Bildannonser – trick-to-click

Google Ads-policyn för "trick-to-click" i bildannonser kommer att ändras runt den 20 augusti. Policyn ändras för att förbjuda alla svarta, vita eller genomskinliga bakgrundsannonser utan ramar. Ändringen gäller alla länder. Vi har fattat beslutet för att förbättra upplevelsen för både användare och utgivare och för att genomdriva våra policyer på ett enhetligt sätt. Vi kommer att meddela berörda annonsörer.

När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i augusti 2013)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?