Finansiella tjänster

Google Ads-policyn för finansiella tjänster kommer att ändras i januari 2013. Policyn uppdateras för att kräva information om avgifter i förhand och för att tydliggöra när ackreditering av tredje part krävs. Dessutom kommer vi att kräva att annonsörer av kortfristiga lån tydligt visar APR och konsekvenserna vid utebliven betalning på målsidan.

Ändringen omfattar alla länder. Vi har tagit detta beslut för att skydda våra användare och tillhandahålla bästa möjliga upplevelse. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i december 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?