Konsumentrådgivning

Google Ads-policyn för konsumentrådgivning kommer att ändras i januari 2013. När den nya policyn har trätt i kraft kommer annonser om lönedagslån att visas enbart på webbplatser i Googles Display-nätverk som är förknippade med kortfristiga lån. (Visningen av annonserna i söknätverket kommer inte att ändras.)

Ändringen omfattar alla länder. Vi har tagit detta beslut för att skydda våra användare och tillhandahålla bästa möjliga upplevelse. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i december 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?