Olagliga produkter och tjänster – Sexprodukter i Thailand

Google Ads-policyn för sexleksaker och relaterade produkter kommer att ändras runt den 30 oktober. Policyn ändras för att förhindra alla sexrelaterade produkter i Thailand. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. När den nya policyn har trätt i kraft uppdateras policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 15 oktober)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?