Visningsadress

Policyn för visningsadresser uppdateras i april. Policyn ändras så att det inte är tillåtet att ange IP-adresser i visningsadressfältet. Ändringen omfattar alla länder. Vi har fattat detta beslut för att förbättra användarupplevelsen. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Publicerat den 2 april)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?