Kasinon och hasardspel – Polen

Google Ads-policyn om kasinon och hasardspel kommer att ändras i mitten av december. Policyn ändras för att förbjuda alla annonser för onlinehasardspel i Polen. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i december 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?