Hälso- och sjukvård och läkemedel – Ryssland

Google Ads policy om hälso- och sjukvård och läkemedel kommer att ändras kring början av mars 2014. Policyn ändras så att marknadsföring av medicinska tjänster förbjuds i Ryssland. Vi har fattat detta beslut till följd av ändringar i rysk lagstiftning. När den nya policyn har trätt i kraft kommer policysidan att uppdateras så att den återspeglar ändringen.
(Publicerat i februari)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?