoztatniuk kell a Google-t arról, hogy független kampánybizottságok, és be kell nyújtaniuk a New York állam választási irodája által nyilvántartásba vett regisztrációs dokumentumok másolatát. 
 
Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, hogy teljesítse a fenti követelményeket.
Ha a hirdetéshez a Display & Video 360 platformot használja, akkor kérjük, töltse ki ezt az űrlapot a fenti követelmények teljesítéséhez.
Nevadai korlátozások
Az alábbi nem engedélyezett:
 Népszavazási kezdeményezésekkel és az állami vagy a helyi választásokon induló jelöltekkel kapcsolatos hirdetések
Washingtoni korlátozások
Az alábbi nem engedélyezett:
Népszavazási kezdeményezésekkel és jelöltekkel kapcsolatos hirdetések az állami és a helyi választásokon
Seattle-i korlátozások

Az alábbi nem engedélyezett:

Olyan hirdetések, amelyek bármilyen választási kampányban közvetlenül vagy közvetetten szavazást, illetve pénzügyi vagy más támogatást kérnek, valamint olyan hirdetések, amelyek Seattle helyi politikai ügyeivel kapcsolatos üzeneteket közvetítenek, ideértve a jogszabályokat és a választott tisztviselők jogalkotással kapcsolatos álláspontját.

Politikai hirdetések Szingapúrban

Szingapúrban a következők tiltottak a Google platformjain:

A következőket befolyásoló vagy befolyásolni kívánó hirdetések:
 • elnökválasztás, általános parlamenti választások, parlamenti képviselők időközi választása vagy népszavazás;
 • a közvélemény olyan területe, amely Szingapúrban közérdeklődésre tart számot, illetve társadalmi vita tárgyát képezi – különösen a fajra és vallásra vonatkozó témák;
 • a jogalkotási folyamat vagy annak eredménye, illetve a Szingapúrban vagy egyes részein érvényes jogszabályok módosítása.
Olyan hirdetések, melyek egy politikai párt, illetve más, Szingapúrban politikai célok érdekében szerveződött csoport érdekeit segítik.

A választási hirdetésekre vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelmények 

A Google megköveteli, hogy minden, az EU-ban, Indiában és az Egyesült Államokban futó választási hirdetéshez megjelenítsenek egy olyan nyilatkozatot, amely megjelöli, hogy ki fizette a hirdetést. A legtöbb hirdetésformátum esetén a Google automatikusan létrehozza a „Fizette” nyilatkozatot az ellenőrzési folyamat során megadott információk alapján. 

Korlátozásokkal engedélyezve A Google-on rendelkezésre álló alábbi hirdetésformátumok és funkciók esetén a hirdető felelős azért, hogy közvetlenül a hirdetésben feltüntesse a „Fizette” nyilatkozatot, amelyet a hirdetésért fizető szervezet vagy magánszemély neve követ. Ennek a nyilatkozatnak mindig meg kell jelennie a hirdetésben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a nyilatkozat nem helyettesít semmilyen más nyilatkozatot, amelyet a törvény szerint a hirdetésnek esetleg tartalmaznia kell.

További információ az elutasított hirdetések kijavításáról

 

Segítségre van szüksége?

Ha kérdése van az irányelveinkkel kapcsolatban, forduljon a Google Ads ügyfélszolgálatához.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?