Kasinon och hasardspel

Google Ads-policyn för kasinon och hasardspel kommer att ändras i början av november 2012. Policyn ändras för att tillåta licensierade ägare att marknadsföra hasardspel online i Grekland, Peru, Rumänien och Serbien. Licensierade ägare kommer dessutom att kunna marknadsföra sportvadslagning i Polen. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 16 oktober 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?