Sjuk- och hälsovård och läkemedel: Australien och Nya Zeeland

Google Ads-policyn om sjuk- och hälsovård och läkemedel kommer att uppdateras i mitten av december 2012.

Australien:
Policyn för annonser som är riktade mot Australien ändras så att marknadsföring av onlineapotek tillåts om du är registrerad hos antingen Pharmacy Guild of Australia eller Medicare Australia och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i dina annonser eller på dina målsidor.

Nya Zeeland:
För annonser som är riktade mot Nya Zeeland tillåter vi inte längre annonser som marknadsför onlineapotek såvida du inte är registrerad hos New Zealand Ministry of Health och tillhandahåller oss med dina registreringsuppgifter från New Zealand Ministry of Health. New Zealand Ministry of Health har ersatt Pharmacy Guild och Pharmaceutical Society of New Zealand som certifieringsorgan för apotek. Certifieringar som utfärdats av Pharmacy Guild eller Pharmaceutical Society of New Zealand godkänns inte längre av Google.

När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i december 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?