Hälsovård och läkemedel

Google Ads-policyn för hälso- och sjukvård och läkemedel kommer att ändras i slutet juli 2012. Policyn uppdateras för att vissa apotek ska kunna göra reklam med restriktioner i Sverige och Mexiko. Det ska även gå att göra reklam för receptbelagda läkemedel i Nya Zeeland. Vi ska också tillåta läkemedelstillverkare att göra reklam för receptfria läkemedel där sådant är lagligt.

Vi har fattat detta beslut för att befrämja konsekvens. När den nya policyn träder i kraft uppdateras den tillhörande policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i juli 2013)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?