Vapen

Google Ads-policyn om vapen kommer att ändras under november månad för att förtydliga vissa vapen som vi inte tillåter i annonser. Vi har fattat detta beslut för att befrämja konsekvens. Ändringen gäller alla länder. När den nya policyn har trätt i kraft kommer policybeskrivningen att uppdateras så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i november 2013)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?