Säkerhet: Försäljning av gratisvaror och offentliga tjänster

Google Ads-policyn för försäljning av gratisvaror och offentliga tjänster kommer att ändras runt den 19 april 2013. Policyn ändras för att förhindra tjänster som lurar användare genom försäljning av gratisvaror och offentliga tjänster. Ändringen gäller alla länder. Vi fattade detta beslut för att skydda användare från bedräglig försäljning av gratisvaror och offentliga tjänster.

Här kan du läsa den uppdaterade versionen av policyn Försäljning av gratisvaror och offentliga tjänster som kommer att ersätta den nuvarande policyn den 19 april.
(Upplagt den 19 mars)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?