Relevans, tydlighet och riktighet

Google Ads-policyn angående relevans, tydlighet och precision kommer att uppdateras den 15 oktober 2012. Syftet med uppdateringen är att bidra med ytterligare exempel på annonser som är otydliga eller felaktiga. I synnerhet klargör vi följande:

  • Annonser som använder infogning av sökord måste vara grammatiskt och logiskt korrekta så att annonstexten blir förståelig för användaren.
  • Annonser som leder till en sökresultatsida måste tydligt visa att målsidan tillhandahåller en sökupplevelse.

Se en förhandsgranskning av den uppdaterade policyn om relevans, tydlighet och riktighet som kommer att ersätta den nuvarande policyn den 15 oktober.

Ändringen omfattar alla länder. Vi kommer att meddela berörda annonsörer. Vi har fattat vårt beslut för att skydda användarupplevelsen genom att försäkra oss om att annonser beskriver den marknadsförda produkten eller tjänsten så korrekt som möjligt.
(Upplagt den 14 september 2012)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?