Abort – Ungern

Google Ads-policyn om abort kommer att ändras i mitten av augusti. Policyn ändras för att förbjuda marknadsföring av aborttjänster i annonser som riktar sig mot Ungern. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. När den nya policyn träder i kraft uppdateras den tillhörande policybeskrivningen så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt i augusti 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?