Kasinon och hasardspel – Korea

Google Ads policy om kasinon och hasardspel kommer att ändras i slutet av november. Den ändras så att statliga bolag får marknadsföra sportvadslagning i Korea. När den nya policyn har trätt i kraft, uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Publicerat i november 2013)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?