Alkohol – Turkiet

Google Ads-policyn om alkohol kommer att ändras i slutet av november 2013. Policyändringen innebär att marknadsföring med alkoholvarumärken och -information förbjuds i Turkiet. När den nya policyn har trätt i kraft, kommer policybeskrivningen att uppdateras så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i november 2013)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?