Alkohol

Google Ads-policyn om alkohol kommer att ändras i mitten av november 2013. Policyn ändras för att tillåta annonser med alkoholvarumärken och informationsinnehåll, samt annonser för onlineförsäljning av alkohol i Albanien, Bosnien och Hercegovina och Montenegro. När den nya policyn har trätt i kraft, kommer policybeskrivningen att uppdateras så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i november 2013)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?