Standarder för annonstext

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google Ads riktlinjer för annonstext (inklusive Interpunktion och symboler, Stora bokstäver, Grammatik och stavning, Mellanslag samt Upprepning) uppdateras i mitten av april 2013 så att de blir en enda, konsoliderad policy för standarderna för annonstext. De här standarderna för annonstext uppdateras för att tydliggöra riktlinjer som rör jippobetonad, onödig och/eller olämplig interpunktion, symboler, stora bokstäver, grammatik, stavning, upprepning och mellanslag som inte tillåts i annonstext. Ändringen gäller alla länder. Vi har fattat det här beslutet med avsikt att förbättra användarnas upplevelse av Google Ads. När den här nya, konsoliderade policyn har trätt i kraft uppdateras policyerna Interpunktion och symboler, Stora bokstäver, Grammatik och stavning, Mellanslag och Upprepning för att återspegla ändringarna.
(Publicerat den 2 april)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false