Programvaruprinciper

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Google Ads-policyn för programvaruprinciper kommer att uppdateras den 15 oktober 2012. Uppdateringen förbjuder olagliga, vilseledande, bedrägliga, skadliga eller trakasserande användarupplevelser på platsen för hämtning och gör hämtning av programvara tydligare och mer kontrollerad.

Här följer mer detaljerad information:

     
 • Tydlig information: Före installation eller hämtning måste användarna tydligt förstå de viktigaste och mest betydande funktionerna i programvaran och de särskilda effekter som programvaran kommer att ha på deras datorer.
 •    
 • Transparent installation: Användarna måste ges en meningsfull möjlighet att granska alla föreslagna installationsalternativ och systemförändringar vid hämtning av programvaran och de får inte bli vilseledda eller bedragna när de godkänner sådana ändringar.
 •    
 • Enkel borttagning: Det måste vara enkelt för användarna att helt inaktivera eller ta bort ett program.
 •    
 • Tydlig inverkan: Program som påverkar eller ändrar en dators inställningar måste klargöra vilka förändringarna är, att de är orsaken till dessa förändringar och hur användaren kan ångra dessa ändringar.
 •    
 • Respektera sekretess: Program får inte samla in eller överföra personlig information från användare utan fullständigt, tydligt och exakt yppande och samtycke.
 •    
 • Hålla gott sällskap: Programleverantörer ska inte tillåta att deras produkter kombineras med program som inte uppfyller dessa riktlinjer.

Ändringen gäller alla länder. Den aktuella ändringen drivs av standardutvärderingen efter lansering, användarkommentarer och den naturliga utvecklingen av platsen för hämtning av programvara. Se en förhandsgranskning av den uppdaterade policyn för programvaruprinciper, som ersätter den aktuella policyn 15 oktober.
(Publicerat 14 september 2012)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny