Alkohol – Ryssland

Google Ads-policyn angående alkohol kommer att ändras den 31 juli 2012. Policyn ändras så att annonser för alkohol förbjuds. Ändringen gäller Ryssland. Vi har fattat detta beslut av juridiska skäl. När den nya policyn träder i kraft uppdateras vår alkoholpolicy så att den återspeglar ändringen.
(Upplagt den 31 juli 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?