Arbitrage

Google Ads-policyn för arbitrage kommer att uppdateras under januari 2014. Policyn uppdateras för att ge ytterligare information om våra riktlinjer avseende mobilwebbplatser och webbplatser som renderas på mobila enheter. Ändringen innebär att policybeskrivningen uppdateras med bildexempel som förtydligar när mobilwebbplatser anses innehålla överdrivet mycket annonser som strider mot policyn. Ändringen gäller alla länder. Vi uppdaterar policyn för att förbättra användarupplevelsen.
(Upplagt i januari 2014)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?